Εκτυπώσεις αποδείξεων συναλλαγών στο ΑΒΕΚΤ 5

11 views
Skip to first unread message

aikker

unread,
Jul 10, 2008, 6:37:53 AM7/10/08
to Greek Public Libraries
Συνάδελφοι που χρησιμοποιούν το ΑΒΕΚΤ 5 με ρωτούν συχνά τηλεφωνικά
(γιατί άραγε όχι μέσω της ομάδας αυτής; - τα ίδια προβλήματα έχουμε
λίγο-πολύ όλοι μας) τι τακτική ακολουθούμε στις εκτυπώσεις συναλλαγών.

Το ΑΒΕΚΤ 5, ως τώρα τουλάχιστον, εκτυπώνει σε ολόκληρη Α4 μία φορά την
απόδειξη δανεισμού, και δυστυχώς αν κάνει κανείς έτσι τις εκτυπώσεις
(επί 2 βέβαια - μία για το αρχείο και μία για τον δανειζόμενο) υπάρχει
μεγάλη σπατάλη χαρτιού και γραφίτη, ενώ παράλληλα δημιουργείται και
τεράστιος όγκος στο αρχείο.

Εμείς στη Βιβλιοθήκη μας έχουμε βρει μια φόρμουλα, που νομίζουμε ότι
λύνει το πρόβλημα γι' αυτούς που θέλουν να εκτυπώνουν αποδείξεις:

1) Έχουμε προμηθευτεί ένα πρόγραμμα virtual εκτυπωτή (Fineprint:
http://www.fineprint.com/ - αλλά σίγουρα υπάρχουν κι άλλα με την ίδια
λειτουργία στην αγορά - το fineprint δεν είναι ακριβό, κάνει γύρω στα
34 €), που δίνει τη δυνατότητα παραμετροποιήσεων π.χ.:
Layout: 2
Repeat (επιλογή)
Ορισμός εκτυπωτή που θέλουμε να γίνει η εκτύπωση

2) Έχουμε παραγγείλει σε τυπογραφείο χαρτί Α4 με κάθετη διάτρηση στη
μέση

3) Αν θέλουμε, προσθέτουμε κείμενο π.χ. Στοιχεία της Βιβλιοθήκης ή
Σύντομο Κανονισμό Λειτουργίας κλπ. (σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει
αυτή τη φόρμα-πρότυπο να την εκτυπώσουμε μία φορά, χωρίς βέβαια
στοιχεία δανεισμού, και να την αναπαράγουμε όποτε και όσες φορές φορές
θέλουμε στο φωτοτυπικό).

Δηλ. τυπώνεται 2 φορές η απόδειξη σε μία σελίδα Α4.
Εννοείται ότι υπογράφουν και στις 2 αποδείξεις και ο υπάλληλος της
Βιβλιοθήκης και ο δανειζόμενος, ενώ στο αρχείο μας κρατάμε πάντα την
τελευταία απόδειξη.

Δείτε εδώ ένα δείγμα τέτοιου εκτύπωσης:
http://vivl-livad.voi.sch.gr/syllogikoskatalogos/FILES/2008/printing-transaction.htm

Αν υπάρχουν απορίες στη διάθεσή σας, και παρακαλώ ότι προβλήματα ή
θέματα που ενδιαφέρουν όλους μας έχετε, καταθέστε τα στην Ομάδα.
Μπορεί από τα τόσα μέλη (72 προς το παρόν) να έχει αντιμετωπίσει με
επιτυχία το πρόβλημα και να μας βοηθήσει όλους μας.
Κατερίνα Κ.

aikker

unread,
Jul 10, 2008, 7:14:56 AM7/10/08
to Greek Public Libraries
Συνάδελφοι που χρησιμοποιούν το ΑΒΕΚΤ 5 με ρωτούν συχνά τηλεφωνικά
(γιατί όχι μέσω υποβολής του ερωτήματος στην ομάδα; οι απορίες τους
αφορούν λίγο-πολύ όλους μας) τι πρακτική ακολουθούμε στις εκτυπώσεις
συναλλαγών.

Το ΑΒΕΚΤ 5, ως τώρα τουλάχιστον, εκτυπώνει σε ολόκληρη Α4 την απόδειξη
δανεισμού, και δυστυχώς αν κανείς κάνει έτσι τις εκτυπώσεις (επί 2
φορές βέβαια - μία για το αρχείο και μία για τον δανειζόμενο) υπάρχει
μεγάλη σπατάλη χαρτιού και γραφίτη, ενώ παράλληλα δημιουργείται και
τεράστιος όγκος στο αρχείο.

Εμείς στη Βιβλιοθήκη μας έχουμε βρει μια φόρμουλα, που νομίζουμε ότι
λύνει το πρόβλημα γι' αυτούς που θέλουν να εκτυπώνουν αποδείξεις:

1) Έχουμε προμηθευτεί ένα πρόγραμμα virtual εκτυπωτή (Fineprint
http://www.fineprint.com/ - αλλά σίγουρα υπάρχουν κι άλλα με την ίδια
λειτουργία στην αγορά - το fineprint δεν είναι ακριβό περίπου 34 €),
που δίνει τη δυνατότητα παραμετροποιήσεων:
Layout: 2
Repeat (επιλογή)
Ορισμός εκτυπωτή που θέλουμε να γίνει η εκτύπωση

2) Έχουμε παραγγείλει σε τυπογραφείο χαρτί Α4 με διάτρηση στη μέση

3) Αν θέλουμε, προσθέτουμε κείμενο π.χ. Στοιχεία της Βιβλιοθήκης,
Σύντομο Κανονισμό Λειτουργίας (σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει αυτή τη
φόρμα-πρότυπο να την εκτυπώσουμε μία φορά, χωρίς βέβαια στοιχεία
δανεισμού, και να την αναπαράγουμε όποτε και όσες φορές φορές θέλουμε
στο φωτοτυπικό)

Δηλ. τυπώνεται 2 φορές η απόδειξη σε μία σελίδα Α4.
Εννοείται ότι υπογράφουν και στις 2 αποδείξεις και ο υπάλληλος της
Βιβλιοθήκης και ο δανειζόμενος, ενώ στο αρχείο μας κρατάμε πάντα την
τελευταία απόδειξη.

Δείτε εδώ ένα δείγμα τέτοιου εκτύπωσης:
http://vivl-livad.voi.sch.gr/syllogikoskatalogos/FILES/2008/printing-transaction.htm

Στη διάθέσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, και παρακαλώ τα ερωτήματά
σας να τα θέτετε στην ομάδα και όχι τηλεφωνικά - όλοι έχουμε παρόμοια
προβλήματα και ίσως κάποιος από τα (72 προς τα παρόν) μέλη να έχει
αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να βοηθηθούμε όλοι.
Φιλικά

Κατερίνα Κ.
(Ελπίζω αυτή τη φορά να μην υπάρχει πρόβλημα με την κωδικοποίηση του
μηνύματος!)

On 10 Ιούλ, 13:37, aikker <aik...@gmail.com> wrote:
> ���������� ��� ������������� �� ����� 5 �� ������ ����� ����������
> (����� ����� ��� ���� ��� ������ �����; - �� ���� ���������� ������
> ����-���� ���� ���) �� ������� ����������� ���� ���������� ����������.
>
> �� ����� 5, �� ���� �����������, ��������� �� �������� �4 ��� ���� ���
> �������� ���������, ��� �������� �� ����� ������ ���� ��� ����������
> (��� 2 ������ - ��� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� �����������) �������
> ������ ������� ������� ��� �������, ��� ��������� ������������� ���
> ��������� ����� ��� ������.
>
> ����� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ��������, ��� ��������� ���
> ����� �� �������� ��' ������ ��� ������ �� ���������� ����������:
>
> 1) ������ ����������� ��� ��������� virtual �������� (Fineprint:http://www.fineprint.com/- ���� ������� �������� �� ���� �� ��� ����
> ���������� ���� ����� - �� fineprint ��� ����� ������, ����� ���� ���
> 34 �), ��� ����� �� ���������� ����������������� �.�.:
> Layout: 2
> Repeat (�������)
> ������� �������� ��� ������� �� ����� � ��������
>
> 2) ������ ����������� �� ����������� ����� �4 �� ������ �������� ���
> ����
>
> 3) �� �������, ����������� ������� �.�. �������� ��� ����������� �
> ������� ��������� ����������� ���. (�' ���� ��� ��������� �� ������
> ���� �� �����-������� �� ��� ����������� ��� ����, ����� ������
> �������� ���������, ��� �� ��� ������������ ����� ��� ���� ����� �����
> ������� ��� ����������).
>
> ���. ��������� 2 ����� � �������� �� ��� ������ �4.
> ��������� ��� ���������� ��� ���� 2 ���������� ��� � ��������� ���
> ����������� ��� � ������������, ��� ��� ������ ��� ������� ����� ���
> ��������� ��������.
>
> ����� ��� ��� ������ ������� ���������:http://vivl-livad.voi.sch.gr/syllogikoskatalogos/FILES/2008/printing-...
>
> �� �������� ������� ��� ������� ���, ��� �������� ��� ���������� �
> ������ ��� ����������� ����� ��� �����, ��������� �� ���� �����.
> ������ ��� �� ���� ���� (72 ���� �� �����) �� ���� ������������� ��
> �������� �� �������� ��� �� ��� �������� ����� ���.
> �������� �.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages