Ĉu vi ne fariĝas scivola?

3 views
Skip to first unread message

johan...@gmail.com

unread,
Mar 12, 2017, 9:38:30 AM3/12/17
to
Ĉar bedaŭrinde mi povas alŝuti neniun bildon, vi kontentu pri nura teksto:

Saluton, estimata leganto!

Antaŭ unu semajno aperis la oka numero de Balkana Verda Stelo, parte dediĉita al la Romaa popolo ("ciganoj"), la plej granda, dise loĝanta, minoritato en Eŭropo.
Ĝi estos la lasta, ĉar redaktado kaj presado kostas tro, se ĉio dependas de unu persono.
Do la revuo, post ok perfektaj numeroj en du jaroj, ne plu aperos papere, sed la celoj de la estontaj BVS-blogaĵoj aŭ retaj numeroj estos la samaj.
1. Por teni la komencintojn en la movado ni konsciiĝu pri la maniero en kiuj esperantistoj ekskludemas aliajn aŭ mem estas ekskludataj el la movado.
2. Por vastigi nian popolan bazon ni pli interesu esperantistojn pri homaj rajtoj kaj bazaj homaj bezonoj.
3. Por inspiri landajn asociojn ni favoru regulajn kontaktojn regionskale inter ili kaj inter individuaj esperantistoj, kaj esploru la eblecon de eldonado de regionaj informiloj, kiel Balkana Verda Stelo estis. La sigelo BVS restos, sed ĝi ne plu rilatos al balkanio.
4. Por plialtigi la ĝuon de lingvouzado kaj plibonigi niajn interkonsiliĝojn pri disvastigo de la lingvo ni laboru por trejni esperantistojn lingve kaj ellabori rekomendojn por reguloj jam entenatak "en ovo" en la Fundamento.

Kvankam ni ne povas influi la lingvo-politikan evoluon en la mondo, ni ne lasu la mondan evoluon ekster konsidero kaj komento. Niaj internaj problemoj (ekskludemo kaj partianeco, lingvaj rajtoj, ŝovinismo kaj organizaĵa sektismo, krokodilismo) ja reflektas la tutmondajn problemojn, kiaj estas rifuĝintoj, neglektado de malfortuloj, egoismo kaj manko je eduko. Tial ni verku artikolojn pri malutilaj fenomenoj en Esperantujo kaj sociaj problemoj kiuj devus interesi esperantistojn. Tiuj artikoloj devos esti la fruktoj de kolektado de multaj informoj en multaj lingvoj.
Antaŭ ĉio en Esperantujo multaj onidiroj ne estas kontroleblaj, almenaŭ laŭ striktaj ĵurnalismaj kriterioj.

La tarifo por ekkabono de BVS sekvas la principon de aĉetpovo, transprenitan de UEA en ĝia kotiztabelo, trovebla sur retpaĝo http://uea.org/alighoj/kotiztabelo en la kolumno por MG (Membro kun Gvidlibro).
Vi povas:

mendi la lastan paperan numeron de Balkana Verda Stelo. Prezo por 1 ekzemplero € 5,00, por 2 ekzempleroj € 8,50, por 3 ekzempleroj: € 11,00 kaj por 4 ekzempleroj: € 12,50.
mendi la retan version de tiu numero kontraŭ € 3,50, inklude sendokostojn.
ekaboni al kvar sinsekvaj retaj numeroj kun eseoj, originala aŭ tradukita literaturo kaj/aŭ sistemaj komentoj. Prezo: unu MG-jarkotizo. Sed por ĉiu aldona ekabonanto, maksimume du, vi havos rabaton al via kotizosumo de du eŭroj. En tiu okazo ne forgesu sendi informon al bvs...@gmail.com kun la retpoŝtadreso(j) de la aliaj ekabonantoj.
aĉeti la unue sekvontan retan numeron, de junio. Prezo: 30% de unu MG-jarkotizo.

La mendon vi faru per retpoŝtmesaĝo al bvs...@gmail.com, kun indiko de la dato kaj maniero de via pago kaj via nomo kaj adreso, se vi mendas papera(j)n numero(j)n.
Pagomanieroj:

per Paypal al bvs...@gmail.com (ĉiu kun taŭga kreditkarto povas malfermi konton ĉe Paypal; iru al https://www.paypal.com/us/signup/account) (cendojn oni separas de eŭroj per punkto, ne per komo)
al subkonto kun kodo bvst-n ĉe UEA (kun internacia kontonumero NL72 INGB 0000 3789 64
aŭ alia kontonumero laŭ retpaĝo http://uea.org/alighoj/alighilo).

Dankon al vi de Johan Derks (skribu al bvs...@gmail.com, se la pago ne iras!)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages