Fwd: PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kaj ekzamenoj ★ 2023-aprilo-14/23 ★ Gresillon (Francujo)

1 view
Skip to first unread message

Julia Noe

unread,
Jan 31, 2023, 3:08:27 PMJan 31
to Bavelo aktuell
Karaj,

jen invito al PRINTEMPAS en la kastelo Gresillion kaj demando pri kunveturado de Jean-Marc, kiu partoprenos.

Hier die Einladung zum PRINTEMPAS im Schloss Gresillon und die Frage zur Mitfahrgelegenheit von Jean-Marc, der teilnimmt.

Kore, Julia.

---------- Forwarded message ---------
Von: Berto Ŝuman <bert.s...@gmail.com>
Date: Di., 27. Dez. 2022 um 01:52 Uhr
Subject: PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kaj ekzamenoj ★ 2023-aprilo-14/23 ★ Gresillon (Francujo)
To: Espéranto-annonces <esperanto...@googlegroups.com>, <esperanto...@googlegroups.com>, <esperanto...@googlegroups.com>


Kurso kun Przemek, Paweł, Szabolcs aŭ Marion (2023-apr-14/22)
KAJ / AŬ
Trapasu internacian Esperanto-ekzamenon (2022-apr-21/23)
Aliĝilo - enskribiĝo

               
 
ENHAVO  

- Kurso por la niveloj A1-A2 « Ni kuneku ! » gvidata de Marion Quenut
- Kurso por prepari ekzamenon B1 « La Varsovia Metodo » gvidata de Paweł Fischer-Kotowski
- Kurso por prepari ekzamenon B2 « El akveroj fariĝas riveroj » gvidata de Szilva Szabolcs
- Kurso por prepari ekzamenon C1 « La Bjalistoka Metodo » gvidata de Przemek Wierzbowski
- Internaciaj KER-ekzamenoj de UEA
- Prelego, koncerto, migrado, jogo ktp. detaloj surloke :
- Universalaj Kongresoj, la ideo, historio, kuriozaĵoj - Paweł Fischer-Kotowski ?
- Historio de la Esperanto-movado - Paweł Fischer-Kotowski ?
- Libroservo surloke, vidu liston
- NB : Iu instruisto centralizas la lernantojn kaj taksas ilian nivelon antaŭ la staĝo per skriba kaj parola testo
 
LA SEMAJNO RESUME

- Programo de la kursoj, seminario kaj ekzameno --- Menuoj
- Prezoj kaj aliĝilo --- Aliĝintoj kaj iliaj loĝlokoj
- Foto de tiu ĉi staĝo --- Fotoalbumoj, filmetoj de pasintaj staĝoj --- Grupfotoj
- Intervjuo kun la responsanto de la staĝo
- Opinioj de partoprenintoj : Ekzamena sesio 2018 --- pasintaj staĝoj --- Esperanto-Aktiv 109

 
La Kulturdomo Greziljono organizas KUNLABORE kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kursojn por personoj kiuj komencis lerni E-on kaj deziras rapide progresi per intensaj kursoj gvidataj de tre spertaj instruistoj kiuj uzos E-on por instrui per aktivaj metodoj. Ni proponas kvar nivelojn (kursojn).


KURSO C1 « La Bjalistoka Metodo » (2023-apr-15/21)
 
 • Instruanto : Przemek WIERZBOWSKI, polo, studis juron en la Universitato de Bjalistoko, laboris ĝis junio 2008 en la Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo kadre de Eŭropa Volontula Servo, en 2008 kaj 2009 en la Bjalistoka urbodomo por organizi la 94-an UK-on. Li trapasis la KER-ekzamenon je la nivelo C1 kaj partoprenis unujaran instruistan trejnadon de UAM-ILEI en Poznano. En 2012-2013, li laboris en Centro de Esperanto kaj Interkulturo en Sicilio kaj instruis en lernejoj. Nun grandan parton de lia vivo okupas la Bjalistoka Esperanto-Societo. Przemek instruas Esperanton en Bjalistok kaj en internaciaj aranĝoj en Slovakio (SES).
 • Celo : Akiri la nivelon C1 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B2. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras firmigi sian lingvo-uzon, sed aparte kursgvidantoj aŭ kursgvidontoj. La kurso alprenas preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso.
 • Kurslibroj : Lernolibro ne estas postulata, vortaro utilus.
 • Prezento : La kurso koncentriĝos je pliampleksigo de vortprovizo, parolturnoj kaj ilia utiligo en konversaciado kaj rakontado. Tiu kurso traktos ĉiujn gravajn gramatikaĵojn, preparos kursanojn al la ekzameno per ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rol-ludado.

KURSO B2 « El akveroj fariĝas riveroj » (2023-apr-15/21)
 
 • Instruanto : SZILVA Szabolcs estas hungaro loĝanta en Varsovio, Pollando, instruisto de Esperanto jam de 10 jaroj. Liajn kompetencojn pruvas liaj bakalaŭraj studoj, Instruista Trejnado kaj Esperantologiaj studoj finitaj en Poznano, Pollando kaj studoj de finnugra filologio en la Varsovia Universitato. Li ofte partoprenas Esperanto-aranĝojn kiel instruisto, li instruis en pluraj landoj de kvar kontinentoj. Li partoprenis la trejnadon “Iĝu trejnisto de TEJO” kaj gvidis plurajn porinstruistajn sesiojn en pluraj landoj. Li estas ankaŭ tradukisto, ĉefe de la pola kaj la hungara lingvoj.
 • Celo : Akiri la nivelon B2 laŭ tiu difino. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1.
 • Kurslibroj : Ne estas postulata, la materialojn liveros la instruisto. Dum la kurso utilas havi la sekvajn librojn aŭ iliajn retajn formojn : Plena Ilustrita Vortaro vortaro.net ; Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko bertilow.com kaj nacilingva vortaro.
 • Prezento : La kurso koncentriĝos je ĉiuj lingvokapabloj : parolado, aŭda kompreno, skribado, kaj lega kompreno. La kurso traktos ankaŭ la gramatikaĵojn, kiuj diferencigas la nivelon B1 de B2. Ĉiun tagon estos pritraktataj unu aŭ du grandaj temoj de la ekzamena temaro. La ekzercoj ofte estos prenitaj de materialoj de ekzameno. La fina celo estas, ke la kursanoj estu pretaj por sukcese trapasi B2-nivelan ekzamenon.


KURSO B1 « Titolo » (2023-apr-15/21)
 
 • Supera kurso por personoj kies nivelo de Esperanto laŭ la KER-sistemo estas C1-C2. La kurso celas personojn kiuj jam sufiĉe bone parolas kaj flue legas en Esperanto. Ĝi enhavos elementojn lingvajn, kulturajn, movadhistoriajn kaj literaturajn. La kursanoj rigardos tiklajn problemojn de la Esperanta gramatiko, serĉos proprajn erarojn (kaj korektos ilin !), kleriĝos pri la Esperanta kulturo kaj la historio de la movado. La kurso disvolviĝos laŭ diversaj metodoj, individuaj kaj
  grupaj, atenton ricevos ĉiuj kapabloj (aŭskultado kaj parolado, legado kaj skribado), ksterlecione ĉiuj laboros etgrupe pri komuna projekto kiun oni prezentos al la aliaj en la fino. Gravan parton okupos la Esperanta literaturo – estos ebloj por iom gustumi originalaĵojn kaj ekscii pli multe pri niaj verkistoj, krome eblos ankaŭ interŝanĝi opiniojn pri la verkoj kiujn oni jam legis kaj eĉ mem verki rakonton aŭ poemon.

 • Paweł FISCHER-KOTOWSKI estas esperantisto el Pollando. En la movado li aktivas ekde 2010, en diversaj roloj internacie kaj landskale, i.a. kiel komitatano de UEA, ĝenerala sekretario de TEJO, estrarano de la landa asocio. Li kunorganizis kelkajn Esperanto-aranĝojn, redaktis du eldonojn de la Jarlibro de UEA, diplomiĝis en la Interlingvistikaj
  Studoj de UAM (Poznano, PL). Dum kelkaj jaroj li uzis Esperanton kiel hejman kaj poste ankaŭ laborejan lingvon (en la CO de UEA). Nuntempe li laboras kiel bibliografo en la Nacia Biblioteko de Pollando kaj en sia libera tempo rete instruas Esperanton kadre de la programo Ekparolu ! en edukado.net.


KURSO A1-A2 « Ni kuneku ! » (2023-apr-15/21)
 
 • Instruanto : Marion QUENUT estas lingvo­trejnisto kaj instruas la okcitanan en Tuluzo de 2011. Pro pasio pri lingvoj (ŝi scias ok), ŝi kreis kaj administras de 2006 la retpaĝaron toulangues.org, tuluza portalo pri la lingvoj de la mondo. Ŝi komencis sian lernadon de Esperanto en 2006 per staĝo kun Esperanto­Kultur­Centro de Tuluzo. De tiam, ŝi regule gvidas staĝojn kaj kursojn por tiu asocio. Ŝi akiris C1-­atestilon en Esperanto.
 • Celo : Akiri la nivelon A2 laŭ tiu difino. Ĉi tiu kurso estas destinata al tutkomencantoj aŭ al personoj, kiuj jam eklernis Esperanton, sed ankoraŭ konsideras sin komencantoj.
 • Kurslibro : Ne estas rekomendata lernolibro, la kurso baziĝos sur nepublikigita materialo (destinata al nova lernolibro projekta). La praktika vortaro de André Andrieu (16€, eldonita de SAT­Amikaro) estas rekomendata.
 • Prezento de la kurso : Ĉi tiu kurso havos kiel akson la parolan komunikadon jam de la komenco, sed ĉiuj kompetentoj de la nivelo A2 estos prilaborataj dum la semajno, interalie per ludaj aktivigoj.

Por ĉiu demando, skribu al kas...@gresillon.org  aŭ telefonu al +33 - 2 41 89 10 34 (respondilo)
Bonvenon en via Esperanto-kastelo
Jannick kaj Bert

--
--

 Vojaĝo al Gresiljono aprilo 2023

Saluton,
Mi parteprenos al Printempas (https://gresillon.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=20&lang=eo), la kurso kaj ekzameno ĉe Gresiljono, 2023-apr-14/22.

Estas sufiĉe multekosta kaj malpraktika vojaĝo. Oni bezonas flugon kaj/aŭ multajn trajnojn kaj unu buson. Mi serĉas, ĉu estas alia samideano, kiu tien iros de Svislando (aŭ de Liono aŭ de Diĵono).. Eble ni povus kunveturi. Ĉu vi povus sendi mian demandon al la listo de CDELI kursanoj kaj eble alikoken, se taŭgas ?

Dankon,
Plejamike, Jean-Marc
jmlugrin @ lugrin.ch

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages