Fwd: נמשכת הסערה בכל רחבי עולם התורה כנגד החומש המשכילי 'פשוטו של מקרא' /// עיתון 'להבין' שיוצא לאור בארה"ב בשפת האנגלית במאמר נרחב ⬙ שיחה שנשא הגאון רבי חיים יצחק קפלן משגיח ישיבת חברון - גבעת מרדכי בפרשת בא תשפ"ב בהיכל הישיבה על 'פשוטו של מקרא' והקשר לחיים ולדר...

29 views
Skip to first unread message

קול מלחמה

unread,
Nov 21, 2022, 7:25:00 AM11/21/22
to
יצא לאור חק לישראל 
חדש בראשית 
צריכים לבדוק 
האם זה מפשוטו של מקרא נמשכת הסערה בכל רחבי עולם התורה כנגד החומש המשכילי 'פשוטו של מקרא'

עיתון 'להבין' שיוצא לאור בארה"ב בשפת האנגלית במאמר נרחב

שיחה שנשא הגאון רבי חיים יצחק קפלן משגיח ישיבת חברון - גבעת מרדכי בפרשת בא תשפ"ב בהיכל הישיבה 

על 'פשוטו של מקרא' והקשר לחיים ולדר...

     
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<מאת: מערכת אגודת החרדים>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


עיתון להבין שיוצא לאור בארה"ב בשפת האנגלית בכתבה נרחבת על החומש פשוטו של מקרא.

הכותרת שהעיתון נותן לכתבה היא: מנדלסון תשפ"ג.

המאמר מתפרש על שתי עמודים. כשהוא מבאר באריכות על מה נזעקו גדולי ישראל שליט"א.

image.png


image.pngimage.pngהגאון רבי חיים יצחק קפלן שליט"א משגיח ישיבת חברון - גבעת מרדכי בשיחה בהיכל הישיבה על ה"מחלוקת" בין רש"י לפשוטו של מקרא והקשר לחיים ולדר.

בשיחה שנשא משגיח ישיבת חברון - גבעת מרדכי הגאון רבי חיים יצחק קפלן בפרשת בא בשנה שעברה. היה זה לאחר הסיפור של חיים ולדר. הרב קפלן מתייחס בהרחבה לנושא. 

בתוך הדברים הוא עורך קישור בין חיים ולדר לפירוש פשוטו של מקרא על הפסוק וחטאתי לאבי כל הימים שבכוונה תחילה אינם מפרשים כפירוש רש"י על העולם הבא.

רצו"ב השיחה המלאה.

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'אגודת החרדים' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל -agudathachare...@googlegroups.com.
כדי להציג את הדיון הזה באתר, היכנס ל-https://groups.google.com/d/msgid/-agudathacharedim/CAFobrDoWfXBU8D1cr4kbVh_4kjOLqdPVSActcW-GeX2f0E9ATg%40mail.gmail.com.


--

להבין2.jpg
להבין.jpg
רבי חיים יצחק קפלן שיחה פר' בא.pdf
קונטרס פשט המקרא מסיני בענין פשוטו של מקרא ירח האיתנים תשפ''גx (2).pdf
רבנים מכל הקהילות נגד הספר הפסול 'פשוטו של מקרא' שאסור ללמוד בו ולהחזיקם.pdf
רבנים מכל הקהילות נגד הספר הפסול 'פשוטו של מקרא' שאסור ללמוד בו ולהחזיקם.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages