Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

i?

0 views
Skip to first unread message

goła baba

unread,
Oct 23, 2015, 8:28:37 AM10/23/15
to
jest?

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

0 new messages