TNTT Info

Showing 1-20 of 1722 topics
Phân Ưu Duc Dao 9:57 AM
Xin cầu nguyện Duc Dao 10/8/17
FW: Spiritual Bouquet for October and Invitation to National Catholic Youth Conference; Nha Nguyen 9/23/17
FW: Quy Định mới về niên liễm/New regulations in processing membership fee Nha Nguyen 8/31/17
Phân Ưu Duc Dao 7/13/17
Chúc Mừng Tân Linh Mục Cha Binh 6/26/17
Chúc Mừng Duc Dao 6/22/17
Văn Phòng TNTT sẽ đóng cửa từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 7 năm 2017 LINH NGUYEN 6/19/17
Mừng Lễ Bổn Mạng Phong Trào Cha Binh 6/17/17
Chuc Mung Duc Dao 6/6/17
Xin Cau Nguyen Phuong Le 6/3/17
Chuc Mung! Congratulations! Nguyet Dinh 6/2/17
Chúc Mừng Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Miền Đông Bắc BCH Trung Uong 5/27/17
Ngày Treo Cờ Rũ của PT/TNTT/VN/HK để Tưởng Nhớ và Ghi Ơn Cha Đoàn Đình Bảng ngày 27 tháng 05 năm 2017 BCH Trung Uong 5/26/17
VEYM-USA FLAG AT HALF-STAFF ON SATURDAY, MAY 27, 2017 TO COMMEMORATE REV. JOSEPH DOAN DINH BANG BCH Trung Uong 5/26/17
Thương nhớ Cha Giuse Đoàn Đình Bảng ... Dang, Kiem Van (CDC/OCOO/OFR/OFAS) (CTR) 5/22/17
Tin Buồn Nguyen, Manh-Truong Dinh 5/22/17
Phân Ưu Cha Đoàn Đình Bảng Cha Binh 5/21/17
Thành kính phân ưu. CONG NGUYEN 5/16/17
Xin cầu cho Linh Hồn Cha Giuse Đoàn Đình Bảng Kelvin T 5/15/17
More topics »