מכתב חדש מהגאון ר' משה זאב זארגער נגד החומש פשוטו של מקרא ומעוד רבנים

14 views
Skip to first unread message

קול מלחמה

unread,
Nov 22, 2022, 11:09:07 AM11/22/22
to
במאי עסקינן - פשוטו של מקרא.pdf
קונטרס פשט המקרא מסיני בענין פשוטו של מקרא ירח האיתנים תשפ''גx.pdf
דברות קודש מהגאון רבי שמעי' גרינבוים שליט''א.pdf
דעת תורה מגדולי ארה''ב עם החתימה של ר' אשר קלמנוביץ שליט''א.pdf
מכתב מהגאון הצדיק ר' טובי' נוביק המשגיח בישיבת חדרה שליט''א.pdf
מכתב קרעמניץ בענין פשוטו של מקרא.pdf
מכתב הגרמ''ז זארגער בענין פשוטו של מקרא חשון תשפ''ג.pdf
בענין החומש 'פשוטו של מקרא' מהרה''ג ר' חיים רוטר שליט''א.pdf
קדושת התורה - אודות החיבור הקלוקל פשוטו של מקרא מרבינו מרן הגרב''ש דויטש שליט''א.pdf
רבנים מכל הקהילות נגד הספר הפסול 'פשוטו של מקרא' שאסור ללמוד -15 עמודים.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages