Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ

1–30 of 850

Αυτόνομη, Ταξική, Ριζοσπαστική Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ

Για ένα ΟΤΕ με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, στην υπηρεσία του λαού και του τόπου, με ποιοτικές και φθηνές υπηρεσίες στους πολίτες, με σταθερή και αξιοπρεπώς αμειβόμενη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους