Vuosikonferenssi 2016 - Årskonferensen 2016

7 views
Skip to first unread message

Koordinaattorit

unread,
Jun 16, 2015, 7:13:59 AM6/16/15
to 1800...@googlegroups.com

Hyvä 1800-luvun tutkimuksen verkoston jäsen,


alla tiedote tammikuussa 2016 järjestettävästä vuosikonferenssista.


* * *

Bästa näverksmedlem,


här nedan finns information om årskonferensen 2016.


* * *


1800-luvun tutkimuksen verkoston seuraava vuosikonferenssi

 "Maailma mielessä, teoksessa, kartalla"

järjestetään Helsingissä 28.–29.1.2016.

 

Kutsumme verkoston kahdeksanteen vuosikonferenssiin eri alojen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät ihmisten, aatteiden ja tiedon liikkeeseen Suomen ja muun maailman välillä pitkällä 1800-luvulla. Konferenssin teemoina ovat myös teoksiin luodut maailmat sekä yksittäisten ihmisten sisäiset, koetut maailmat.  Päämääränä on löytää, kuvata ja selittää erilaisia maailmoja ja niiden muutoksia 1800-luvulla monenlaisen lähdemateriaalin pohjalta. Kirjoitettujen ja puhuttujen maailmojen lisäksi kyseeseen tulevat poliittiset, sosiaaliset, taloudelliset, piirretyt, maalatut, muovatut, lauletut ja sävelletyt maailmat.

 

Key note -esitelmöijinä toimivat Aaron Goings (Saint Martin's University/Jyväskylän yliopisto),  

Vesa Kurkela (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), Pekka Pesonen (Helsingin yliopisto) ja Derek B. Scott (University of Leeds).

 

Tarkempi CFP julkaistaan elokuussa. Esitelmä- ja sessioehdotusten määräpäivä on 31.10.2015.

 

Konferenssin tiedotusta voit seurata verkoston sivuilta: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto/vuosikonferenssi-2016. Järjestäjiin saat yhteyden osoitteessa 1800luku.vuo...@gmail.com.

 

Kaunista kesää toivottaen

 

Järjestelytoimikunta:

 

Piia Einonen, FT, dosentti, Jyväskylän yliopisto

Olli Heikkinen, FT, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Kirsi Keravuori, FL, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Marja-Terttu Kivirinta, FT, Helsingin yliopisto

Saijaleena Rantanen, MuT, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Kaarina Reenkola, FM, Helsingin yliopisto

 

1800-luvun tutkimuksen verkosto järjestää konferenssin yhdessä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian,  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Topelius-seuran ja Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineen kanssa.


* * *

 

Nätverket för 1800-talsstudiers följande årskonferens

”Världen i sinnet, i verket, på kartan”

ordnas i Helsingfors den 28–29.1.2016

 

Till nätverkets åttonde årskonferens inbjuder vi forskare från olika vetenskapsområden vars forskning anknyter till människors, tankars eller informationens rörlighet mellan Finland och resten av världen under det långa 1800-talet.  Andra teman för konferensen är världar som skapas i konsten samt individers upplevda, inre världar. Målet är att finna, beskriva och förklara olika världar och deras förändringar utgående från källmaterial från 1800-talet. Förutom skrivna världar kan det handla om politiska, sociala, ekonomiska, tecknade, målade, utformade, sjungna eller tonsatta världar.

 

Plenarföredragshållare är Aaron Goings (Saint Martin's University/Jyväskylän yliopisto),  

Vesa Kurkela (Konstuniversitetets Sibelius-Akademi), Pekka Pesonen (Helsingfors universitet) ja Derek B. Scott (University of Leeds).

 

En mer detaljerad CFP publiceras i augusti. Sista inlämningsdatum för abstrakt är den 31 oktober 2015.

 

Information om konferensen kommer att finnas på nätverkets hemsida:

http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto/vuosikonferenssi-2016. Organisatörerna nås på e-postadressen 1800luku.vuo...@gmail.com

 

Med önskan om en skön sommar

 

Organisationskommittén:

 

Piia Einonen, FT, docent, Jyväskylän yliopisto

Olli Heikkinen, FT, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi

Kirsi Keravuori, FL, Finska litteratursällskapet

Marja-Terttu Kivirinta, FT, Helsingfors universitet

Saijaleena Rantanen, MuT, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi

Kaarina Reenkola, FM, Helsingfors universitet

 

Nätverket för 1800-talsstudier ordnar konferensen tillsammans med Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Finska litteratursällskapet, Topeliussällskapet samt ämnet musikvetenskap vid Helsingfors universitet. Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages