java.lang.NoClassDefFoundError

1 view
Skip to first unread message

jjvaca

unread,
Nov 29, 2014, 1:24:03 PM11/29/14
to CatD...@googlegroups.com
Bon dia.

Des del 23 de novembre estic rebent un culló d'errors del tipus java.lang.NoClassDefFoundError d'aplicacions que no he actualitzat des de fa mesos.

Tots els errors són de android 2.3.3 - 2.3.7.

A algú més li ha passat?

Teniu idea de qué deu estar tocant google?


Gràcies!
Salutacions!

jjvaca

unread,
Nov 29, 2014, 1:33:57 PM11/29/14
to CatD...@googlegroups.com
Em responc jo mateix:

google la ha liado parda amb google play services:

Sergi Martínez

unread,
Nov 29, 2014, 2:03:51 PM11/29/14
to CatD...@googlegroups.com
A la mev dona li va passar, va haver de fer un downgrade de google play

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages