Odpověď MUDr. Daniele Horčíkové + vzkaz anonymovi

180 views
Skip to first unread message

Jedličková

unread,
Apr 23, 2010, 4:18:02 PM4/23/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
1) Vzkaz pro členy tohoto Diskusního fóra:

Paní MUDr. Daniela Horčíková, byť se na těchto stránkách tak snaží
tvářit, není řadovým občanem MČ Praha-Libuš. Je v této městské části
zastupitelkou, a to od roku 2006. Od té doby měla řadu možností s
vietnamskou problematikou něco aktivně dělat, přispět svými aktivitami
ke zlepšení vzájemného soužití, řešit ve spolupráci s vietnamskou
komunitou a příslušnými orgány veřejné správy problémy, které z tohoto
soužití vyplývají, a pomoci našim řadovým občanům, kteří problémy se
svými vietnamskými sousedy, popřípadě jinými cizinci, mají, ale
zdaleka nemají takové možnosti, jako člen zastupitelstva. Nic z toho
neudělala, při projednávání této problematiky na zasedáních
zastupitelstva a jiných fórech nikdy nic neřekla. Nabídku na členství
ve Výboru pro multikulturní soužití odmítla, nebyla přítomna jediné
akci, kterou tento Výbor uspořádal, k vietnamské problematice se nikdy
nevyjadřovala. Má-li nyní jakékoli kritické poznámky na adresu postupu
této MČ, kritizuje především samu sebe a zneužívá k tomu toto Diskusní
fórum. Jako kterýkoli občan a o to víc, že paní doktorka je členkou
zastupitelstva, mohla úřad naší MČ kdykoli od medializace problému
kontaktovat a žádat o vysvětlení. Mohla zavolat mně či starostovi,
popřípadě tajemníkovi či členům rady. Každý z nás by jí relevantní
informace a vysvětlení poskytl, stejně jako jsme je poskytli každému
občanovi, který nás takto kontaktoval. Místo toho tak činí přes
Diskusní fórum a tváří se, že s oficiální reprezentací této MČ, ať již
politickou či úřednickou, nemá nic společného. Má a hodně. Takže,
vážená paní doktorko, toto je -nezlobte se- kálení do vlastního
hnízda. Ve vietnamské problematice za Vámi nestojí žádná práce a žádné
výsledky.

2) Odpověď na konkrétní dotazy zastupitelky MUDr. Daniely Horčíkové
vznesené na tomto Diskuzním fóru:

Vážená paní doktorko, odpověď je velmi jednoduchá a, opět, kdybyste
bývala v sobě měla alespoň trochu slušnosti, abyste mě jako svou
kolegyni v zastupitelstvu kontaktovala napřímo, a nevyřizovala si účty
s reprezentací této MČ, jíž jste součástí, přes Diskusní fórum, bývala
byste dostala relevantní vysvětlení okamžitě.

a) Zástupci obyvatel domu Na Domovině na zmíněnou Výzvu reagovali v
mailu zaslaném zástupkyni toho občanského sdružení. Tento mail
přeposlali i mně, abych jako zastupitelka byla informována. Jejich
stanovisko jsem upravila do tiskové podoby a společně s Výzvou jsem je
umístila na naše komunální www stránky do sekce Vietnamská komunita v
MČ Praha-Libuš, podsekce Aktuality. Posléze mě ale zástupce domu
upozornil, že mi toto vyjádření posílal pouze pro informaci a že by
byl nerad, aby bylo zveřejněno. To jsem respektovala a z www ho
stáhla.
b) No a když už jsem stahovala toto stanovisko z programu úprav našich
www stránek, seskenovala jsem jeden z mnoha článků, který na dané téma
vyšel a který jsem měla při ruce, a na www stránky jsem ho umístila.
Já nemám k dispozici v š e c h n y články a informace, které byly od
medializace publikovány. Vážená paní doktorko, co kdybyste tedy
alespoň jednou v této záležitosti místo trapné a neoprávněné kritiky a
útoků zveřejněných na tomto Diskusním fóru něco udělala a dala si tu
práci dohledat v š e c h n y mediální výstupy na dané téma? Je to
práce na několik dní, musela byste ji zvládnout, stejně jako já
zvládám celou "vietnamskou" agendu již přes rok, vedle svého
zaměstnání a péče o domácnost - tj. ve vlastním volnu, no a v podstatě
zadarmo, protože obě dvě jsme neuvolněné a tudíž neplacené
zastupitelky, které za práci v zastupitelstvu pobírají měsíční odměnu
cca tisíc korun netto. Doufám, že to uděláte. Ráda pak tuto galerii v
š e c h mediálních ohlasů zveřejním na našem webu.

3) Vzkaz pro zastupitelku MUDr. Danielu Horčíkovou

Vážená paní doktorko, chtěla bych Vás upozornit, že v tomto Diskusním
fóru Vám odpovídám poprvé a naposledy. Jste má kolegyně ze
zastupitelstva, takže není nic snazšího než mě kontaktovat napřímo a
sejít se se mnou. Dnes jste mi poslala mail, na který samozřejmě
reagovat budu a v kopii budou všichni mí kolegové zastupitelé. Mimo
jiné v něm píšete, že po zveřejnění mého Stanoviska jste pochopila
důvod zvoleného postupu s médii. Paní doktorko, při vší úctě, netrpíte
ztrátou paměti? Na zasedání zastupitelstva dne 17. 3. jste, nepletu-li
se, byla. Na tomto zasedání jsme vietnamskou problematiku a především
vyhrocenou situaci v ul. Na Domovině dlouho rozebírali. Do diskuze se
zapojila řada našich kolegů, jen Vy jste po celou dobu mlčela,
nevyjádřila jste se, našich občanů, kteří mají problémy se svými
vietnamskými sousedy jste se nijak nezastala. Na tomto zasedání jsme
se dohodli na odeslání otevřených dopisů i na tom, že já vše budu
medializovat. Vy si na to nepamatujete? Tak si osvěžte paměť!

4) Anonym a dotaz na MUDr. Danielu Horčíkovou

Paní doktorko, nevadí Vám, že jste v Diskusním fóru reagovala na
anonym? V této souvislosti mám vzkaz tomuto anonymovi:

Drahý anonyme,

můžeš si v tomto Diskusním fóru žvanit, co chceš, a obviňovat mě, pana
starostu a další, z čeho chceš. Je mi to jedno a nečekej, že na to, co
píšeš, budu nějakým způsobem reagovat. S anonymy se zásadně nebavím,
protože anonymy píší ubožáci a zbabělci, kteří si tak léčí své vlastní
komplexy. Teprve až uznáš za vhodné, že jsi ochotný si za svým názorem
stát, a představíš se, můžu s Tebou diskutovat. Jen jeden vzkaz pro
Tebe mám: Dřív, než pustíš do světa nějakou informaci a vezmeš ji jako
záminku k výpadům na mou osobou, ověř si, je-li pravdivá. Já totiž
nejsem členem ODS! A taky nikdo z nás nikdy nikde neřekl, že v MČ
Praha-Libuš vzniká domobrana! Nazdar.

--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože odebíráte skupinu "Diskusní fórum Praha - Libuš" služby Groups Google
Pro přispívání do této skupiny, odešlete e-mail na Praha...@googlegroups.com
Chcete-li odhlásit odběr této skupiny, pošlete e-mail na adresu Praha-Libus...@googlegroups.com
Další nastavení najdete v této skupině na adrese http://groups.google.com/group/Praha-Libus?hl=cs

Daniela Horčíková

unread,
Apr 24, 2010, 7:08:51 PM4/24/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Do této chvíle jsem si myslela, že máme svobodu názoru a projevu,
změnilo se něco? Je v pořádku, že mají lidé různé názory, je důležité,
aby je mohli svobodně sdělit. Pokud se v médiích objevují informace o
naší MČ, které považuji za silně nadsazené, a které podle mého názoru
snižují šanci na řešení jistě reálně existujícího problému, považuji
za přirozené, že na ně zareaguji.

Na nepravdivá nařčení zde odpovídat nebudu, tak jen na doplnění:
Za svou činnost v zastupitelstvu jsem zodpovědná svým voličům, to si
uvědomuji a neberu to na lehkou váhu, rozhodně se nezodpovídám jinému
zastupiteli či předsedovi výboru zastupitelstva.

Na zastupitelstvu, kde se probírala problematika domu Na Domovině 1,
na toto téma nebylo zformulováno žádné usnesení, neproběhlo žádné
hlasování, proběhla jen diskuse na základě nově řečených, v tu chvíli
pro mne i většinu kolegů nových a neověřených informací. Jelikož
nechci tvořit unáhlená rozhodnutí a nepřejímám slepě názory jiných,
informace si před rozhodováním, za kterým si potom chci stát, nejdřív
doplním... Ostatně proto se materiály k jednání zastupitelstva za
normálních okolností předkládají týden předem.

Daniela Horčíková

HH

unread,
Apr 25, 2010, 10:44:10 AM4/25/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Před čtyřmi dny jsem psal mailem svůj názor paní Jedličkové, nechtěl
jsem ho dřív zveřejnit zde. Zde na fóru se ale mezitím objevily dost
agresivní útoky, a na můj postoj žádná reakce nepřišla, zřejmě se
dotrochu uměle vytvářeného obrazu dění v Písnici příliš nehodil. V
úsilí o prezentaci jednobarevného názoru obyvatel se ale poté na
internetových stránkách Multikulturního výboru MČ objevilo několik
jiných mailů dění chválících. Nyní to podle odpovědí vypadá na 100 %
souhlas Libuše a Písnice s kroky paní doktorky Jedličkové, můžu se jen
domýšlet, jak velký počet nesouhlasných a tedy pro ni nevhodných
názorů paní doktorka vynechala. Tím nijak neříkám, že můj názor musel
být zveřejněn, jen zpochybňuji jednoznačnost vyznění prezentovaných
mailů, které jsou prokazatelně výsledkem nějakého tendenčního výběru,
ne reprezentativním přehledem názorů.

Na výhrady na fóru je reakce vpravdě uvážlivá, "vzkaz anonymovi" je
dost výživnou pastvou. Jsou tato vyjádření a tyto kroky opravdu
oficielním názorem městské části a je si městská část vědoma, jak moc
tím riskuje své znevážení? Ona trocha rasismu a obav z odlišných
nejspíš dříme téměř v každém z nás, ale není dobrý nápad ventilovat to
tak, jak zde poslední dobou vidíme, spíš bychom se přes všechny obtíže
se soužitím měli snažit podobné myšlenky a činy co nejvíce tlumit, ne
podněcovat.


Přikládám text zmiňovaného mailu paní doktorce Jedličkové:

Vážená paní doktorko,

sleduji v médiích a na webu místního úřadu vývoj situace s Vietnamci,
a
mám ze Vašich postupů smíšené pocity, a také mám strach z následků,
které přinesou. Dva roky nás živíte v U nás a ve Vašich osobních
pozvánkách
do Sapy idylickými zprávami o bezproblémovém a stále lepším soužití s
Vietnamci, až si myslím, že problémy v hernách a jinde jsou jen dílem
Číňanů a jiných národů, všichni Vás mají za multikulturního snílka. A
potom bez varování tohle. Domobrana. O dva dny později "Rada městské
části
Praha - Libuš v úterý rozhodla, že její výbor pro multikulturní
soužití se
dočasně přestane snažit o integrační politiku, řekla dnes ČTK jeho
předsedkyně Pavla Jedličková.". O týden později domobranu v novinách
vyvrací vyvrací tajemník radnice. Snažím se najít to usnesení
rady, o kterém jste v citátu výše mluvila, ale ono takové vůbec
neexistuje! Chci k tomu
vědět víc, a v U nás 2/2010 si přečtu Váš článek o skvělé spolupráci s
Vietnamci, Sapou a celou státní správou, který končí "Velmi si cením
rozumného a konstruktivního přístupu čím dál tím většího počtu
obyvatel
Písnice a Libuše, kteří -když mají problém s vietnamskými spoluobčany-
nepíší anonymy, nenadávají, neházejí všechny Vietnamce do jednoho
pytle,
ale prostě a jednoduše mě zkontaktují a snaží se problém v součinnosti
se
mnou, se Sapou a se státními orgány vyřešit. Je to běh na dlouhou
trať,
chce to trpělivost a vstřícnost z obou stran, ale -jak je vidět- má to
výsledky." Potom ale Vaše poslední kroky, počínaje vyhrožováním
domobranou, jsou
pro mě nesrozumitelné, ani stopa po rozumu, konstruktivnosti, a
především trpělivosti
a běhu na dlouhou trať, v nich není. To je velká škoda.

Stejně jako nebyla pravda, že s cizinci je vše idyla, tak není pravda
podání situace tak, jak nám píšete teď. I když většině Vašim důvodů
rozumím a
souhlasím s nimi, považuji Váš postup za moc nešťastný.

Jan Hvězdonický

HH

unread,
May 19, 2010, 10:56:31 AM5/19/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Paní doktorko Jedličková,

na minulý mail jste mi odpověděla až po jeho zveřejnění a vyčetla jste
mi, že "zveřejnění situaci nepomůže". Jenže na další jste neodpověděla
ani po 16 dnech, zveřejnění je tedy občas jediná cesta jak názor
nenechat zapadnout, sama to tak často děláte a chlubíte se tím. Vím že
o věcech, které do vašeho umělého obrazu nezapadají diskutovat
nechcete a již jsem si stačil všimnout s jakou vervou a osobním
nasazením zkoušíte odstranit nebo alespoň znevážit ty, kteří si někdy
dovolili mít jiný názor než máte právě teď vy a zkřížili vám tím
cestu. To bohužel vede k nezájmu lidí cokoliv veřejně dělat nebo
projevit názor protože nemají většinou zapotřebí nechat se napadat a
potom se zdejší situaci nemůžeme divit.

K odpovědi na mail vás jistě nemůžu nutit, ale v situaci, kdy jste
veřejně činná, i když pouze na místní úrovni, a veřejný život se
pokoušíte ovlivňovat, by mělo být přinejmenším věcí vaší cti a
zodpovědnosti také vysvětlit nejasné či nepodložené stránky svých činů
a prohlášení. Na některé z nich jsem se v minulém mailu bezvýsledně
ptal, od té doby se objavila řada dalších rozporů. Třeba i vyložená
nepravda, se kterou se stále oháníte, že "nikdo ze zastupitelstva ani
úřadu v médiích nikdy neřekl, že v naší MČ vzniká domobrana". Ano,
neřekl, ale napsal, ne v médiích, ale v teď už konečně zveřejněném
dopisu pana starosty, který média citovala. Takové tvrzení jde možná
říct v rozhovoru mezi 4 očima, ale neposílá se do médií, když není
pravdivé.

Neodpustím si ještě poznámku ke svému mailu ze začátku května, kde
jsem psal "Rád se naopak přijdu podívat na nejbližší zasedání
zastupitelstva, kde to předpokládám bude hlavním bodem programu." V
mezičase jsem se dozvěděl že toto zasedání již proběhlo, ač nebylo
veřejně svoláno a ač z něj dodnes neexistuje zápis. To jen zapadá do
všech souvislostí, snažit se tady věci dělat tak, aby se do nich
veřejnost nemohla zapojit a vyhnout se veřejné kontrole. To je ůplně
špatně, i kdyby to bylo motivováno snahou pomoci zdejšímu bezpečí.

Nyní tedy takto veřejně prosím o zodpovězení otázek z tohoto a
předchozího mailu, který přikládám dále.

Jan Hvězdonický> Od: hvezd...@email.cz
> Komu: "PhDr. Pavla Jedličková" <pjedl...@praha-libus.cz>
> Kopie:
> Předmět: Re: Vietnamci na Libuši
> Datum: Mon, 03 May 2010 23:30:11 +0200
>
> Dobrý den paní doktorko!
>
> Děkuji za odpověď na mail, Vaše stanovisko a snad vše ostatní co o tom
> bylo poslední dobou napsáno jsem samozřejmě četl ale mnoho vysvětlení
> jsem tam nenašel. Navíc máme sami s cizinci osobní zkušenost, stačilo příčinu
> nedorozumnění vysvětlit a vše je dosud v pořádku.
>
> Sebeméně mi nevadila zmínka o domobraně v dopisu ministrovi vnitra,
> policejnímu prezidentovi a primátorovi, ale je špatné, že se informace o
> domobraně dostala do zprávy ČTK a převzaly jí všechny noviny a televize.
> To vztahům mezi zdejšími obyvateli různých národností vůbec nepomůže.
> Pokud se to stalo něčí indiskrétností, tak to mělo být obratem starostou
> vysvětleno v další zprávě ČTK nebo na obecním webu. Mimo to já jsem v
> mailu nepsal že vznikla domobrana, proti čemuž se bráníte, ale "počínaje
> vyhrožováním domobranou".
>
> Cením si Vaší nabídky na osobní setkání. Vzhledem k tomu že se jedná o
> kauzu, která hýbe celou Libuší a dost se o ní mezi lidmi mluví si myslím,
> že má být celá věc řešena co nejvíc veřejně. Nerad bych se stal
> spiklencem, kterému bude prozrazena nějaká neveřejná informace ze
> zastupitelstva a bude požádán, aby o věci nikde nemluvil. Nechci být
> takto vázán a tak v tuto chvíli za Vaší nabídku děkuji, ale nevyužiji jí. Rád
> bych se vyjadřoval plně podle mého svědomí a když to budu považovat za
> důležité tak veřejně. Rád se naopak přijdu podívat na nejbližší zasedání
> zastupitelstva, kde to předpokládám bude hlavním bodem programu.
>
> Co se nabízeného vysvětlení kontextu týče, tak si několik možných variant
> dovedu představit a z nich je nejméně ošklivá a přitom dost logická
> varianta, kterou zmiňoval tajemník Úřadu v rozhovoru pro Hospodářské
> noviny, tedy vyburcovat státní správu - je to tak? Pokud ano, tak je pro
> mě nepřijatelné, že je jeden celý národ vzat jako rukojmí proti
> nedostatečně fungující státní správě. Nic na tom nemění objektivní fakt
> že jsou s cizinci větší problémy než s Čechy a že soužití není bez potíží.
> Jako jediné řešení ale vidím vzájemnou komunikaci, cizincům kteří neznají
> naše zvyky, právo a jazyk bychom s jejich zvládnutím měli nejdřív pomoct
> a potom vymáhat dodržování pravidel. Druhou možností je tvrdá represe, ale
> ta by přinesla ztráty pro obě strany.
>
> Mohu poprosit o informaci nezodpovězenou ve Vašem předchozím mailu, zda
> existuje usnesení rady o kterém jste informovala ČTK (Rada rozhodla, že
> se dočasně přestane snažit o integraci...) a pokud ano tak kdy se objeví
> mezi ostatními usneseními na webu? A poslední otázka je co se tak náhle
> přihodilo, že se zcela změnil přístup radnice a není Vám přitom líto
> zmařených výsledků Vaší dosavadní práce? Nemohla jste tomuto rozhodnutí
> zabránit?
>
> S pozdravem Jan Hvězdonický
>
>
>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: PhDr. Pavla Jedličková <pjedl...@praha-libus.cz>
>> Předmět: Re: Vietnamci na Libuši
>> Datum: 30.4.2010 19:29:38
>> ----------------------------------------
>> Dobrý večer pane Hvězdonický,
>>
>> především se Vám omlouvám za více než týdenní zpoždění, s jakým
>> odpovídám na Váš mail. Byla jsem strašně vytížená, práci zastupitelky dělám ve svém
>> volnu vedle svého zaměstnání a péče o rodinu. Takže občas nestíhám reagovat na
>> maily či něco udělat okamžitě, ale dostanu se k tomu opravdu, až když mám čas. Ale
>> zareaguji vždycky.
>>
>> Pane Hvězdonický, nezlobte se, ale situaci vůbec nepomůže, když mail
>> určený mně vyvěsíte posléze v Diskuzním fóru MČ Praha-Libuš se spekulací, že
>> filtruji názory a na web věším pouze názory, které mi vyhovují. Vaši reakci jsem
>> právě na web vyvěsila a samozřejmě bez uvedení Vašeho jména a kontaktních údajů
>> tak, jako v případě dalších občanů.
>>
>> Chtěla bych Vás poprosit, jestli byste si nemohl přečíst, až budete mít
>> chvilku čas, mé Stanovisko (je také na www). Je v něm spousta odpovědí na Vaše
>> námitky a poznámky. Také bych Vás chtěla ujistit, že ani já ani nikdo jiný ze
>> zastupitelstva či z úřadu v médiích nikdy neřekl, že v naší MČ vzniká
>> domobrana. Pouze jsme v tom dopise, který starosta posílal ministrovi vnitra,
>> policejnímu prezidentovi a pražskému primátorovi, varovali, že situace zde je velmi
>> vážná a že pokud ji příslušné orgány nebudou razantně řešit, může dojít až k
>> založení skutečné domobrany, kdy tzv. lidi vezmou právo do vlastních rukou. A
>> také jsme napsali, že to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát.
>>
>> Víte, vůbec nejlepší by bylo, kdybychom se sešli, než si takto
>> dopisovat přes mail. Osobní setkání je vždycky lepší. Já bych se pokusila Vám to
>> všechno zasadit do kontextu. Měl byste na mě čas? Můj mobil je 606 433 558.
>>
>> Děkuji a pěkně Vás zdravím.
>>
>> PhDr. Pavla Jedličková
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages