Llibreria NFC

0 views
Skip to first unread message

Mateu Yábar

unread,
Feb 2, 2015, 11:22:11 AM2/2/15
to CatD...@googlegroups.com
Hola

Per si algú li interessa, m'he esta barallant amb el NFC i Android i he fet una mini llibreria/utilitat per escriure/llegir tags NFC en format text.

https://github.com/mateuyabar/pillowNFC

A gaudir

Mateu Yábar

Misautonomos.com - comptabilitat fàcil per autònoms
Parkitparkit.cat, l'aplicació per trobar aparcament a Barcelona
FollowApp - l'aplicació de Android per trobar amics.
Boletus, el cercador de bolets per a mòbil: Iphone - Android

Roc Boronat

unread,
Feb 2, 2015, 11:30:37 AM2/2/15
to Catalonia Android Community Group
Yep Mateu! Posa-ho també al Google+ de http://catdroid.org, que potser té més visibilitat que al googlegroup! :·)

BTW, olé pel sample!


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Mateu Yábar

unread,
Feb 2, 2015, 12:14:33 PM2/2/15
to CatD...@googlegroups.com
Fet!

Mateu Yábar

Misautonomos.com - comptabilitat fàcil per autònoms
Parkit - parkit.cat, l'aplicació per trobar aparcament a Barcelona
FollowApp - l'aplicació de Android per trobar amics.
Boletus, el cercador de bolets per a mòbil: Iphone - Android

Josep Jordana

unread,
Feb 4, 2015, 6:00:24 AM2/4/15
to CatD...@googlegroups.com
+1 :)

Josep Jordana

jos...@gmail.com
VozTelecom Partner
http://www.adslvoipempresas.com
http://pirenelab.eu
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages