Αποδελτίωση σε άρθρα και πεδίο 100 (είδος ημερομηνίας έκδοσης)

44 views
Skip to first unread message

aikker

unread,
Jan 22, 2008, 12:31:01 PM1/22/08
to Greek Public Libraries
Ερώτημα-σχόλιο που τέθηκε στο post "ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 1XX-Κωδικοποιημένες
πληροφορίες (Οδηγίες: 100 / Σημεία 8-16: Τύπος της χρονολογίας
δημοσίευσης - Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2 )" -
http://unioncat.blogspot.com/2008/01/unimarc-1xx-8-16-1-2.html :

"Καλησπέρα, να κάνω μια ερώτηση που αφορά την καταλογογράφηση σε
Unimarc. Αν σας έχει τύχει να κάνετε αποδελτίωση σε άρθρα, στην
καταλογογράφηση στο πεδίο 100 στο (nο.2) είδος ημερομηνίας έκδοσης
βάζω σωστά το "d";"

Στο Συλλογικό Κατάλογο ΔΒ δεν έχουμε ασχοληθεί, προς το παρόν, με
αποδελτίωση άρθρων.
Αλλά, νομίζω ότι, βάσει των Guidelines for Using UNIMARC for Component
Parts της IFLA (http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid1.htm), ορθά
επιλέγεις ως είδος ημερομηνίας έκδοσης το d.
(The publication date of the article, which would be the publication
date of the host issue that contains the article or of the host book,
is coded in field 100.)

Ντίνα

unread,
Jan 25, 2008, 2:37:15 AM1/25/08
to Greek Public Libraries
Καλημέρα.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι σύμφωνα με
τα ίδια Guidelines for Using UNIMARC for Component
Parts της IFLA, και το σημείο όπου αναφέρονται τα εξής:
"The publication date of the article, which would be the publication
date of the host issue that contains the article or of the host book,
is coded in field 100.
If the full date including month and day is desired, 100/8 would be "j
= detailed date of publication of item" and 100/9-12 would contain the
year and 100/13-16 the month and day. If detailed date is not needed,
then other values applicable to monographic items are used."
εάν γνωρίζουμε, εκτός από το έτος δημοσίευσης του host item (Πηγής)
και το μήνα ή την ημέρα, τότε στο πεδίο 100 θα χρησιμοποιήσουμε τον
κωδικό j (αναλυτική χρονολογία δημοσίευσης). Για παράδειγμα, εάν
αποδελτιώνουμε ένα άρθρο ημερήσιας εφημερίδας, το οποίο δημοσιεύθηκε
στις 5/10/2006, τότε μετά το κωδικό j, θα συμπληρώσουμε στο πρώτο
πλαίσιο το έτος, 2006, και στο δεύτερο το μήνα και την ημέρα, 1005.
Στην περίπτωση, βέβαια, που το άρθρο είναι μίας ετήσιας έκδοσης και
είναι διαθέσιμο μόνο το έτος, τότε εφαρμογή έχει το d. Να σημειώσουμε
όμως, ότι ακριβώς επειδή το άρθρο δεν αποτελεί αυτοτελή έκδοση, δε
διαθέτει δικά του στοιχεία έκδοσης και τοποχρονολογίας δημοσίευσης
(πεδία 205 & 210 αντίστοιχα). Επομένως, το έτος δημοσίευσης που
βάζουμε στο πεδίο 100 δεν πρέπει να καταχωρηθεί και στο πεδίο 210,
γιατί θα ήταν λάθος. Η ίδια ημερομηνία επαναλαμβάνεται μόνο στο πεδίο
διασύνδεσης, όπου γίνεται η συσχέτιση με το ίδιο το host item (πηγή).

Ελπίζω να ήμουν σαφής.

Ντίνα

On 22 Ιαν, 19:31, aikker <aik...@gmail.com> wrote:
> Ερώτημα-σχόλιο που τέθηκε στο post "ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 1XX-Κωδικοποιημένες
> πληροφορίες (Οδηγίες: 100 / Σημεία 8-16: Τύπος της χρονολογίας
> δημοσίευσης - Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2 )" -http://unioncat.blogspot.com/2008/01/unimarc-1xx-8-16-1-2.html:

Ioanna Andreou

unread,
Jan 25, 2008, 2:52:42 AM1/25/08
to Greek-Publi...@googlegroups.com
Καλημέρα σας,
Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.

Να 'στε καλά για τη βολήθεια

Ιωάννα Α.

2008/1/25 Ντίνα <trout...@gmail.com>:

Mirna Blani

unread,
Jan 26, 2008, 2:21:35 AM1/26/08
to greek-publi...@googlegroups.com
Καλημέρα,
 
Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση στο προσωπικό μου e-mail!
Όλες οι ενημερώσεις αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμες.
Πάντα στη διάθεσή σας άν μπορούμε  να βοηθήσουμε σε κάτι
Μύρνα Μπλάνη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Date: Fri, 25 Jan 2008 09:52:42 +0200
From: ann...@gmail.com
To: Greek-Publi...@googlegroups.com
Subject: [Greek Public Libraries] Re: Αποδελτίωση σε άρθρα και πεδίο 100 (είδος ημερομηνίας έκδοσης)
2008/1/25 Ντίνα <trout...@gmail.com>:
> is coded in field 100.)<br
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages