తెలుగు సేవ చేయాలి, సెలవు తీసుకుంటాను.

4 views
Skip to first unread message

శశిధర్

unread,
Feb 27, 2008, 12:20:57 AM2/27/08
to తెలుగు సేవ
మిత్రులకు,
ఈ తెలుగు దిన పత్రిక వార్త మనకు చాలా ఆనందము కలిగిస్తుంది.
"తెలుగు సేవ చేయాలి, సెలవు తీసుకుంటాను. - స్వచ్చంద పదవీ విరమణకు
ఐ.పి.ఎస్. అధికారి దరఖాస్తు."
http://www.eenadu.net/story.asp?qry1=3&reccount=27 (copy and
paste in the browser)

శశిధర్.

purama

unread,
Feb 27, 2008, 6:57:09 AM2/27/08
to Telug...@googlegroups.com
hi
nijamuga idhi subha vaarthey............

5, 50, 500, 5000 - Store N number of mails in your inbox. Click here.

vamsi maddipati

unread,
Feb 27, 2008, 11:24:20 PM2/27/08
to Telug...@googlegroups.com

మిత్రులకు శుభోదయం,

ఈ వార్త చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది.

ఇది ఆహ్వానించదగిన విషయం.

ఇట్లు
వంశీ

satayanarayana kodali

unread,
Feb 28, 2008, 2:31:13 PM2/28/08
to Telug...@googlegroups.com
Namaskaramulu.
 
nenu saudi lo unnanu . naa mail lo teluguni chusi naku  chala santhoshamuga undhi.
 
nenu telugu verstion ni down load chesukovachha.
 
KODALI SATYANARAYANA


----- Original Message ----
From: purama <pura...@yahoo.com>
To: Telug...@googlegroups.com
Sent: Wednesday, 27 February, 2008 2:57:09 PM
Subject: తెలుగు సేవ Re: చేయాలి, సెలవు తీసుకుంటాను.

hi
nijamuga idhi subha vaarthey............


 
----- Original Message ----
From: శశిధర్ <N.Sha...@gmail.com>
To: తెలుగు సేవ <Telug...@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, 27 February, 2008 10:50:57 AM
Subject: తెలుగు సేవ చేయాలి, సెలవు తీసుకుంటాను.

మిత్రులకు,
ఈ తెలుగు దిన పత్రిక వార్త మనకు చాలా ఆనందము కలిగిస్తుంది.
"తెలుగు సేవ చేయాలి, సెలవు తీసుకుంటాను. - స్వచ్చంద పదవీ విరమణకు
ఐ.పి.ఎస్. అధికారి దరఖాస్తు."
http://www.eenadu.net/story.asp?qry1=3&reccount=27        (copy and
paste in the browser)

శశిధర్.
5, 50, 500, 5000 - Store N number of mails in your inbox. Click here.

Share files, take polls, and discuss your passions - all under one roof. Click here.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages