|| सामाजिक गुंतवणूक : पुन्हा एक प्रयोग ||

14 views
Skip to first unread message

AYUSH main

unread,
Sep 11, 2020, 11:00:30 AM9/11/20
to adi...@googlegroups.com

 

।। सामाजिक गुंतवणूक : पुन्हा एक प्रयोग ।।

 

आयुश टीम ला खूप साऱ्या शुभेच्छा

टाटा पॉवर कडून CSR अंतर्गत आयुश उपक्रमाची सहकार्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.

 

……………………………………………………………

आदिवासीत्व जतन सोबत स्वावलंबनाला हातभार लावण्यासाठी समाजातून पर्याय उभे राहावे, रचनात्मक कामाची व्याप्ती वाढवून समाज हितासाठी प्रभावी उपक्रम राबवावे म्हणून इच्छुक स्वयंसेवक, समाज, शासन, खाजगी यांच्या एकत्रित माध्यमातून सोशिअल इंटरप्रेनरशिप चे प्रयत्न सुरु आहेत.

 

२००७ पासून निरंतर विविध माध्यमातून सुरु असलेले आयुश चे प्रयत्न आता हळू हळू आकार घेत आहेत. या प्रवासात अनेकांचे मार्गदर्शन, सहभाग, सहकार्य, प्रोत्साहन, सूचना मिळत राहिले आहे त्या बद्दल सगळ्यांना मानाचा जोहार! Lets do it together. जल जंगल जमीन जीव ... आदिवासीत्व. जोहार! आयुश सहभाग नोंदणी

shantaram kale

unread,
Sep 12, 2020, 2:12:13 AM9/12/20
to adi...@googlegroups.com
ओके

--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | Adivasi Yuva Shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/99425e90cae5acdbf56290388edd21dc%40mail.gmail.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages