Trochu z jiného soudku...

12 views
Skip to first unread message

Pepa

unread,
Jun 23, 2010, 8:45:49 AM6/23/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Možná divný dotaz, ale proč byl prakticky zlikvidován tento strom?
http://www.mapy.cz/#mm=FP@ax=133170452@ay=135658528@x=133170400@y=135658404@z=18
Velmi pravděpodobně navíc zásah podléhal předchozímu povolení.

Pepa

unread,
Jun 30, 2010, 9:20:39 AM6/30/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Tak další věc, na Sídlišti Písnice (ul. Výletní) několik lidí nechává
volně ven pouštět domácí kočky, když už vám nevadí to, že likvidují
spoustu malých ptáků, možná by mohlo vadit, že v mateřské škole Mezi
domy vykonávají svou potřebu do dětského pískoviště!

www.rodokmen.blog.cz

unread,
Jun 30, 2010, 10:39:30 AM6/30/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
To je skutečně problém, který mě zaujal, ačkoli v současný moment,
bezprostředně po přečtení Vašeho příspěvku, nemám nápad jak ho řešit,
ale třeba mě ještě něco přepadne. Ovšem ona otázka, jak v tom kočkám
zamezit je skutečně nelehká.
Kočky byly až dodneška volně pouštěny a neumím si moc představit, jak
jim v tom zabránit, resp. jak zabránit jejich vstupu na cizí
pozemek,... na druhou stranu, pískoviště už nějakou řádku let
existují a to nejen ve školkách, ale i volně na sídlištích. Pokud se
to tedy začlo dít až nyní - tedy je to problém nový, pak mě nenapadá,
jak jinak si to vysvětlit, než že se změnily nějaké podmínky, které
kočky k tomuto donutily. Více lidí z paneláku pouští kočky v prostoru
sídliště ven? Kočky z okolních rodinných domků objevily vhodný
píseček? Nebo je to problém starý, který nikdo jednoduše neřešil?
(Měli jsme jako malí vlastní pískoviště na zahradě a naše kočka nám
tam chodila, možná i sousedovic, nepomáhalo ani plašení.)
Co by jste jako autor otázky navrhoval Vy? Kdo a jak to má řešit?
Napadá mě jen pravidelná sanace pískovišť. Např. přikrývání pískoviště
(na oploceném hřišti), která by musela být jen cca 1,5x1,5m veliká,
aby maminky dobře a bez zamazání zvládly odkrytí a přikrytí je
technicky dost obtížné. A přivázat tam psa bude asi taky blbovina. A
těm kočkám to člověk asi nevysvětlí.

www.rodokmen.blog.cz

unread,
Jun 30, 2010, 10:45:51 AM6/30/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Možná taková plachta zas takovou blbostí nebude, rozhodně existují a
jsou snad i cenově dostupné: http://www.folie-plachty.cz/?site-na-piskoviste,86
. Jde o to, aby tam do rána vydrželi a aby bylo dodržováno jejich
používání. Ted je otázka, kam budou moc chdit ty kočky (:-) )

Irena Procházková

unread,
Jul 1, 2010, 4:28:46 AM7/1/10
to praha...@googlegroups.com
Ano, to je pravda. Ko�ky se nyn� dost na s�dli�ti rozmno�ily a v M� nejen
pob�haj� na zahrad�, dokonce byla jedna uvnit� ve t��d� zalezl�.
----- Original Message -----
From: "Pepa" <hana...@gmail.com>
To: "Diskusn� f�rum Praha - Libu�" <praha...@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, June 30, 2010 3:20 PM
Subject: Re: Trochu z jin�ho soudku...


Tak dal�� v�c, na S�dli�ti P�snice (ul. V�letn�) n�kolik lid� nech�v�
voln� ven pou�t�t dom�c� ko�ky, kdy� u� v�m nevad� to, �e likviduj�
spoustu mal�ch pt�k�, mo�n� by mohlo vadit, �e v mate�sk� �kole Mezi
domy vykon�vaj� svou pot�ebu do d�tsk�ho p�skovi�t�!

--
Tuto zpr�vu jste obdr�eli, proto�e odeb�r�te skupinu "Diskusn� f�rum Praha -
Libu�" slu�by Groups Google
Pro p�isp�v�n� do t�to skupiny, ode�lete e-mail na
Praha...@googlegroups.com
Chcete-li odhl�sit odb�r t�to skupiny, po�lete e-mail na adresu
Praha-Libus...@googlegroups.com
Dal�� nastaven� najdete v t�to skupin� na adrese
http://groups.google.com/group/Praha-Libus?hl=cs


__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5239 (20100630)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz


__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5241 (20100630) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

www.rodokmen.blog.cz

unread,
Jul 1, 2010, 6:52:10 AM7/1/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
O kočkách se říká, že jsou osobnosti. Ne, že by nešli naučit, ale pes
z nich nebude. Na druhou stranu do areálu školky jistě chodí z
nějakého důvodu: Pískoviště? Zbytky z kuchyně?,...
K řešení bude zřejmě zapotřebí více informací. 1.) Jsou to kočky s
majitelem nebo jsou "toulavé"? 2.) Vadí! "jen" kálení do pískoviště,
(Což na pozemku školky lze opravdu doporučit plachtu na pískoviště.)
nebo je na obtíž i jejich pohyb v areálu školky?
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages