Google Groups

Kindergarten party


Dag A. Ivarsøy Dec 9, 1996 12:00 AM
Posted in group: no.amiga

Even Sandvik Underlid wrote:

> Hvordan var det sist da (KG5?) og tidligere (KG4,3,2 og 1)?
> Var du der, var det noe stort etc?

KG 1 var utrolig! Det varte fra fredag til lørdag på Fjellfoten
Grendehus i Årnes. Det ble planlagt på en uke, og derfor kom det ikke
flere enn
ca. 20 personer. Grunnen til at partyet ble kallt Kindergarten party er
at dette grendehuset på dagtid var barnehage. Voila, en masse kule leker
og små koselige tøffler! Dessuten så hang det en masse fjortiser utenfor
dette grendehuset hele fredag kveld. Siden dette partyet var så lite
samlet folkene seg for å kode en demo, som aldri? ble ferdig, grunnet at
enkelte personer dro (Ludde og Baffle). I stedet så tok partyet helt av
da noen hadde fått tak i et videokamera og en digitizer. Benjamin og jeg
var vel de som flippa mest ut foran kamera. Noe mer spennende enn dette
kan jeg ikke huske for øyeblikket, men hvis noen vil ha fullstendig
liste over hvem som var der, eller HAM8 bilder av de som var der så bare
spør.

Kindergarten 2, 3 og 4 var såvidt jeg husker i Haga sammfunshus. Større
lokaler med kjøkken, kiosk og STORT stereoannlegg var noe av det som
frista. I kjelleren var det filmrom med surround og laserdisk (noe som
egentlig burde ha vært en selvfølge). Dessuten så var disse små søte
tøfflene også med på disse partyene. Det må også nevnes at det var noen
små ravepartyes på disse partyene. Det kom ikke så veldig mange flere
mennesker på KG 2, men på 3 og 4 ble det bare flere mennesker. Dessverre
så flytta en person inn på Haga sammfunnshus, så det ble umulig å ha det
der mer (pga. lydnivået bl. a.)

KG 5 vet jeg relativt lite om siden jeg ikke var der, men det er sikkert
andre som vet mer!

Morgoth/Cadaver