🌏🌳🌾|| *जल जंगल जमीन जीव* ||🌿🌧️🌍

1 view
Skip to first unread message

AYUSH main

unread,
Jan 25, 2023, 9:00:11 AMJan 25
to AYUSH google group
🌏🌳🌾|| *जल जंगल जमीन जीव* ||🌿🌧️🌍

Live Together! एकोप्याने जगूया  "मिल जुलकर जिओ" *हि मूल्य आदिवासी पिढ्या न पिढ्या जगत आला आहे*. आणि हीच दिशा आज जगाला मार्गदर्शक ठरत आहे. विविध बोली भाषेत हे वाक्य आहे, काही दुरुस्ती असल्यास, किंवा *आपल्या बोली भाषेत भाषांतर या लिंक वर पोस्ट करावे.* https://twitter.com/adiyuva/status/1618226318168182784   

▪️[निहरी] : हारीं हारीं रेहूं

▪️[वारली] : मिलूंन मिलूंन रेहूं / हारीं रहून जगु

▪️[डावर] : मिळू जगोव

▪️[कोकणी] : असगीं मिळूंन रहूं / आखी मिळून रहूं / सगळी  मिळून रहूं

▪️[कातकरी] : मिली मिली हीन रहूला

▪️[ठाकर] : सगळी संगा रहू

▪️[धोडी] : हाथे मिरीने रहु

▪️[पारधी] : सब मळिन रहोनू छ

▪️[भिलोरी] : मिली मिली रोओलो

▪️[पावरी] : मिलीत जुलीत रण्या

▪️[डांगी] : सगळी संगज रहू

▪️[तडवी भिल्ल] : सब संग राहिकन जगू
....................................................... 
व्यवस्थेसाठी आपण वेग वेगळी गावे/तालुके/जिल्हे/राज्ये/देश/खंड बनवले. वेग वेगळी ओळख असली तरी *आपण एकाच ग्रहावर राहतो* आहोत, पर्यावरण/निसर्ग हा या कागदांच्या सीमे पलीकडे अखंड आहे. आणि त्याचे जतन करण्याची जाबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. Let's do it together! जल जंगल जमीन जीव... आदिवासीत्व. जोहार!

💡वेळ मिळाल्यास *नक्कीच बघावे,* David Attenborough: A Life on Our Planet (२ मिनिटे, इंग्रजी) https://youtu.be/64R2MYUt394 

शक्य असल्यास टीव्ही वर या 8 *माहितीपट बघावे.* सगळे फुटेज रियल आहे आणि संदेश पण विचार करायला लावणारा आहे. *Our Planet | Frozen World | Jungles | Coastal Sea | From Desserts to Grasslands | Forests| High Seas | Fresh Water* https://youtube.com/playlist?list=PLydZ2Hrp_gPS1DRwFcowNTRNR1B9QbPm3
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages