|| वारली चित्रकला : *काळाघोडा आर्ट फेस्टिवल* ||

6 views
Skip to first unread message

AYUSH main

unread,
Feb 3, 2020, 3:27:12 AM2/3/20
to AYUSH google group
|| वारली चित्रकला : *काळाघोडा आर्ट फेस्टिवल* ||

१ ते ९ फेब्रुवारी पर्यंत चालणाऱ्या नामांकित *"काळाघोडा आर्ट फेस्टिवल* २०२०" मध्ये आदिवासी कलाकृतींच्या विक्रीसाठी आदिवासी विकास विभाग तर्फे "महा ट्राईब्स" मार्फत 2 स्टॉल देण्यात आले आहेत.  

राजेश दा रडे, विजय दा वाडु, मुकेश दा धानप, मनीषा नैताम (गोंडी चित्रकला), संपदा महिला बचत गट आणि आयुश ग्रुप यांना संधी मिळाली आहे. 

मुंबईत असलेल्यांनी जरूर स्टॉल ला भेट देऊन प्रोत्साहन द्यावे. (स्टॉल क्रमांक १३-१४) Read more .kalaghodaassociation.com

*आयुश वारली चित्रकला क्लस्टर अंतर्गत संकलित निवडक कलावस्तू ६ ते ९ फेब दरम्यान स्टॉल वर उपलब्ध असतील*

आदिवासीत्व | जल जंगल जमीन जीव ...जोहार !

_____________________________________
आयुश वारली चित्रकला क्लस्टर निर्मिती उपक्रम

Dinesh Bhoir

unread,
Feb 3, 2020, 4:37:00 AM2/3/20
to AYUSH google group
Great

--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | Adivasi Yuva Shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CABaF4T0jwK2u%2Bg5v1i8pQ%2Bq2RkS3X0o4%3DbDKCdr4AgKf9iskpg%40mail.gmail.com.

Zhina Kuvra

unread,
Feb 3, 2020, 5:55:04 AM2/3/20
to adi...@googlegroups.com
Great keep it up good program. I will traying to visit this festival.

Gajanan Khude

unread,
Feb 5, 2020, 9:52:50 AM2/5/20
to adi...@googlegroups.com

smita sawant

unread,
Feb 5, 2020, 11:30:52 PM2/5/20
to adi...@googlegroups.com
hi i need sanchin satvi cell number plse send me 

SACHiNe SATVi

unread,
Feb 7, 2020, 3:19:03 AM2/7/20
to AYUSH google group
Sachin satvi 9246 361 249

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages