עיונים וביאורים בדבר-מלכות

1–30 of 67
ב"ה, ימות המשיח.


חסיד יקר,
ברוך הבא לקבוצת עיונים וביאורים בדבר-מלכות.

כהד לקולו של איש האלקים "עשו כל אשר ביכלתכם . . להביא את משיח צדקנו . . ולוואי שימצאו אחד שניים שלשה שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות", התאספנו כאן להגשים את הציווי, לאחד כוחות וכשרונות על מנת להביא לגילוי משיח צדקנו בפועל בעולם.

מתוך ההכרה הברורה ב"דבר היחיד שנותר כעת בעבודת השליחות, לקבל פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה", והידיעה שהדרך לפעול זאת היא "על ידי שמסביר את ענינו של משיח כפי שמבואר בתורה שבכתב ובתורה שבעל-פה באופן המתקבל". ולאחר לימוד ועיון בשיחות הקדושות משנות הצדי"ק, וההבנה שבשיחות אלו נתן לנו את הכל, והלימוד והעיון בשיחות אלו יכין אותנו לקבל פני משיח צדקנו כראוי.

מתוך הרצון שכלל אנ"ש חסידי חב"ד וכלל ישראל בכלל יקבלו פני משיח צדקנו, יקבלו על עצמם מלכותו של מלך המשיח כ"ק אדמו"ר שליט"א. וההבנה שהדרך האמיתית לפעול זאת היא על ידי יצירת נגישות ישירה של אנ"ש וכלל ישראל לשיחות הקדושות. שיוכלו ללמוד אותם באופן בהיר וברור.

מתוך היכרות עם הקהל והעם, וההבנה שהשיחות כמו שהם קשות להבנה לאדם הפשוט, ובפרט הנקודות שקשורות לנושא של משיח, שפעמים רבות כתובות ב'אותיות שמימייות'. ותחושת הצורך במענה אמיתי שיתן לקהל את הגישה לשיחות הקדושות.

נעשה פה נסיון לרכז למקום אחד את הביאורים שנאמרו ונכתבו בשיחות, את השאלות שמתעוררות והנקודות הדורשות ליבון וכו', על מנת ליצור בית מדרש וירטואלי בו נתחדד זה מזה ויחד נעמוד על אמיתתה של תורה, נבין את השיחות היטב לעצמנו, ונמצא את הדרך לבארם היטב לסביבתנו.

*

אם עדיין אינך חבר בקבוצה זו, הינך מוזמן להצטרף אלינו - לחץ כאן והצטרף לרשימת התפוצה.

[הסבר על תהליך ההרשמה - בחלון שייפתח לפניך: 1. בחר באפשרות הרביעית - "דוא"ל: שלח אליי כל הודעה מיד עם הגעתה". 2. כתוב את שמך. 3. לחץ על "הצטרף לקבוצה זו"].

שים לב: אם אינך מצליח להירשם, או אם אינך משתמש בדוא"ל של ג'ימייל (מבית גוגל), לא תוכל להירשם לקבוצה באמצעות הקישור הנ"ל. שלח לנו (לכתובת-הדוא"ל המופיעה למטה) את כתובת-הדוא"ל שלך, ונצרף אותך לקבוצה בהקדם.

ניתן ליצור איתנו קשר בדוא"ל: abm770@gmail.com.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בברכת הגאולה האמיתית והשלימה
הועד להעמקת לימוד הדבר-מלכות והפצתו