Pražský okruh

74 views
Skip to first unread message

Petr

unread,
Sep 20, 2010, 10:32:52 AM9/20/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Dobrý den,
kdy hodláte povolit zprovoznění sjezdu z pražského okruhu? Děkuji

www.rodokmen.blog.cz

unread,
Sep 20, 2010, 3:43:38 PM9/20/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Dobrý den!

Na tuto otázku odpověděl již Ing. Pavel Macháček, zástupce starosty,
tiskovou zprávou ze dne 10. 8. 2010, která vyšla také v čísle 09/2010
časopisu U nás. K přečtení je samozřejmě také na stránkách MČ
www.praha-libus.cz, konkrétně zde:
http://www.praha-libus.cz/index.php?FRMlogin=nezprovoznění&rtert=&hledej_kde=1&str=&id=682

Petr

unread,
Sep 21, 2010, 9:08:07 AM9/21/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Myslíte, že neotevření sjezdu pomůže Libuši, když všechna auta z
Dolních Břežan a okolí budou i nadále jezdit po Libušské ulici?
Nestálo by zato zeptat se občanů na jejich názor ještě před volbami?
Další komentáře jsou k dispozici zde: http://dolnibrezany.cz/forum/read.php?3,2241,2582#msg-2582

marrwin marrwin

unread,
Sep 22, 2010, 3:47:24 AM9/22/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Myslíte si, že je vhodné si brát ostatní občany z jiných obcí jako
rukojmí. Klidně si dejte k vám zákaz odbočení a nechte trasu směrem na
Dolní Břežany volnou. Myslím že tamní občané by měli mít větší obavy
než vy. Ale bydlet u dálnice a nemoci na ni najet je dost padlé na
hlavu !!!

Zdeněk Horčík

unread,
Sep 22, 2010, 4:44:39 PM9/22/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Také bych rád na nový okruh najížděl "za humny", nezprovozněný nájezd
na okruh R1 netěší asi nikoho a je škoda, že to tak dopadlo. Chápu to
ale jako volbu menšího zla mezi dvěma možnostmi, a to nejen pro
Písnici a Libuš, ale i pro obce na jih od nich. Ranní kolony od vjezdu
do Písnice a posouvání se přes Libuš v opačném směru odpoledne brzdí
nejen osobní auta, ale i autobusy včetně příměstských 331 a 333,
týkají se tedy úplně stejně Písnice jako Cholupic, D. Břežan, Ohrobce,
Zvole, atd. Obava z ještě většího zhoršení vedla před lety v územním
řízení a poté ve vydaném stavebním povolení k podmínce, že sjezd smí
být zprovozněn až po vybudování obchvatu Písnice. Nerozumím přesně
vztahu Ředitelství silnic a dálnic, které má na starosti okruh, a
pražského magistrátu, který měl vybudovat obchvat Písnice, ale čekal
bych, že se nějak dohodnou a otevření umožní tím, že splní podmínky,
za kterých se to vše stavělo. V případě, že podmínky nejsou splněny,
nesmí být podle stavebního povolení sjezd otevřen. Jinak bychom žili v
kocourkovském bezpráví, kde může v žádosti naslibovat kdo chce co
chce, a potom začít vydírat a tvrdit "Kvůli vám se nejezdí". Myslím,
že cílem případných peticí by měl být spíš Magistrát, aby vybudoval
obchvat a splnil tím podmínky, než Písnice a Libuš, aby podmínky
zrušila. Hlavně ale myslím, že současný stav vozovky na průjezdu
Písnicí zvýšený průjezd bezpečně neumožňuje, a rekonstrukce visí opět
na Magistrátu. Ostatně na výše odkazovaném břežanském fóru se řešilo
totéž s ulicí Pražskou směrem k Písnici, a také jí neměly opravovat D.
Břežany, ale Středočeský kraj.
Kolik aut by touto trasou opravdu jezdilo dva dny po otevření nikdo
nevymyslí, ale stálo by zato sledovat, jak se změnil provoz na staré
benešovské v okolí sousedního nájezdu na R1 u Vestce, bude to podobné
jako u našeho nájezdu a ledacos by to po pár týdnech napovědělo.

Petr

unread,
Sep 23, 2010, 5:11:59 AM9/23/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Vidím, že jsou stále přednější zájmy části obyvatel před prospěšnější
variantou. Ultimativní "Buď budeme mít svůj obchvat, nebo ať si
ostatní kudy chtějí" prostě nevyšlo, tak zkuste uvažovat reálně.
Nikomu se nechce jezdit přes rozbité silnice v Libuši a Písnici k čemu
nás svým způsobem nutíte. V současné době je uzavřené Břežanské údolí
pro rekonstrukci a objíždět se musí naprosto nesmyslně přes Vrané,
když by to šlo po okruhu ???? To se opravdu povedlo!
Message has been deleted

pm

unread,
Sep 23, 2010, 3:20:45 PM9/23/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš


Rada městské části Praha-Libuš vydala k nezprovoznění mimoúrovňové
křižovatky Břežany tiskovou zprávu - viz www.praha-libus.cz rubrika
tiskové zprávy. V ní je vše podstatné sděleno.
Další údaje :
- problematika byla zastupitelstvem MČ Praha-Libuš projednávána již ve
třech volebních obdobích, tj. od r.1999 vždy se stejným závěrem, vždy
hlasováno jednomyslně
- proběhla řada setkání s občany na téma doprava, přítomní občané byli
o záležitosti informováni a nezaznamenal jsem případ proti
- včera, tj. 22.9.2010 proběhlo poslední zasedání zastupitelstva MČ
Praha-Libuš v tomto volebním období, problematice byl věnován
samostatný bod, žádný z přítomných zastupitelů (ani občanů) nevznesl
námitku proti obsahu tiskové zprávy.
K problematice vztahu ŘSD a Magistrátu :
Kompetence jsou celkem jednoznačně stanoveny. ŘSD ČR je pověřeno
výstavbou, správou a údržbou komunikací I.třídy - proto je investorem
Pražského okruhu. Magistát má na starosti výstavbu místních komunikací
důležitého významu v Praze. Proto připravuje jak stavbu obchvatu
Písnice, tak rekonstrukci Libušské ulice v Písnici. Časová koordinace
by byla naprosto logická, ale bohužel k ní nedošlo. Ještě pro úplnost
- komunikace II. a III. třídy jsou ve správách krajů. Čili v místě,
kde Libušská opouští hranice Prahy se stává z pražské místní
komunikace komunikací III. třídy a za její správu odpovídá Sředočeský
kraj.
Na závěr :
Situace je to skutečně nenormální, leč za dané situace považuji za
menší zlo nechat křižovatku Břežany zavřenou.

Daniela Horčíková

unread,
Sep 29, 2010, 6:19:27 PM9/29/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Na zprovoznění či nezprovoznění sjezdu v Břežanech lze mít týden po
otevření okruhu opravdu různé názory, nejspíše podle toho kde člověk
bydlí, kde pracuje a podle toho, co si myslí, že si "myslí většina".
Ale existuje i několik faktických čísel a spočítaných předpokladů, ze
kterých by se mělo vycházet (pokud jsou čísla a odhady správně, ale
jiné k dispozici nejsou).

Jak se intenzita dopravy změní při otevření sjezdu D. Břežany?
Údaje pocházejí z dokumentací EIA pro výstavbu v areálu Sapa a pro
obchvat Písnice.

Kdo nechce číst čísla, tak jenom jeden ze závěrů dokumentace EIA
PHA433, str. 19: "je zřejmé, že pokud se obchvat postaví, klesne
doprava (ve staré Písnici) v r. 2015 téměř na polovinu proti
současnému stavu, pokud se však nepostaví, stoupne v důsledku
připojení na SOKP více než na dvojnásobek."

Dopravní prognóza Ústavu dopravního inženýrství Hl. m. Prahy z r.
2006, která předpokládala zprovoznění obchvatu Písnice spolu s
otevřením dálničního okruhu:

Příjezd k Písnici od D. Břežan, za odbočkou na Cholupice, součet obou
směrů:
stav r. 2005: 8900 vozidel
předpoklad r. 2010 po vybudování obchvatu Písnice: 14700, z toho 5300
stávající cestou po Libušské
předpoklad r. 2015 po vybudování obchvatu Písnice: 16100, z toho 4900
stávající cestou po Libušské
předpoklad r. 2015 bez obchvatu Písnice: 17700

Libušská mezi Kunratickou spojkou a Meteorologickou, součet obou
směrů:
stav r. 2005: 20800 vozidel
stav r. 2008: 24548 vozidel
předpoklad r. 2010 po vybudování obchvatu Písnice: 17800
předpoklad r. 2015 po vybudování obchvatu Písnice: 17300

Počet autobusů PID za den, r. 2005: od D. Břežan 70, starou Písnicí
220, Libušská mezi Kunratickou spojkou a Meteorologickou 580


Z EIA Obchvat Písnice - PHA433
Bez obchvatu S obchvatem
Ulice Úsek
Celkem Nákladní Celkem Nákladní
Libušská Kunratická spojka - K pomníku 19 300 650 5 100 160
K pomníku - Písnické zahrady 17 300 800 3 900 200
Písnické zahrady - Vrtilka 17 700 870 4 900 210
Obchvat Kunratická spojka - Švihovská - - 14 200 590
Švihovská - Klenovická - - 13 400 600
Klenovická - Libušská - - 12 800 660

Daniela Horčíková

pm

unread,
Oct 15, 2010, 1:44:58 AM10/15/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Vážení
tímto příspěvkem jsem reagoval v diskusním foru Dolních Břežan na
tamní snahu o zprovoznění MÚK dolní Břežany
PM

Vážený pane starosto
vážení diskutující,
ten důvod, proč není zprovozněna mimoúrovňová křižovatka (MÚK Břežany)
je celkem jednoduchý. Je podmínkou příslušného územního rozhodnutí
(ÚR) a pochopitelně také stavebního povolení. Tato podmínka se do ÚR
dostala proto, že to v rámci územního řízení požadovala městská část
(MČ) Praha - Libuš (a také někteří její občané). Požadovali jsme to
proto, že v době přípravy stavby Pražského okruhu (PO) bylo jasné, že
východní obchvat Písnice nebude včas hotov. To by znamenalo cca
dvojnásobné zvýšení dopravy v Libušské ulici v Písnici. To je naprosto
neúnosná situace. Již současný stav má k únosnosti daleko.
Další údaje - viz www.praha-libus.cz, rubriky tiskové zprávy, diskuse
Poznámka :
Skvělý postřeh pane Martine.
K petici :
Není mi jasné, k jakým došlo změnám v dopravní situaci od vydání
stavebního povolení. Já vím pouze o jedné. Zákazu vjezdu nákladním
vozidlům do Libušské (u vás Pražské). To je sice výborné, ale rozhodně
nedostatečné ke změně našeho postoje.
Jedinou možností, jak docílit otevření MÚK Břežany je nové územní
řízení jehož závěrem bude změna územního rozhodnutí. To nepovažuji za
pravděpodobné. Naše MČ bude účastníkem tohoto teoreticky jistě možného
řízení. A bude proti. To tvrdím na základě toho, že jsem si přečetl
volební programy všech kandidujících subjektů a všechny slibují
zachování současného stavu. Pokud obhájím svoji pozici, tak já budu
proti kategoricky.
K hluku :
Ze zákona je stavebník, tj. ŘSD, povinen v zákonné době provést měření
hluku v dotčených místech a v případě, že dojde k překročení limitu
stanoveném hygienickým předpisem je povinen zajistit nápravné opatření
- tj. zřízení protihlukových stěn.
U nás v Písnici je ten hluk také slyšet, ale jestli to je nad limitní
hodnotou neumím posoudit. Před zahájením stavby PO jsme si nechali
zpracovat hlukové posouzení. Požadovali jsme posoudit hladinu hluku v
místech, kde územní plán předpokládá budoucí bytovou zástavbu. To je
ještě blíže k PO a Vesteckému přivaděči než je současná zástavba.
Odborníci ze stavební fakulty ČVUT tehdy spočítali, že hygienický
limit překročen nebude.
K protestům :
Na náš mail jich došlo 11, z toho pouze 2 od místních, ostatní
odjinud , resp. odesílatel neuvádí odkud je. To zas tak moc není. Dva
z nich mi poděkovali za vysvětlení. Také došly 2 maily od místních,
kteří podpořili naše stanovisko. To mě docela mile překvapilo,
spokojení lidé většinou nikam nepíší.
Pavel Macháček,
dosluhující neuvolněný místostarosta MČ Praha - Libuš
12.10.2010

www.rodokmen.blog.cz

unread,
Oct 20, 2010, 8:52:07 AM10/20/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Dobrý den!

Děkuji za skvělé, komplexní vysvětlení a objasnění!

Přeji diskuznímu fóru Praha-Libuš, aby zde s novým zastupitelstvem
diskutující vždy nalezly zasvědcené odpovědi zastupitelů (i úředníků).
Tato rubrika je zářným příkladem všem ostatním.


On Oct 15, 7:44 am, pm <pavel.macha...@strabag.com> wrote:
> Vážení
> tímto příspěvkem jsem reagoval v diskusním foru Dolních Břežan na
> tamní snahu o zprovoznění MÚK dolní Břežany
> PM
>
> Vážený pane starosto
> vážení diskutující,
> ten důvod, proč není zprovozněna mimoúrovňová křižovatka (MÚK Břežany)
> je celkem jednoduchý. Je podmínkou příslušného územního rozhodnutí
> (ÚR) a pochopitelně také stavebního povolení. Tato podmínka se do ÚR
> dostala proto, že to v rámci územního řízení požadovala městská část
> (MČ) Praha - Libuš (a také někteří její občané). Požadovali jsme to
> proto, že v době přípravy stavby Pražského okruhu (PO) bylo jasné, že
> východní obchvat Písnice nebude včas hotov. To by znamenalo cca
> dvojnásobné zvýšení dopravy v Libušské ulici v Písnici. To je naprosto
> neúnosná situace. Již současný stav má k únosnosti daleko.
> Další údaje  - vizwww.praha-libus.cz, rubriky tiskové zprávy, diskuse
> > Daniela Horčíková- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

Zbirda

unread,
Oct 20, 2010, 10:01:44 AM10/20/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
A kdy se tedy začne stavět obchvat písnice, který nám chcete vybudovat
hned za barákem?

On 15 říj, 07:44, pm <pavel.macha...@strabag.com> wrote:
> Vážení
> tímto příspěvkem jsem reagoval v diskusním foru Dolních Břežan na
> tamní snahu o zprovoznění MÚK dolní Břežany
> PM
>
> Vážený pane starosto
> vážení diskutující,
> ten důvod, proč není zprovozněna mimoúrovňová křižovatka (MÚK Břežany)
> je celkem jednoduchý. Je podmínkou příslušného územního rozhodnutí
> (ÚR) a pochopitelně také stavebního povolení. Tato podmínka se do ÚR
> dostala proto, že to v rámci územního řízení požadovala městská část
> (MČ) Praha - Libuš (a také někteří její občané). Požadovali jsme to
> proto, že v době přípravy stavby Pražského okruhu (PO) bylo jasné, že
> východní obchvat Písnice nebude včas hotov. To by znamenalo cca
> dvojnásobné zvýšení dopravy v Libušské ulici v Písnici. To je naprosto
> neúnosná situace. Již současný stav má k únosnosti daleko.
> Další údaje - vizwww.praha-libus.cz, rubriky tiskové zprávy, diskuse
> > Daniela Horčíková- Skrýt citovaný text -
>
> - Zobrazit citovaný text -

jr...@seznam.cz

unread,
Oct 25, 2010, 5:30:28 PM10/25/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Sakra, v této diskusi i při tak málo příspěvcích bylo uvedeno tolik
paragrafů, zákonů, měření a statistik až oči přecházejí, ale kloudného
a rozumného názoru se zde člověk od oponentů sjezdu nedozví. Bohužel
se ve změti těchto čísel a ofiálních prohlášení a šprajců ztrácí
zdravý rozum a je pro některé je mnohem jednodužší se tato čísla
schovat než hledat jednoduchá řešení např: zprovozníme sjezdy na cca
2měsíce zkušebního provozu a pak se uvidí. Buď je pak zavřeme a nebo
zjistíme, že se otevřením již tak kritická doprava v Písnici a Libuši
nezhoršila a můžeme je nechat v provozu.
Když už se tady hovořilo o obchvatu Písnice, tak by mě zajímalo kudy a
kam by měl vést a komu se tím zase poruší lidská práva a kdo se tím
pádem zase bude bouřit?

A k dopravě v Písnici a Libuši. Jezdím tudy prakticky denně a větší
provoz v uvedených obcích si už ani nedokážu představit, protože to
zde každé ráno stojí. Legerka je proti tomu frčící komunikace. A tak
se ptám, jakého nárůstu dopravy se odpůrci sjezdů bojí?
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages