הודעה חשובה ונחוצה אודות "הבחירות לעיריות"- חלק ג'.

12 views
Skip to first unread message

כבוד רבותינו העדה''ח

unread,
Sep 20, 2023, 6:50:33 AM9/20/23
to


חלק ג'

כבר כמה שבועות שבמפלגות החרדיות, התחילו במסע תעמולה, 
לקראת הבחירות לעיריות 
בקריאות "ועשית ככל אשר יורוך" "הצלת העיר" "בית שמש בסכנה", "אלעד בסכנה" וכו'

כמובן כל מפלגה מנסה בכל הכוח להגדיל את כוחה נגד המפלגה השניה, 
גם בתוככי המפלגות מנוהלת מאבק איתנים ראש בראש אחד מול השני, מאיר פרוש מול יצחק גולדקנופף, משה גפני מול יעקב אשר, 
והכל על שליטה על ז'ובים וכספים, והכל באיצטלה של הצלת הדת, כן כן המאבק המלוכלך מתנהל גם בימי הרחמים והסליחות,    

ובימים האחרונים המלחמה עלה שלב, כשכל הלכלוך יצא באופן רשמי החוצה, 
כששני רבני מפלגת "דגל התורה" יצאו במכתבים אחד נגד השני, 
אודות השאלה הסבוכה וחמורה שכל חיי הדת בארה''ק תלויים בה.... האם חייבים לקיים הסכמים שהתחייבו עליו או לא חייבים,
 ועל השאלה הזו מכניסים למרבולת של ביטול תורה המונית של רבבות אלפי אברכי כוללים ובחורי הישיבות של הציבור המפלגתי של דגל התורה, 
בימי הדין האלו (כזכור באותם ישיבות יש הוראה שלא להתחתן בחודש אלול מחשש לביטול תורה...)  

ונצטט כמה קטעים מהשני המכתבים (המכתבים מצורפים כאן)

המכתב הראשון הוא של המנהיג הדור החדש מפלגת דגל התורה, ה''ה רבי דב לנדו, 
בפתח מכתבו כתב  "בהכירי את צרכי העיר אלעד זה רבות בשנים נוכחתי לראות שכל הענין של ראשות העיר שם אינו שייך לשום מפלגה שהוא כלל וכלל.
הענין שייך אך ורק לטובת עניני היהדות והחינוך משמרת התורה והמצוות וכל התלוי בכך"
 "וממילא כל חתימת הסכמים שנעשו בין מפלגות אין להם כל ערך ואינו מחייב אף אחד"... 
וכשלוחם נגד הנ"ל הרי הוא מקלקל במישרין או בעקיפין את משמרת היהדות שם"... 
הכותב בכאב ובצער, דוב לנדו, היוזם והפועל בכל ענין זה 

בתגובה כתב הרב מאיר צבי ברגמן, חבר המועצג''ת של מפלגת "דגל התורה" 
מכתב דרמטי בכתב ידו, בו הוא מתייחס לנעשה בתנועת 'דגל התורה' 
וקורא לכבד את ההסכמים עליהם חתמה המפלגה, וזאת בעקבות מכתבו של הרב דוב לנדו,  ובו קבע שאין צורך לכבד את ההסכם. במכתבו, 
מגיב הרב ברגמן לדברים שכתב הרב דוב לנדו על מועמדותו של ישראל פרוש באלעד וכותב כי "מי שטענתו בפיו שמשמרת התורה והיהדות היא תלויה רק בנציג פלוני או אלמוני, הם דברים שאין להם שחר".

את מכתבו,  פותח הרב ברגמן: "הנני בזה לציבור יראי ה' המאוגדים בתנועת דגל התורה. הדברים ידועים כמה יגיעות יגע מו"ח רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זצוק"ל זיע"א, 
לכונן ולבנות במסירות נפש ממש, את תנועת דגל התורה ובטאונה יתד נאמן, ע"מ שהדברים יתנהגו ע"פ דרך התורה והמוסר...אשר ע"כ הדברים ברורים שאם דגל התורה, 
בהוראת מרנן גדולי התורה זצוק"ל חתמו על הסכמים שהתחייבו לקיומם, דרך התורה היא לקיים את ההסכמים, כפי שהתורה מחייבת... 
ומי שטענתו בפיו שמשמרת התורה והיהדות היא תלויה רק בנציג פלוני או אלמוני, הגם שכולם חרדים לדבר ה', ומשום כך לא צריך לקיים את ההסכמים, הם דברים שאין להם שחר",
 ואדרבה, זהו קיום התורה והיהדות, וזאת הערובה היחידה להימנע ממחלוקת וחילול ה' ואין הנהגה זו ראויה לתנועת "דגל התורה" ולבטאונה "יתד נאמן".
-------------------------------------------------------------
רק חבל שכל המכתבים והאנרגיות, הם מוצאים על דברים של הבל וריק על ז'ובים והקצאות לבנינים,  
 ולא למערכות הקודש נגד גזירות על הדת, ובעיקר נגדהגזירה הקשה של גיוס בני הישיבות לצבא השמד, 
שבה הם כבר הודיעו להתפשר עם השלטון על חקיקות חוק גיוס חדש עם פשרות רח''ל היל''ת 
- ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו -


מכתבו של הרב מאיר צבי ברגמן - כ''ז אלול תשפ''ג.jpg
מכתבו של הרב דוב לנדו - כ''ו אלול תשפ''ג.jpg

כבוד רבותינו העדה''ח

unread,
Feb 25, 2024, 2:58:29 PMFeb 25
to

כבר כמה חודשים שבמפלגות החרדיות, התחילו במסע תעמולה, 
לקראת הבחירות לעיריות 
בקריאות "ועשית ככל אשר יורוך" "הצלת העיר" "בית שמש בסכנה", "אלעד בסכנה" וכו'

כמובן כל מפלגה מנסה בכל הכוח להגדיל את כוחה, נגד המפלגה המתחרה, 
גם בתוככי המפלגות מנוהלת מאבק איתנים ראש בראש אחד מול השני, מאיר פרוש מול יצחק גולדקנופף, משה גפני נגד אריה דרעי, 
והכל על שליטה על ז'ובים וכספים, והכל באיצטלה של הצלת הדת, כן כן המאבק המלוכלך התנהל גם בימי הרחמים והסליחות, במשך חודש אלול   

והמלחמה עלה שלב, כשכל הלכלוך יצא באופן רשמי החוצה, 
כששני רבני מפלגת "דגל התורה" יצאו במכתבים אחד נגד השני, 
אודות השאלה הסבוכה וחמורה שכל חיי הדת בארה''ק תלויים בה.... האם חייבים לקיים הסכמים שהתחייבו עליו או לא חייבים,
 ועל השאלה הזו הכניסו למרבולת של ביטול תורה המונית, של רבבות אלפי אברכי כוללים, ובחורי הישיבות, של הציבור המפלגתי של דגל התורה, 

ונצטט כמה קטעים מהשני המכתבים (המכתבים מצורפים כאן)

המכתב הראשון הוא של המנהיג הדור החדש מפלגת דגל התורה, ה''ה רבי דב לנדו, 
בפתח מכתבו כתב  "בהכירי את צרכי העיר אלעד זה רבות בשנים נוכחתי לראות שכל הענין של ראשות העיר שם אינו שייך לשום מפלגה שהוא כלל וכלל.
הענין שייך אך ורק לטובת עניני היהדות והחינוך משמרת התורה והמצוות וכל התלוי בכך"
 "וממילא כל חתימת הסכמים שנעשו בין מפלגות אין להם כל ערך ואינו מחייב אף אחד"... 
וכשלוחם נגד הנ"ל הרי הוא מקלקל במישרין או בעקיפין את משמרת היהדות שם"... 
הכותב בכאב ובצער, דוב לנדו, היוזם והפועל בכל ענין זה 

בתגובה כתב הרב מאיר צבי ברגמן, חבר המועצג''ת של מפלגת "דגל התורה" 
מכתב דרמטי בכתב ידו, בו הוא מתייחס לנעשה בתנועת 'דגל התורה' 
וקורא לכבד את ההסכמים עליהם חתמה המפלגה, וזאת בעקבות מכתבו של הרב דוב לנדו,  ובו קבע שאין צורך לכבד את ההסכם. במכתבו, 
מגיב הרב ברגמן לדברים שכתב הרב דוב לנדו על מועמדותו של ישראל פרוש באלעד וכותב כי "מי שטענתו בפיו שמשמרת התורה והיהדות היא תלויה רק בנציג פלוני או אלמוני, הם דברים שאין להם שחר".

את מכתבו,  פותח הרב ברגמן: "הנני בזה לציבור יראי ה' המאוגדים בתנועת דגל התורה. הדברים ידועים כמה יגיעות יגע מו"ח רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זצוק"ל זיע"א, 
לכונן ולבנות במסירות נפש ממש, את תנועת דגל התורה ובטאונה יתד נאמן, ע"מ שהדברים יתנהגו ע"פ דרך התורה והמוסר...אשר ע"כ הדברים ברורים שאם דגל התורה, 
בהוראת מרנן גדולי התורה זצוק"ל חתמו על הסכמים שהתחייבו לקיומם, דרך התורה היא לקיים את ההסכמים, כפי שהתורה מחייבת... 
ומי שטענתו בפיו שמשמרת התורה והיהדות היא תלויה רק בנציג פלוני או אלמוני, הגם שכולם חרדים לדבר ה', ומשום כך לא צריך לקיים את ההסכמים, הם דברים שאין להם שחר",
 ואדרבה, זהו קיום התורה והיהדות, וזאת הערובה היחידה להימנע ממחלוקת וחילול ה' ואין הנהגה זו ראויה לתנועת "דגל התורה" ולבטאונה "יתד נאמן".
-------------------------------------------------------------
כמובן שאר הרבנים לא ידם בצלחת וגם הם יצאו במכתבים ובדרשות
האדמו''ר ר' ישראל הגר משיכון ויזניץ בבני ברק טרח להגיע עד העיר אלעד בקריאה נחרצת לתמוך אך ורק במעומד "שס" יהודה אבוטבול 
והאדמו"ר העיד על עצמו, שכוונתו רק על כבוד שמים, וכל השנים אני פועל רק לכבוד שמים, ולא למען כבודי ,וגם הפעם צריכים לפעול למען האידישקייט של העיר אלעד
וכך גם בעיר בית שמש הרבנים והאדמורי''ם אומרים שרק תמיכה בבוגר מכון מנדל שמוליק גרינברג ישמרו על האידשקייט של בי''ש
 ושאר הרבנים והאדמורי"ם אומרים שרק תמיכה במשה אבוטבול ישמרו על האדישקייט 

היום המסקנה ברור לכל אחד, גם לאנשי המפלגות,  
שבמקום שיש ספק (כמובן שלאנשי הישוב הישן אין ספק)
 שב ואל תעשה עדיף 
אי''ה בהמשך נשלח חומרים קשים  על המעומדים החרדים 
מכתבו של הרב מאיר צבי ברגמן - כ''ז אלול תשפ''ג.jpg
מכתבו של הרב דוב לנדו - כ''ו אלול תשפ''ג.jpg
שב ואל תעשה עדיף.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages