Seminar - economy of nature in Bonaire, 30 Nov 2012, Netherlands

Showing 1-1 of 1 messages
Seminar - economy of nature in Bonaire, 30 Nov 2012, Netherlands Anete Berzina 10/30/12 8:23 AM

FYI some of you might find interesting a seminar on the economy of nature in Bonaire.

 

Best,

Anete

 

 

From: Geertsma, B. (Bianca) [mailto:B.Gee...@mineleni.nl]
Sent: Tuesday, October 30, 2012 4:04 PM
Cc: Haanstra, H.J. (Hayo); Hilgers, drs. A.K. (Astrid)
Subject: Seminar De economie van natuur op Bonaire

 


 

SAVE THE DATE: Vrijdag 30 november 2012 

Seminar De economie van natuur op Bonaire 

 

Datum: Vrijdag 30 november 13.00 – 17.30 uur

Locatie: Diergaarde Blijdorp, Rotterdam 

 

De economie van de natuur op Bonaire is op grondige wetenschappelijke wijze in kaart gebracht door de socio-economische  waarde  van de ecosystemen op Bonaire inzichtelijk te maken. Voor de studie zijn circa 1.500 personen en vele experts geïnterviewd. De uitkomst van het onderzoek laat zien hoe economische, ecologische en sociale aspecten kunnen worden geïntegreerd om zo te komen tot weloverwogen keuzes die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. 

Op vrijdagmiddag 30 november worden de resultaten van de studie gepresenteerd. Directeur Generaal Annemie Burger van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw &Innovatie en Gedeputeerde Burney El Hage van het Openbaar Lichaam Bonaire zullen hun visie geven op de economie van de natuur van Bonaire en Dr. Pieter van Beukering van het Instituut van Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit, Amsterdam presenteert de uitkomsten. Tevens zal tijdens dit seminar een  door Yvon Jaspers gepresenteerde  documentaire worden getoond, die de resultaten van deze studie voor een breed publiek vertaalt naar de dagelijkse praktijk op Bonaire. 

 

De studie is uitgevoerd in het kader van het programma TEEB-Nederland. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity heeft als doel de natuur een socio-economische waarde te geven om te zorgen dat duurzame lange termijn beslissingen kunnen worden genomen door beleidsmakers, lokale en regionale politici, het bedrijfsleven, ngo's en de gemeenschap. De concrete voorbeelden in de studie en de sterke relatie tussen natuur en economie op Bonaire maken op aansprekende wijze duidelijk welke waardevolle inzichten TEEB op kan leveren. 

Wij verheugen ons u te verwelkomen tijdens dit seminar. 

 

Binnenkort zult u van ons een uitnodiging ontvangen waarna u zich kunt aanmelden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hayo Haanstra, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Pieter van Beukering, Insituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam

Erik Meesters, Imares, Wageningen Universiteit

Esther Wolfs, WKICS 

De Vrije Universiteit, Amsterdam werkt samen met de Wageningen Universiteit en WKICS in opdracht van het ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie aan TEEB Caribisch Nederland.

 Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
====================================================================
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

====================================================================
This communication, together with any attachment, may contain confidential information and/or copyright material and is intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this communication, you received it by error and you are asked to please delete it and promptly notify us. Any review, copying, use, disclosure or distribution of any part of this communication, unless duly authorized by or on behalf of IUCN, is strictly forbidden.