|| *आंतराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवस* ||

4 views
Skip to first unread message

AYUSH main

unread,
Aug 9, 2022, 1:12:35 AMAug 9
to AYUSH google group
|| *आंतराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवस* ||

आंतराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. 💐💐💐

२०२२ थीम : *"पारंपारिक ज्ञानाचे जतन आणि प्रसारणामध्ये आदिवासी महिलांची भूमिका"* याला अनुसरून आपल्या स्थरावर सध्याचा जीवनक्रम अधिक सुरळीत/स्वावलंबी/रचनात्मक करण्यासाठी आवश्यक पुढाकार घेऊया. https://youtu.be/jAK48O8QI44

_बियु/बाई, पोरी, बायी, लोठी, नवरी, कऱ्हवली, सवासीन, धवलेरी, बाहलस, सोयीन, आस, फुई, काकी, मामी, सायबीन, सूनस, सासूस, आया, वाडघीन/डोसली, धरतरी.... फक्त आजच्याच दिवशी नाही तर *दैनंदिन जीवनात महिलांचे स्थान कायम ठेवणारी आदिवासी मूल्य जतन करूया*.._ lets do it together!  जोहार!
__________________________
[ जल जंगल जमीन जीव... आदिवासीत्व ]
अधिक सविस्तर माहिती : https://www.un.org/en/observances/indigenous-day

चेतन Chetan

unread,
Aug 9, 2022, 3:15:29 AMAug 9
to adi...@googlegroups.com
🏹🌾जोहार ✊🏻
आप सभी को विश्व आदिवासी दिन की खूब सारी बधाईया💐🌾🌿

चेतन
वारली इंडिजिनस

--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | Adivasi Yuva Shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CABaF4T3f%2Ba9BrZJPS4ou4ke3Ap%3DcAZZ1mtYuM27izkONkUWhfg%40mail.gmail.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages