Άγιος Νεκτάριος - Saint Nektarios

Contact owners and managers
agios-nektarios@googlegroups.com

Description

Η ομάδα αυτή είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να συζητάμε και να ενημερωνόμαστε σχετικά με θέματα που αφορούν τον αγαπημένο μας Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως.

🌍

This group is a place where we will discuss and inform ourselves about issues concerning our beloved Saint Nektarios Pentapolis.

Language

Greek

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Anyone on the web
can join group