Petice za snížení hluku od Pražského okruhu - i v naší MČ!

21 views
Skip to first unread message

Zdeněk Horčík

unread,
Dec 10, 2010, 4:17:37 PM12/10/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Petice za snížení hlukového zatížení v obcích Modletice, Dobřejovice,
Herink, Dolní Břežany, Jesenice, MČ Praha-Libuš a MČ Praha 12

Petici může podepsat každý, bez ohledu na trvalé bydliště nebo věk,
tedy např. i děti, pokud níže uvedený problém považujete za závažný,
připojte se prosím. Nejzazší termín odevzdání petičních archů
organizátorům petice je 20.12.2010, podepisovat nebo odevzdávat
vyplněné petiční archy je možno nejpozději v pátek 17.12.2010 na
sekretariátu nebo na Humanitním odboru Úřadu městské části Praha -
Libuš. Petiční archy k vytištění je dostupná na adrese
http://www.dobrejovice.eu/prilohy/Petice---FINALNI-VERZE-PRO-TISK-6-12-2010.pdf
, další informace jsou na http://www.dobrejovice.eu/urad/urad/clanek-746-petice---za-snizeni-hlukoveho-zatizeni/
.

Po uvedení Pražského okruhu R1 do zkušebního provozu došlo k výraznému
zvýšení hladiny hluku podél trasy okruhu, ve stejné době vláda ČR
projednává zvýšení povolených limitů hluku od dopravních staveb o 5-10
dB. To představuje zvýšení hluku na trojnásobek až desetinásobek
současných povolených hodnot. V obcích podél okruhu vznikla petice,
která má za cíl prosadit snížení hladiny hluku od okruhu R1, a dále
protestuje proti změně prováděcího předpisu k zákonu o ochraně
veřejného zdraví, který umožní zvýšení hygienických limitů hladiny
hluku. Pro snížení hladiny hluku petice požaduje v okolí R1 opakovaně
provádět měření hladiny hluku a na základě měření navrhnout a
realizovat protihluková opatření.

Pro Písnici a Libuš s extrémní hlukovou zátěží v okolí hlavních ulic
je neméně důležitý druhý požadavek petice, nezvyšovat povolené
hygienické limity hluku, změna se sice nedotkne domů přímo sousedících
s Libušskou, Meteorologickou a Dobronickou, tam je překročení limitů
tak velké, že ani měkčí hranice nepostačí, mnoho dalších obydlí je ale
právě v pásmu intenzit hluku, kterého se změna týká.

Zdeněk Horčík

unread,
Dec 12, 2010, 9:44:47 AM12/12/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
O hluku z okruhu, zvyšování povolených hygienických limitů na úrovně,
kdy již hluk "úředně" nebude vadit, a o petici proti obojímu byla
reportáž s organizátory petice ve zprávách ČT24 12.12.2010 a
zopakována má ještě být ve Událostech v regionech na ČT24 12.12.2010
od 18:00, na internetu je pořad dostupný na
http://www.ct24.cz/vysilani/2010/12/12/210411014001212-14:10-zpravy/
od času 5:23.

Noční hukové mapy Libuše a Písnice před otevřením okruhu R1 jsou
http://groups.google.com/group/praha-libus/web/Hluk-Libus-noc.jpg a
http://groups.google.com/group/praha-libus/web/Hluk-Pisnice-noc.jpg ,
po změně limitů budou všechny domy označené tmavozelenou a dočasně-
trvale i žlutou barvou v hygienicky nezávadném pásmu. V oranžově a
červeně označených domech budou limity překročeny i po změně. Mapy
jsou dostupné z http://www.premis.cz/envis4/isapi.dll?&MAP=hlu_vhmad_noc&X=-743200&Y=-1053300&Z=2E-5

Zdeněk Horčík

Zdeněk Horčík

unread,
Dec 16, 2010, 10:05:07 AM12/16/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Organizátoři petice za protihluková opatření a proti změnám hlukových
limitů pořádají 22.12.2010 od 16:00 na Palackého náměstí při
příležitosti předání petice na Ministerstvo zdravotnictví protestní
happening a zvou k účasti na něm. Pozvánka je ke stažení na
http://groups.google.com/group/praha-libus/web/HAPPENING%20-%20POZVÁNKA.pdf?hl=cs

Zdeněk Horčík
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages