ကုန္ စာရင္းထိန္းသိမ္းေပးေသာ Software ရ ရွိ ႏိုင္ ပါ သည္။

12 views
Skip to first unread message

Stock Control System Sale

unread,
Jun 25, 2012, 9:30:44 PM6/25/12
to 7gree...@googlegroups.com
Greendays Point Of Sale System
***************************************************************************************************
မ ဂၤလာ ပါ ရွင္
ကၽြန္ မ တို ့ လက္ ရွိ မွာ Greendays POS မွ ေရာင္းခ် ေန ေသာ Software
package ေလး အေၾကာင္းေျပာ ျပ ခ်င္ လို ့ ပါ ။
ဒီ software package ေလး မွာ Purchase အ ၀ယ္ စား ရင္း မွတ္ ျခင္း။ Stock
Entry ကုန္ စာရင္း မွတ္ ျခင္း။ Customer , Supplier data မွတ္ ႏိုင္ျခင္း
။ Sale Entry, Sale Report, Purchase Report , Stock Balance စစ္တာ ေတြ စ
တာ ေတြ ပါ ၀င္ ပါ သည္။
ထို package အ ျပည့္ အ စံု ကို က်ပ္ တစ္ သိန္း ပါ။ License ေၾကးေပး စ ရာမ
လို ပါ ဘူး။
ေနာက္ပိုင္း business တြင္ လို အပ္ ေသာ Delivery service, Consignment,
Warranty Service, Deposit စ တာေတြ အတြက္ Module ထပ္ ေပါင္းလို ့ ရ
ပါတယ္။
ေနာပ္ျပီး Barcode Reader အ သံုး ျပဳ ခ်င္ သူ မ်ား အတြက္ လည္း Barcode
သံုး လို ့ ရ တဲ ့ Software လည္း ရ ရွိ ႏိုင္ ပါ တယ္။
Organisation ေတြ မွာ သံုး လည္း Staff Management System အတြက္လည္း
Program မ်ား ရ ရွိ ႏိုင္ ပါ တယ္။
Customer demand အတိုင္ းစိတ္ ၾကိဳက္ program မ်ား ကို လည္း ေရးသား ေပး ပါတယ္။
Data base Auto Recovery, Auto back up , User Manual , User Training
စေသာ လုပ္ ငန္း ပိုင္း မ်ား အား customer အားသင္ၾကား ေပး မည္ ျဖစ္ ပါ
သည္။
Report အပိုင္း မ်ား ။ Business Requirement အ ရ Software Design ကို
လည္း Customized လုပ္ ေပး ပါ တယ္။
Language အေန ႏွင့္ က ေတာ့ English Font, Myanmar Font(ZawGyi Font) ႏွစ္
မ်ိဳ းလံု း ရ ႏုိင္ ပါ တယ္။
ညီ မ တို ့ က online marketing ကို အ ဓိ က လုပ္ ေဆာင္ တာ မို ့ တစ္
ျခားအေထြ ေထြ ကုန္က် စား ရိတ္လည္း နည္ းတာ ေၾကာင့္ ေရာင္းေစ်း က သက္ သာ
ပါတယ္။ စိတ္ ခ် ယံု ၾကည္ ရ ဖို ့ အတြက္ က ေတာ့ ညီ မတို ့ က Sample ေပး
သံုးေပး ပါ တယ္။
စမ္း သံုး ၾကည့္ ဖို ့ လူ ၾကီး မင္း စိတ္ ၀င္စား တယ္ ဆို ရင္ ကၽြန္ မ
တိုဆီ ကို ဖုန္း နပါတ္ 01-526460 သို ့ဆက္ သြယ္ ႏိုင္ ပါ တယ္။ သို ့မ
ဟုတ္mayht...@gmail.com သို ့လည္း ဆက္သြယ္ ႏုိင္ ပါ တယ္။
www.greendayspos.multiply.com မွာ လည္း ေလ့ လာ ႏုိင္ပ ါ တယ္။
Free download ေပး သံုး ထားတာ က ေတာ့ Point of sale system ဆို တာ သိပ္
အကၽြမ္း တ၀င္ မ ရွိ ေသး ေသာ သူ မ်ား အတြက္ သာ ရည္ ရြယ္ ပါ တယ္ ။ ရွင္း
ျပရ တာ လြယ္ ကူ ေစ နုိင္ လို ့ပါ။

ေက်းဇူးတင္ ပါ တယ္။

Greendays Point of Sale System (www.greendayspos.multiply.com)
ပူးတြဲ ပါ ရွိ ေသာ ပံုမ်ား မွာ Point of sale system မွ Design Screen ျဖစ္ ပါ သည္။

Main Form1.jpg
Staff Entry.jpg
Stock Level Checking.jpg
Report View.jpg
Main Form2.jpg
SupplierEntry.jpg
StockEntry.jpg
Purchase Entry.jpg
Purchase Report.jpg
Sale Entry.jpg
Sale Report.jpg
Customer Entry.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages