Informacja

0 views
Skip to first unread message

Pługi odśnieżne

unread,
Dec 2, 2011, 4:18:34 PM12/2/11
to nano...@life.pl
Szanowni Pa�stwo!
Zwracamy si� z pytaniem czy jeste�cie Pa�stwo zainteresowani uzyskaniem informacji handlowo-technicznych dotycz�cych

P�UG�W OD�NIE�NYCH

Je�li wyra�aj� Pa�stwo zgod� prosz� przes�a� odpowied� zwrotn� TAK,
je�li Nie

Uprzejmie informujemy, �e Pa�stwa adres zosta� pozyskany bezpo�rednio ze stron internetowych, oficjalnych i og�lnie dost�pnych baz danych. Zgodnie z Ustaw� z dnia 18 lipca 2002 r. o �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn� (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 144
poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.) oraz dyrektywďż˝ UOKiK:
"Dopuszczalne jest przes�anie na adres e-mail pytania, czy adresat zgadza
siďż˝ na otrzymywanie drogďż˝ elektronicznďż˝ informacji handlowej".

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages