הודעות חשובות ונחוצות אודות "הבחירות לעיריות"- המשך חלק ד'.

8 views
Skip to first unread message

כבוד רבותינו העדה''ח

unread,
Sep 20, 2023, 9:26:20 AMSep 20
to


  “עץ מכם אל יכנס בי ואין אחד מכם ניזוק“
   
  מכתבו הנוקב של הגאון הצדיק 
רבי טובי‘ הלוי נוביק שליט“א
 משגיח ישיבת "כנסת יצחק - חדרה" עטה''ק

    המצב כפי שנתברר לי מתוך בירור מעמיק, ראשית דבר עלינו להעמיד כי על הקברים "בשכונת גילה" יש הוראת זקן מרנא בעל "הדרכי שמואל" זצוקללה"ה משנת תשע"ו 
כאשר בשעת חפירה לסלול כביש המוביל לאזור מגורי הפרויקט הבניה החלו למצוא סמני בית קברות כסדר קבורת ישראל 

כי הדבר חמור עד למאוד... ולחומר הענין הנורא הזה באתי לזרז ולחזק כי זה מוכרח לא להתעכב בזה כלל וכלל, ולפעול במלוא הכוח והמרץ שלא יהיה פגיעה חלילה וחלילה בקברי ישראל. כמפורסם במכתב שנתפרסם. 

ואכן היו מגעים בין ראשי העמותות ובין ראשי אתרא קדישא והשתדלו גדולי התורה להיות מעורים בענין לסדר הסדר כהלכה ולשנות תכנית הכביש וסלילתו באופן בו אין פוגעים ח"ו בקברים וכמובן אין טומאת אהל. 
אכן לדאבון לב עצום ורב נודע בימים האחרונים להעוסקים במלאכת הקודש בראשות הגאון רבי דוד מיכאל שמידל שליט"א 
כי היתה בפעילות העמותות הונאה והנהגה מטעה אשר לא עשו המוטל עליהם
ולכך הציבור בכללו עדיין חי בהשליה כי הענינים מסתדרים עצהיו"ט, ואין כן הדברים, וממש בימים אלו נודע חומרת המצב והודיעו הידיעה החמורה לגדולי התורה אשר נזדעזעו מאד מאד ומשתדלים לפעול כעת בכל הכוח והחוזק, 
ובודאי כרוכש דירה עליך להשתדל עם עוד ציבור הרוכשים
  לאיים על בעלי העמותות
כי אין הרוכשים מגבים מצב בן יבואו הקברים לידי חילול ח"ו, עלינו להבין כי מצב הקברים דינם מת מצוה אשר הכל קרוביהם ועלינו לפעול כדת ודין להניחם במנוחתם כנפסק בשו"ע,
 אבקשך לידע חבירך את המצב ותפעלו כראוי לחומרת הענין 
וכהוראת מרנא הדרכי שמואל וגדולי התורה שליט"א.
  ויודעי דבר ומביני מדע מבינים היטב בהילוך הדברים כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, ויפה שעה אחת קודם, 
שלא נהיה מן הצועקים לשעבר, וקול עצמות הקדמונים יהדהד בחלל העולם, כי עצלות החיים הביאה למצב החמור הזה, 
יתן הי"ת ונשכיל ע"ד אמת, לנו המלאכה ולה' הישועה, ונזכה בקרוב להרחמים הרבים בהם יקיצו וירננו שוכני עפר. 
הכו"ח בכאב לב ובדמע 
טובי' הלוי נוביק  

----------------------------------------------------------------------------------------------
יהודי המאמין בד' ותורתו 
 לא יתן יד  וגושפנקא  לאלו אשר בגדו 
 בהוראת זקן מרנא בעל "הדרכי שמואל" זצוקללה"ה 
ואחר בירור מעמיק של גדולי ישראל שליט''א
 התברר שהיתה בפעילותם הונאה והנהגה מטעה וגם לא עשו המוטל עליהם.
----------------------------------------------------------------------------------------------

נ. ב. אנו חוזרים ומדגישים, אין מטרתינו בזה ח''ו לתמוך בעקיפין,  בשאר מפלגות, אשר יש שמועות שעומדת לקום,
 כי אנו מקווים שאנשים שיש בכוונתם להקים "מפלגה חדשה", יתעשתו ברגע האחרון, ולא יכניסו את כל החצר שלהם לבוץ הפוליטי, אשר כל באיה לא ישובון, 
ויקחו דוגמא מהתפתחות של יראי ד' בכל הערים החרדיות בלי הזדקקות לנציגים בעיריות.  
  ע''ץ מכם אל יכנס בי - מכתבו של המשגיח הגה''צ ר טוביה נוביק שליט''א - עמ' 4.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages