Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ

AgonistikiSynergasiaOTE@googlegroups.com

Description

Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ.
Αυτόνομη Ταξική Ριζοσπαστική Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων ΟΤΕ.
Για ένα ΟΤΕ με δημόσιο & κοινωνικό χαρακτήρα, στην υπηρεσία του λαού & του τόπου, με ποιοτικές & φθηνές υπηρεσίες στους πολίτες, με σταθερή & αξιοπρεπώς αμειβόμενη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους

Language

Greek

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can join group