החוק של מילר נפל, מילר ביקש רביזיה.

0 views
Skip to first unread message

Jonathan J. Klinger

unread,
Feb 26, 2008, 4:10:57 AM2/26/08
to Tal Kaplan, No...@googlegroups.com
ארדן: בוקר טוב לכולם, אני מחדש את דיוני ועדת הכללכלה. אתה הגשת הצעת חוק
בנושא הזה (פונה למילר)?

מילר: השתמשו במילים לגבי השימוש במלה מרשתת באקדמיה ללשון וביקשתי שזה
יהיה בכל מדינה שמכבדת את השפה.

ארדן: אני פותח את הישיבה בדבר החוק ליידוע לקוחות .... הצעת החוק אושרה
ביום 24/10/2007 והיתה אמורה להיות נדונה ביום 04.02.2008 אבל בסופו של דבר
לא הפסקנו לדון בה לאור הדיון הער במיוחד בהצ"ח של ח"כ כהן. היום ננסה לקדם
ולהכין לקריאה ראשונה את הצ"ח של ח"כ מילר, אבל אני מבקש מהמציע להציג את הצ"ח.

מילר: ההצעה באה בעקבות דיונים בהצעות שונות על אותן בעיות שנוצרות על
החשיפה של הנוער לאתרים אסורים וזה נובע מחוסר מודעות לבעיות שנובעות מזה.
ההורים לא מודעים והיו מחקרים רבים על כך שההורים לא מודעים שהילדים גולשים
באתרים הללו והצ"ח באה להרחיב את המודעות של בעלי החבילה לאינטרנט על כך
שיש סכנות ופתרונות ואני יודע שקיים היום מערך שמחייב משרד התקשורת שהספק
ישלח הסבר לדואר אלקטרוני של רוכש החבילה. הבעיה היא שאותםם הורים שמדובר
עליהם הם האנשים שאין להם מושג מה זה אינטרנט ומה זה מחשב והגעת הודעה
לדוא"ל אין סיכוי שהם יחשפו אליה. זה אנשים שנחשפים לתקשורת מודפסת וזה
הרציונאל, להביא את העניין מודפס עד הלקוח שיראה במו עיניו מה האפשרויות,
להתקשר לספק ולתאם איתו, ואם זה לרכוש או לקבל אמצעים לסינון של האתרים
שלדעתו יכולים לפגוע בילדים שלו ולקבל תמיכה. כל עוד לדבר הזה לא יהיה לא
תהיה מודעות. הצ"ח היא שכל ספק ישלח ללקוח עלון שמסביר את הסכנות והאפשרות
לפתרון והספק יהיה חייב להסביר ללקוח איך אפשר למנוע חשיפה של האתרים
לילדים. זהו.

ארדן: אוקי, אפשר לשמוע את עמדת משרד התקשורת?

עו"ד גלזר (תגקשורת) כמו שצציין ח"כ יש לנו הוראה דומה מאוד להוראה
ברשיונות של חברות שמספקות שירותי ISP, ההוראה אומרת שבעל השירות יספק עלון
מידע מודפס. ISP זה אותם ספקים שנותנים שירותי גישה לאינטרנט. אהם...

יועמ"ש: ספקי האינטרנט לא מגיעים.

ארדן: זה כבר קטן עליהם.

גלזר: יש עוד הרבה גופים שמספקים גישה לאיטנטרנט והם צריכים לספק למקבל
השירות עלון מידע מודפס הכולל אזהרה על תכנים לא מתאימים ודרכים למנוע את
הגישה. התיקון הזה הוא ממאי 2004. ככל שיש בעיה ביישום ההוראה בוודאי
שהמשרד יכול לטפל בכלים המנהליים ובימים אלו נערכת פעולת פיקוח למדוד את
העמידה של הספקים ברשיון. המלאכה נעשתה ואנו מוכנים להמשיך את פעולת הפיקוח.

ארדן: מה הסנקציה למי שלא עומד בה?

גלזר: יש לנו כלים מנהליים, למשל עיצום כספי.

ארדן: אז אתם תומכים בהצעת החוק, היא מיותרת?

גלזר: עמדת שר התקשורת היא שצריך להתנגד להצעת החוק כי הדבר מיותר.

ארדן: נגיד, תודה לאל, שיש שר מש"ס שמרן. תארי לך שיבוא שר אולטרה ליברל
מעלה-ירוק שיקח את תיק התקשורת.

גלזר: במאי 2004 זה לא היה אולמרט שר התקשורת?

ארדן: אז הוא היה תחת השפעה של ראש עירייה שנבחר על ידי הציבור החרדי. למה
להשאיר את זה לשיקול דעת השר? השר לא רוצה להתיר מורשת במשרד?

גלזר: גם הצעת החוק עצמה מבקשת לקבוע תקנות ברשיון והוראה.

ארדן: זה מחייב אותו להציב סטנדרט בנושא הזה.

גלזר: כמו כל הליך מנהלי תקין, שר לא בא בבוקר ואומר שהוא רוצה לעשות כלךך
וכך, צריך שימוע ותשתית עובדתית.

ארדן: אם המציע יבקש להצביע, אני אצביע היום. האם משרד התקשורת אמר שהצעת
החוק תקודם בתיאום שר התקשורת ושהממשלה תתמוך ושהיא בעד ובתנאי.

יועמ"ש: אני מחזיקה החלטה אחרת, אבל מה שהתכוונתי לומר שזה מה שהשרה המתאמת
אמרה, ואם היה שינוי אחרי החלטת הממשלה אין לי מה לומר. ההערה הכללית היא
ש.., ואני יודעת שאני אקים עליי את יו,ר הועדה, הגם שהרעיון הוא רעיון
מצוין וגם משרד התקשורת שתיקן את הוראות הרשיון בהתאם. חוק התקשורת מסדיר
עניינים כללים ומותיר את ההסדרה הפרטנית בידי הגופים הרלוונטים. ההוראה הזו
קובעת הוראות רגולטוריות שלא ראוי לקבוע בחקיקה ראשית. אלו הוראות פרטניות
שאי אפשר אח"כ לגבור עליהם ולא נותנות את מידת הגמישות שראוי שיהיה בהסדרה
של התחום. לו היתה בעיה שצריך לפתור הייתי אומר שזה הנושא. לבוא ולקבוע
הוראה ראשית היא בעייתית וראוי להותיר את מידת הגמישות בהסדרה פרטנית לאחר
שבדקו ומצאו בצורה עובדתית את ההסדרה הפרטנית.

ארדן: אולי תציעי את החוק בצורה פוזיטיבית.

יועמ"ש: יש סמכות הסדרה כללית לקבוע ברשיון מטעמי תחרות או טובת הציבור.

מילר: בהוראות הרשיון מצויין אם מדובר בדואר אלקטרוני או בעלון מודפס.

גלזר: בהוראות הרשיון מדובר על עלון מודפס והצגת המידע באתר האינטרנט.
נעשתה פעולת פיקוח והיא לא הושלמה.

ארדן: עברתי שלוש ספקיות, מעולם לא קיבלתי עלון מידע ואני ממש חשוף.

מילר: כל אחד שיושב פה לא קיבל ככל הנראה. אולי נשאל את הספקים כמה הם שלחו
ומה היתה הסיבה, ואני יכול לומר לך שהרציונאל הוא מודעות. הגמישות קיימת
לחלוטין. אני מחייב את הספקים לשלוח, מה שכתוב ומהם הפתרונות היא דבר אחד.
יש דרך אחרת, והיא של משרד התקשורת: לחסום הכל. ותאמיני לי, זה לא יעזור.
מי שרוצה ומי שמבין קצת יפרוץ כל קוד ויגלוש ויעשה כל מה שבראש שלו. הבעיה
היא שההורה לא יודע על מה מדובר, ואם לא תחייבי לקרוא דבר מינימאלי. כשהיום
את רוכשת טלפון, את מקבלת עלון על סכנות הקרינה. אני רוצה אותו דבר עם זה.
בסופו של דבר העניין הוא שיש תקנות ואפשר לבצע או לא לבצע, עד היום לא
ראיתי את זה. לא היינו מחוקקים חוק כשהדבר עובד. אני לא בא לבוא ולהגיד שהם
לא עושים את העבודה שלהם או משרד המשפטים והמחלקה המשפטית לא מטילה קנסות.
אני רוצה חוק ושהדבר המינימאלי הוא שהילדים נחשפים לדברים ואנחנו מחפשים
דרך להתמודד עם זה. אני רוצה שזה יהיה בחוק ולא בתקנה מוסתרת. יש כאן את כל
הגמישות בעולם שהשר יקבע, בואו נשים את זה בצד ונמשיך הלאה. אני בטוח
שבסופו של דבר גם לספקים עדיף שיהיה להם יותר ידע של הלקוח שלהם ודברים
שימנעו הסתבכות בועדות ולשים חוקים שמחסלים את הגלישה ברשת. הרציונאל הוא
לעשות משהו שכבסיס יבוא בחקיקה.

גלזר: המשרד התחיל באכיפה כלפי הוראות הרשיונות הרלוונטיים ואנחנו מוכנים
להתחייב שנעשה את פעולת האכיפה הזו ונבדוק האם יש הפרה או לא.

יועמ"ש : הוראות הרשיון מחייבות כמו החוק, הספק חייב לציית לזה כמו לחוק.
ספק שלא מציית להוראות הרשיון, הוא בהפרה. הוראות החוק לא יגרמו לו לציית
יותר מהוראות הרשיון. זה נעשה ברשיון כי ההסדרה פרטנית מול ספק. הטענה
יכולה לבוא מול הפיקוח. זה שזה יעשה בחקיקה ראשית להבדיל מרשיון.

מילר: מה הקנס על מי שמפר את ההוראה?

גלזר: הקנס הוא נגזרת מההכנסות. אחוז מסוים ממחזור ההכנסות בסכום שלא יפחת
משבע פעמים הקנס הקבוע בחוק העונשין שזה בערך מאה אלף ש"ח.

מילר: לדעתי כדאי להתקדם עם הצעת החוק ולקבוע קנס לדבר זה. אני מאוד מכבד
את התקנות שמוציאים שרים ושמבטלים את התקנות אח"כ. מחר יכול לבוא שר שלא
מתאים לו שהספקים עושים א,ב,ג,ד ויבטל ויכניס תקנה אחרת. אני לא רוצה שלשר
התקשורת תהיה הסמכות לבטל את העניין.

פיני, יועץ השר: השר רואה ביוזמה יוזמה ברוכה, אבל השר תומך בהצעת החוק 892
שתומכת לא רק ביידוע והוא כלול, ואף יותר ממה שהצעת החוק הנוכחית מציעה,
ואני לא רוצה להכנס להצעת החוק ההיא, אבל מבחינתנו אפשר אף להגביר את רמת
היידוע.

מילר: אתה יודע למה הבאת את הצעת החוק? כי ב2004 משרד התקשורת לא הצליח
להגיע למצב שהלקוחות לא מודעים למצב שלהם, ואם מגיעים ל60% אי מודעות של
הורים לגבי מעשי הילדים, לא מודעים בגורף. זו הבעיה בתקנות וזו הבעיה באי
ביצוע של התקנות. אני אומר, חברים, אפשר לעשות בשלבים: קודם כל, ניידע את
ההורים, אחר כך תכנסו לי למחשב. אנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית. אני לא בא
להתנגד להצעת חוק כזו או אחרת. אבל יש שלבים שצריך לעשות לפני, ולא ביצעתם
אותם, ובסופו של דבר אני חושב שקודם כל הציבור צריך לדעת, הציבור צריך
להחליט ולקחת אחריות על זה, ברגע שאנחנו לוקחים אחריות על הציבור יהיה לנו
יותר קשה. לפני 20 דקות דיברנו על חוק היובש, ותאמין לי מצאו דרכים לעקוף
את זה. זה בדיוק מה שיהיה: תמיד יחפשו את מה שאסור.

גלזר: הצעת החוק 892 בנוסח המתוקן שלה, כל מהותה היא יידוע של המנוים. הצעת
החוק מחייבת לפנות לכל מנוי ולשאול אותו אם הוא מעוניין בסינון. מבחינה
מהותית של יידוע לא מדובר בחסימה של האינטרנט אלא ביידוע של המנויים.

מילר: אז כנראה שגם אתם החלטת שהתקנות לא יעילות. עם כל הכבוד, אל תביאו את
הטענה שיש תקנה ואז השר תומך בחוק שהולך נגד התקנה הזו... גלעד, עם כל
הכבוד. אני עוד לא הבנתי את הרציונל. לומר שיש תקנה והצעת חוק, אתם משרד
ממשלתי: אם אתם רוצים הצעת חוק אז קבלו.

ארדן: קחו בחשבון שאולי 892, שזה כבר משהו שהציבור אמור להבין, החוק של ח"כ
כהן, אין ערבות בנקאית שהוא יאושר בקריאה שניה ושלישית, אז אולי כדאי
שלמשרד יהיו אלטרנטיבות לחשיפה לתכנים של קטינים ואם 892 לא תושלם בסוף
אולי כדאי לעגן נורמה בחקיקה שמחייבת יידוע עם קנס גדול בצידה. אני חושב
שוב, שלמרות שזה קיים בסמכויות של השר, אני עוד פעם – ניתן להתווכח על איזו
רמה צריכה לרדת חקיקה ראשית של הכנסת. העובדה שיש כאן חקיקה ראשית שנתמכה
על ידי המליאה וחובתי לקדם אותה.

יועמ"ש : אני מנסה להבהיר מה...

ארדן: מה שאני מבקש ממשרדי הממשלה להיות קואופפרטיבים לדיון; אם החוק במקרה
יעבור, כדי שלא יעבור משהו שלא ראוי שתציעו את השינויים הדרושים כאן כדי
שהחוק יהיה סביר.

פיני: יש פה את עמדת השר כפי שהוגשה לועדת שרים לחקיקה בה לא מוזכרת הצעת
החוק של אמנון כהן או 892. בעמדת השר בה השר התנגד לח"כ מילר, לא מוזכרת
הצעת החוק של כהן.

ישראל חסון: מה הנימוקים הסודיים שלו?

ארדן: השר כבר הורה להם וזה ממוסדר ברשיונות. ועכשיו יתחילו לאכוף את זה,
אז אין צורך בחוק. ח"כ מילר, אתה רוצה להקריא את החוק?

יועץ משפטי לועדה: האם תגדירו ספק גישה לאינטרנט?

גלזר: האם תגדירו ספק גישה לרשיון או נותן היתר כללי?

יועץ משפטי לועדה: אנו נגדיר זאת כבעל רשיון כללי? אתה רוצה, ח"כ מילר, שזה
יחול גם על ספקיות הסלולר?

גלזר: יש אינטרנט גם בסלולר.

מילר: ח"כ, הגלישה באינטרנט היא לא דרך הספקים?

גלזר: לבעל רשיון רט"ן, הוא ספק הגישה לאינטרנט הסלולרי שלך.

מילר: אז אם ספק סלולר רוכש חבילת אינטרנט, הוא לא מתקשר עם ספק אינטרנט?

יועץ משפטי לועדה: אתה רוצה להתייחס גם לחברות הסלולר?

חסון: למה כשאומרים ספק זה לא כולל גם סלולר?

גלזר: אנו מסתכלים על ספקיות רט"ן לא כספקיות גישה באינטרנט סלולרי.

חסון: אני שואל שאלה אתכן, ואני יודע שנגמרה החשיבות של הדיון.

אפללו (נכנס): אתה יכול להמשיך, אני לא רואה חשיבות.

ארדן: אדוני יו"ר הקואליציה, אתה יכול להתייחס פחות.

חסון: אם יש לי ספק סלולר, שבתוך זה מספק אינטרנט, האם לא חלות עליו התקנות
הללו?

גלזר: לא אותו רשיון שחל על ברק חלק על ספקיות הסלולר. גם בהצעת החוק שעולה
כאן על השולחן של ח"כ כהן בעניין חובה להציע תוכנות סינון, היא תחול גם על
בעלי רשיונות רט"ן.

ארדן: לטובת כל מי שהגיע: אני נכחתי אישית בדיון בין שרא התקשורת למציע,
שאמר שהוא תומך בחוק. השרה רוחמה אברהם הודיעה שהממשלה תומכת בחוק. אלא
שכאן הודיעו נציגי הממשלה ומשרד התקשורת שהם מתנגדים להצעת החוק.

מרציאנו: המציע כאן, בשיחה איתי, אמר לי שהוא מוכן לתאם את החוק שלו עם
הקשור במשרד הממשלה ועם משרדי הממשלה השונים. אני חושב שאם הצעת החוק היא
טובה, והוא מ בקש לתאם את זה עם הממשלה, אני חושב שצריך להוריד את זה
מהצבעה ולתאם עם שר התקשורת. אני לא חושב שהוא יחזור בו וצריך לחכות עוד שבוע.

מילר: הבעיה היא לא בתוך החוק. החוק הזה אומר משהו פשוט, והם (שר התקשורת)
נגד החוק. את כל התיקונים הקטנים אני מוכן לעשות, אבל הם מתנגדים. לטנגו
צריך שתיים.

אפללו: אדוני היו"ר, בדיוק מה שאומר המציע, לטנגו צריך שניים. זה אומר שהוא
צריך לרקוד לבד, וזה מחזק את דעתי שאם הוא מכתיב את תנאי הריקוד ובן הזוג
שלו צריך לרקוד,

יואל חסון: בועז מעודה צריך באמת רקדנים.

אפללו: אדוני היו"ר והמציע המכובד, תשמעו אותי לפני הדוברת שלכם. אם השרה
היא בעד בתנאי שזה יהיה מותאם ופקידי המשרד נגד. אז אם רוצים להיות ב עד,
שימשוך את ההצבעה, אני מציע שנלך ביחד, ואם זה יהיה מתואםןם והממשלה תתמוך
אז אין ספק שנרצה, ואין טעם להביא את זה כחקיקה שלא מקובלת על הממשלה ולבוא
ולהציע את זה. אז במקום שנפיל את ההצעה, תמשוך את ההצבעה ואם זה יצליח אני
מברך. אתה צריך להבין שאנחנו מתנגדים להצעה שלך.

ח"כ ברוורמן: אני רוצה שלוש הערות, אחת על תוכן ושניה על פוליטיקה. אין לי
שום ספק שההצעה של אלכס מילר היא הצעה נכונה שלוקחת בחשבון את המטרה של שר
התקשורת שבה יש את האלמנטים של הרצון הטוב ומונעת את הבעיות שעלו בדיונים.
מבחינת התוכן אני תומך להצביע בעד ההצעה של אלכס מילר. שר התקשורת, אני
חושב, שאם המטרה שלו היא להגיע לפתרון, הוא צריך לקרוא למילר ולגמור את זה,
ולכן ההצעה שעלתה על ידי ח"כ מרציאנו, במקום שזה רק יהיה פוליטיקה, אני
מציע שיתנו לזה שבוע. אם תוך השבוע הזה מדובר במשחק פוליטי, אני ארים את
ידי כי זה חוק נכון שימנע את השימוש לרעה ששר התקשורת ומנהיגות ש"ס רוצה,
ויכבד את העולם שאנחנו חיים בו שיש בחירה לצרכן, שההצעה של מילר מגדילה. כי
כרגע אנשים מבוגרים לא מבינים למה הם נכנסים. אני חושב שזו הצעה נכונה ואני
מקבל את הערתו של אפללו, ואני מציע כדי שלא יהיה כאן משחק פוליטי. תקציב
לזה, ח"כ ארדן, שבוע בלבד, ובמידה ולא יהיה אני אצביע איתך.

ישראל חסון: אני רוצה לסבך את החיים. למשרד התקשורת אין התנגדות תוכנית
לחוק, ההצעה כבר קיימת בחוק והסמכות קיימת ברשיונות. הטענה כאן היא נטו, לא
רק פוליטית. אתם לא מבינים שדרך הזווית הפוליטית הטענה היא ערכית. ומה שאתם
הולכים להצביע כאן בעד או נגד, עומדת הצעת החוק של ח"כ אמנון כהן שההשלכות
שלה הן רעות מאוד ביום הטוב, הן בתחום של ההגבלה והן בתחום של צנעת הפרט
ומאגרי נתונים. האלטרנטיבה להצעה הזו היא ההצעה של ח"כ מילר. הדיון כאן הוא
לא עם משרד התקשורת אלא בצד הפוליטי של המגרש. [ארדן: יש סיכוי טוב שהצעת
החוק של כהן תעלה היום במליאה.]. ולכן, ההצבעה נגד ההצעה של מילר היא הצבעה
בעד ההצעה של ח"כ כהן כי מסירים את האלטרנטיבה החקיקתית כי משרד התקשורת
אמר את דברו.

ברוורמן: אני רוצה לומר דבר כזה. כמה שאני אוהב את אמנון כהן, אני מתנגד
לחוק של אמנון כהן ולא אצביע בשבילו. כיוון שהחוק של מילר לוקח את הכוונה
בחוק של מילר אבל כמו שפירש [ישראל] חסון, אני בעד ההצעה של מילר. הבקשה
היחידה שלי, ואני מבטיח לך, שאני תוך שבוע אם משרד התקשורת לא מקבל את
ההצעה של מילר, אני אצביע בעדה.

מרציאנו: בוא עד שבוע הבא נדחה את זה.

ישראל חסון:

ברוורמן: תביא את זה למחר.

אפללו: שיביא את זה עבכיו.

ברוורמן: חבל שהחוק הזה של אלכס מילר, ואני בטוח שיואל חסון תומך בהצעה של
מילר.

יואל חסון: אני אפילו מתנגד להצעה ההיא.

ברוורמן: אבל אם המשחק הוא פוליטי גרידא זה לא נכון למצביעי קדימה והעבודה
וזה לא נכון.

ארדן: חברים, תרשו לי לתמצת, ח"כ אפללו, אני מנסה להסביר משהו וחשוב לי
שתבינו. החוק לא מסובך וקובע דבר פשוט: שהשר יכתיב לספקי האינטרנט איך
להביא לידיעת הלקוחות את הסכנות באתרים הפוגענ יים ואיך לצמצם את החשיפה,
האם לשלוח עלון מידע, האם לפרסם באתר הבית, מה הקנס על חברה שלא תעמוד
בדרישות. אני חושב שממשלה שתמכה בהצעת חוק הרבה יותר קיצונית מבחינת צמצום
החשיפה, זה יהיה קצת אבסורדי להתנגד להצעת חוק כל כך סבירה, שאין בה באמת
שום דבר קיצוני. המשרד אמר שעקרונית, תוכן החוק נכון, אבל זה שזה ממילא
מוסדר ברשיונות. אני אמרתי שאם מחר יהיה שר תקשורת מטעם עלה ירוק שיחליט
שהם לא צריכים להביא זאת לידיעת הלקוחות (אלו שבעד הלגליזציה של סמים).

ישראל חסון: רבותי, מי שמציע כאן. ח"כ מולא, אני רוצה להעיד דבר אחד:
האמירה שלך פה להצביע שבוע הבא היא מיותרת, היא שאם הצעת החוק של כהן עוברת
היום אז ההצעה הזו נופלת כי הצעת החוק של כהן היא הרבה יותר דורסנית
ופוגענית ואתה בטייפון מכניס גם מאוורר. כל מי שמצביע נגד הצעת החוק הזו
מצביע בעד הצעת חוק פוגענית ודורסנית עם השלכות רוחב. אנחנו התחלנו להקריא
את הצעת החוק.

ברוורמן: אני לא הבנתי מה שהוא אמר.

מרציאנו: אפשר להעלות הצעה לסדר, היות שאני רוצה לתמוך בחוק. אני רוצה לומר
שגם לי, גם לפרופ' ברוורמן יש עניין לתמוך. אני מוכן להתחייב ללכת לשר
ולחזור ביום ב' עם התשובה שלו ואני מניח שנגיע להסכמות. יש לי יסוד סביר
להניח כך. מותר לי להציע הצעה לסדר.

ארדן: מותר לך להעלות הצעה לסדר, ואני הודעתי שאם מציע החוק יבקש הצבעה
היום אני אקיים.

אפללו: אני מבין שהוא לא מסכים באופן עקרוני.

ארדן: אני מבקש מחברי הכנסת להקשיב לדקה אחת. אני אומר דברים שאינם שנויים
במחלוקת. משרד התקשורת לא אומר שהחוק לא טוב והוא לא אומר שהוא מתנגד לו.
הוא אומר שהחוק מיותר כי יש לשר סמכות לחייב את חברות האינטרנט לשלוח מידע
בנושא. אני אמרתי שכיוון שהשר הזה חייב זה לא אומר ששר עתידי יחייב. אם
הכנסת רוצה לעגן נורמה לחייב את חברות האינטרנט להפיץ מידע בנושא, תצביעו
בעד החוק. אם אתם חושבים שלא צריך, תצביעו נגד. הטענה של משרד התקשורת שזה
מוסדר כבר היום היא לא טענה שצריך לקבל. זה מה שנמצא על השולחן. מי שרוצה
להצביע נגד יצביע נגד. ההצבעה היום היא כדי לעגן בנורמה חקיקתית את חובת
הרשיונות.

ישראל חסון: החקיקה היא בעבור האזרחים ולא שרים.

ארדן: אני רק רוצה להגיד שיש בועדה הצעה להגביל עוצמת שמע בפרסומות, אולי
מישהו זוכר מי הציע את החוק? אני חושב שאלי אפללו.

אפללו: אני לא זוכר את זה.

מילר: ברשותך, אדוני היו"ר, אני רוצה להזכיר שאנחנו אחרי דחיה. מ04.02
דחינו את ההצבעה להיום. יש את החוק של אמנון כהן בו כל הדברים מוסדרים
והעמדה שלו היא נגד.

[אמנון כהן נכנס]

מילר: ותיאום צריך להיות על הסעיפים ולא על איזה חוק הולכים. אנני לא יכול
לתאם איאזה סעיפים הולכים.

יואל: אין לך רוב כאן. אז חבל להפיל את החוק הזה.

ישראל חסון: החוק הזה נופל כי יש רוב לחוק של אמנון כהן בכנסת. החוק הזה
הוא על תפיסת עולם.

גבאי: איזו תפיסת עולם?

ישראל: אתה מרשה לי להסביר? [לגלעד ארדן] אני אסביר לך [לגבאי] אני מוכן
להסביר לך מה זו תפיסת עולם. תפיסת העולם שלנו אומרת "אתה תביא לידיעתי,
אני אחליט כרצוני". אם אתה לא מאמין שהאדם הוא יצור נאור שמסוגל לקבל
החלטות. אני חושב שאני רוצה להחליט ואני לא רוצה שלאף חברת תקשורת יהיה
ברשותה מאגר מידע.

ארדן: ח"כ חסון,האם אתה חושב שדיון ענייני בנושא זה יועיל?

חסון: ממילא החוק הזה יפול.

ארדן: אתה טועה. אם תודיעו שאתם תומכים בהצ"ח של כהן, אז אני מודיע לך שהם
יתמכו.

אפללו: אתה עושה פוליטיזציה?

ארדן: לא, פה זה מקצועי בלבד.

אפללו: לא, נתניהו בעניינים מקצועיים כשצריך להצביע על רפורמות.

יואל חסון: אדוני היו"ר, אני אמרתי גם בועדה הקודמת, שבה יצאתי כדי לא
להצביע על הצעת החוק המיותרת. אני לא מבין את ההצעות המיותרות שמנוגדות
לטבע של האינטרנט ולטבע של התקשורת הזו ולמדיה הזו. ואני מסכים שיש כאן
בעיה של שיקול דעת של שר שהוא יחליט אם כן. וזה לא מתקיים: החברות לא
שולחות את המידע. הלכו כאן רחוק מדי בכל הקצוות, אני רק מבקש, כי סך הכל,
זו החלטת ממשלה לקדם את 892, ואנחנו מחויבים כקואליציה לקדם את זה [ארדן:
מי הממשלה?]. השר הנוגע בממשלה, שהוא נציג של ש"חס; השרים הם אנשים
פוליטיים ואין מה לעשות, חלק מהעניין של קואליציה היא להצביע עם דברים שאתה
לא שלם איתם. אני בכל זאת מציע, להסיר את ההצעה ולהביא אותה כדי לאזן את
892 ולא להביא דברים להצבעה שיפלו.

ארדן: טוב, אז לפני שאנחנו עוברים להצבעה נשמע שתי הערות של היועץ המשפטי
לנוסח.

היועץ המשפטי לועדה: לסעיף ז(1) ביקשת שזה יהיה ספק גישה.

גלזר: לא הולך להיות תיאום.

ארדן: את יכולה לנוח עם התיאום כרגע. תיאום יהיה בין הראשונה לשניה
ולשלישית. אני יודע לראות, ואני יודע שזה לא יעבור.

יועץ משפטי לועדה: סעיף ז(2) “הצגת חומר תועבה ....” אני רוצה לבקש מח"כ
מילר, שגם האתרים שמיועדים להימורים ובהם יש אלימות יהיה בהם את הסייג שהכל
בתנאי שאין בהם ערך אומנותי.

ארדן: אנחנו מצביעים על הצעת החוק בהכנה לקריאה הראשונה בנוסח שהוקרא על
ידי היועץ המשפטי ובשינוי שהסכים לו המציע.

מזכירת ועדה: ח"כ מולא במקום תירוש וח"כ טל במקום אפללו.

ארדן בעד

מולא נגד

אפללו נגד

חסון נגד

אמנון כהן נגד

ועקנין נגד

מרציאנו יצא

ברוורמן בעד

זיו נגד

מילר בעד

חסון בעד


--
Jonathan Joseph Klinger, Attorney at Law;

Tel : +972-52-3436436
Fax : +972-3-5372950
Email : in...@jonathanklinger.com
Website : http://www.jonathanklinger.com
Blog : http://2jk.org/english ; http://2jk.org/praxis
Skype : JonathanKlinger

Doberman

unread,
Feb 26, 2008, 4:20:16 AM2/26/08
to No...@googlegroups.com
פששש. יהונתן, אתה מדהים אותי כל פעם מחדש.
האצבעות לא כואבות לך?

Rimon Levy

unread,
Feb 26, 2008, 11:53:39 AM2/26/08
to No...@googlegroups.com
אכן יונתן מדהים בזריזות האצבעות. לא נתנו היום לאף אחד מחוץ לחברי הועדה והפקידים להזיז את הפה.
 נראה איזו אצבע של איזה חבר כנסת תכאב או תרעד בהצבעה שכנראה תהיה מחר על 892. מי שיש לו דרך להשפיע על אצבע במליאה, מוזמן לנצל אותה עכשיו.

jonklinger

unread,
Feb 26, 2008, 1:10:09 PM2/26/08
to Blogger Coalition against Internet Censorship
אני לא רוצה להגיד למה האצבעות שלי כה מהירות, אבל זה קשור גם לעובדה
שאני התחלתי לתכנת בגיל מאוד מוקדם (4-5) וגם לזה שאני מנגן בפסנתר לכיף.
אבל את כל זה ניישם אחרי שנצליח לעשות משהו בועדה.

אני מקווה שקראתם את הפוסט שלי היום על העניינים הפוליטיים שהלכו שם:
http://www.2jk.org/praxis/?p=1170

מה גם שאמרתי שצריך לראות אם אפשר להפעיל לחץ על מרינה סולודקין, שהיא לא
חלק מהקואליציה בדיוק מצד אחד ומצד שני בג"צ סולודקין (שהזכרתי בפוסט)
הוא אחד הבג"צים שפסלו תקנה בגלל חופש מדת ומוסר ציבורי.


On Feb 26, 6:53 pm, "Rimon Levy" <rimonl...@gmail.com> wrote:
> אכן יונתן מדהים בזריזות האצבעות. לא נתנו היום לאף אחד מחוץ לחברי הועדה
> והפקידים להזיז את הפה.
> נראה איזו אצבע של איזה חבר כנסת תכאב או תרעד בהצבעה שכנראה תהיה מחר על 892.
> מי שיש לו דרך להשפיע על אצבע במליאה, מוזמן לנצל אותה עכשיו.
>
> ...
>
> read more »
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages