[Dutch] Scientology, maar dan anders. Het Parool. 18-11-2006, pagina 38

126 weergaven
Naar het eerste ongelezen bericht

Jeta

ongelezen,
21 nov. 2006 15:33:4721-11-2006
aan

[Het Parool, zaterdag 18-11-2006, pagina 38
-------------------------------------------


Avatar is bezig aan een geruisloze opmars in Nederland. Zelfs de
uitkeringsinstantie UWV schakelt de uit Amerika overgewaaide
organisatie tegenwoordig in om werklozen weer aan de slag te
helpen. Avatar omschrijft zichzelf als 'het krachtigste, puurste
zelfontwikkelingsprogramma dat beschikbaar is'. Critici spreken
van een sekte die trekjes vertoont van die andere zo omstreden
organisatie. 'Avatar is Scientologie-light'.

Henk Schutten


[Logo Avatar]

============================
SCIENTOLOGY, MAAR DAN ANDERS
============================


[Foto Pieta van de Ham met als onderschrift]:
Pieta van der Ham betaalde vierduizend gulden voor de eerste
cursus. Maar als het niet beviel, zou ik het geld terugkrijgen."


PIETA VAN DER HAM is net terug van een reis door Zuid-Korea en
Japan. Ze maakt deel uit van een selecte groep van circa twintig
trainers die de wereld rondreist om het gedachtegoed van de
Avatar-organisatie te verspreiden.

Van der Ham was een van de eerste Avatar-cursisten in Nederland.
Ze werkte als fysiotherapeute toen ze in 1990 voor het eerst met
de organisatie in aanraking kwam. "Ik had een goede baan, maar in
dat vak zag ik me geen 65 worden," zegt ze.

Vrienden adviseerden haar een cursus te volgen bij Avatar. Pas na
lang aandringen besloot ze te gaan. "Voor een negendaagse training
moest vierduizend gulden worden neergeteld, heel veel geld. Maar,
zo werd me beloofd: als de cursus niet beviel, zou ik dat bedrag
weer terugkrijgen."

Avatar is, aldus de Nederlandstalige website, 'het krachtigste,
puurste zelfontwikkelingsprogramma dat beschikbaar is'. Van der
Ham omschrijft het als een serie ervaringsgerichte oefeningen die
mensen in staat stelt hun bewustzijn af te stemmen op datgene wat
ze willen bereiken.

Het programma werd opgezet door Harry Palmer, die zich tot in de
jaren tachtig verdiepte in het Scientologie-gedachtegoed. "In 1982
had ik mijn eigen studie Scientology zo goed als afgerond en ging
ik me met andere zaken bezighouden."

Palmer geeft toe dat het Avatar gedachtegoed 'enige
overeenkomsten' vertoont met Scientology, maar hetzelfde geldt
volgens hem voor alle andere onderwerpen waar hij zich in verdiept
heeft, 'zoals boeddhisme, taoisme, christendom, hindoeisme, islam,
psychologie en theosofie'.

Tijdens de zogenoemde Wizard Course, oftewel de Tovenaarscursus,
leert Palmer zijn volgelingen dat psychische en lichamelijke
kwalen worden veroorzaakt door telepathisch contact met
'ontlichaamde wezens' of 'entiteiten'.

"Mensen die proberen chronische condities te genezen met
medicijnen en operaties, proberen iets te genezen dat eigenlijk
helemaal niet van hen is," stelt Palmer. "Neem aids. Welke
telepathische intentie brengt een persoon ertoe


--------------------------------------------
AIDS IS HET WERK VAN 'TELEPATISCHE ENTITEIT'
--------------------------------------------


zijn immuunsysteem te verlagen? Neem kanker: welke telepathische
intentie brengt een persoon ertoe om een woekerende celdeling te
creeren?" Op een dag, stelt Palmer, 'als de wereld er klaar voor
is, zullen er Avatar-cursussen zijn die Wizards trainen hoe ze
deze mensen moeten genezen.'

Van der Ham ontdekte tijdens haar eerste cursus dat ze behoorlijk
wat 'beperkende ideeen' over zichzelf had. "Ik kon me in die tijd
overal zorgen over maken. Na de cursus werd ik veel vrolijker. Dat
zorgelijke viel weg."

In 1992 ging Van der Ham zelf cursussen geven. "Na tweeenhalf jaar
kon ik het fulltime doen." Inmiddels is haar woning in het centrum
van Amsterdam het informele hoofdkwartier van de Nederlandse
Avatar-organisatie.

Aanvankelijk vond het gedachtegoed van Harry Palmer vooral
aansluiting bij aanhangers van het NewAge-denken, waarin
'persoonlijke groei' centraal staat. Maar ook de laatste jaren
stijgt het aantal cursisten weer snel.

Wereldwijd is de organisatie inmiddels in meer dan zeventig landen
vertegenwoordigd, met ruim 100.000 aanhangers, van wie zo'n 6500
in Nederland. Alleen al in Amsterdam zijn nu dertig Avatar Masters
actief die cursussen geven. Seminars, die doorgaans in hotel
Zuiderduin in Egmond aan Zee plaatsvinden, worden door honderden
aanhangers bijgewoond.

De populariteit van Avatar is opmerkelijk, want de prijzen die
voor cursussen moeten worden betaald, liegen er niet om. Alleen
een basistraining kost al tweeduizend euro. Wie een licentie wil
bemachtigen om zelf trainingen te mogen geven, moet voor 2350 euro
een Mastercursus volgen. Een aanvullende Wizard-cursus kost 5860
euro. Wie het Avatar-pad geheel wil doorlopen, is daar minimaal
11.000 euro aan kwijt. Dat is exclusief reis- en verblijfkosten,
want de Wizard-trainingen worden alleen in het hoofdkwartier in
Oriando georganiseerd.

Het geven van Avatar-cursussen is daarom een lucratieve bezigheid,
zowel voor de trainers als de organisatie. Vijftien tot twintig
procent van de inkomsten moet aan de moederorganisatie Star's Edge
worden overgemaakt. Cursisten die na het bemachtigen van een
licentie zelf trainingen geven, moeten een percentage afstaan aan
degene die hen heeft opgeleid.

Jaarlijks laten zich in Nederland tussen de vier- en de
vijfhonderd mensen inschrijven voor een cursus. Ze moeten daarvoor
eerst een verklaring ondertekenen dat ze dit doen op eigen risico.
Cursisten moeten verder, zo blijkt uit het inschrijfformulier,
alle Avatar-medewerkers vrijwaren van 'enigerlei claim die zou
kunnen opkomen bij instructies of diensten' die deel uitmaken van
de studie. Ten slotte moeten ze beloven dat ze het studiemateriaal
niet zullen kopieren of verspreiden.

Palmer bestrijdt dat het om een geheimhoudingsverklaring gaat.
"Dit zijn routineafspraken die de meeste bedrijven opstellen als
het gaat om vertrouwelijk materiaal waarop eigendomsrecht rust.
Hiermee willen we voorkomen dat het cursusmateriaal op een manier
wordt vrijgegeven, die onze organisatie of degene die de
informatie toegespeeld krijgt, schade berokkent."

Volgens Palmer wordt Avatar ten onrechte afgeschilderd als een
sekte. "Wij proberen bij niemand spirituele of religieuze
overtuigen te veranderen. Onze organisatie kent geen kerken of
gemeenschappelijke woonruimtes, en ik ben niemands goeroe of
spirituele raadsman. Wij zijn een op winst gerichte onderneming
die zijn medewerkers goed betaalt en keurig belasting afdraagt."


----------------------------------------
'HET IS EEN PIRAMIDEACHTIGE CONSTRUCTIE'
----------------------------------------


Volgens ex-aanhangers vertoont met name de Wizard-cursus wel
degelijk grote overeenkomsten met teksten die gevorderde leden van
de Scientology-sekte onder ogen krijgen. Avatar draait om macht en
geld, zegt een oud-Avatar-Master, die haar naam niet in de krant
wil: "Het is een piramideachtige constructie. AvatarMasters
ontvangen een percentage van de inkomsten van hun eigen cursisten,
zodra die andere mensen gaan trainen."

De basiscursussen beginnen onschuldig: "Maar naarmate je hoger in
de hierarchie opklimt, gaat de organisatie steeds meer sektarische
trekjes te vertonen. Als iemand kritiek heeft, leidt dat
onmiddellijk tot een conflict. Je licentie wordt afgenomen en naar
je geld kun je verder fluiten."

"Wie niet meedoet, ligt er met een uit," beaamt een andere
Avatar-afvallige, die eveneens alleen op anonieme basis haar
verhaal wil doen.

Dat een overheidsinstantie zoals het UWV cursussen van Avatar
financiert, verbaast haar. "Ik vind dat link. Iedereen die een
Mastercursus heeft gevolgd, mag trainingen geven. Die cursussen
gaan dagenlang door en zijn heel intensief. Mensen eten en drinken
soms niet en krijgen heel weinig slaap. Ze kunnen doorslaan of
zelfs psychotisch worden, terwijl de trainers helemaal niet
geschoold zijn om daarmee om te gaan."

Pieta van der Ham erkent dat de cursussen niet bij iedereen het
gewenste effect hebben. "Daarom worden mensen ook van tevoren
uitgebreid gescreend. Maar niet iedereen is eerlijk tegen ons."

Slechts zeer incidenteel loopt het volgens Van der Ham uit de
hand. "Ik heb twee keer meegemaakt dat mensen die informatie voor
ons hadden achtergehouden, psychotisch werden. Terwijl ik door de
jaren heen met honderden mensen heb gewerkt."
------------------------------------------------------------------

Jeta Eggers


--
The full text of the Wizard course can be obtained by sending
an e-mail to para-...@xs4all.nl . No questions asked. :)
http://www.avatarinfo.com
http://www.avatarscam.com

Allen beantwoorden
Auteur beantwoorden
Doorsturen
0 nieuwe berichten