TNTT Info

Showing 1-20 of 1637 topics
VietCatholic gioi thieu Dai Hoi VE DAT HUA VI ... Dang, Kiem Van (CDC/OCOO/OFR/OFAS) (CTR) 6:23 AM
Three days to VDH6 Duc Dao 6/27/16
Important Annoucement Cha Binh 6/26/16
Drum rollllllsssss pleaseeeeee Ngockhanh Le 6/25/16
ĐHVĐH-VI - Are you ready yet? :) Ngockhanh Le 6/25/16
You are invited to pray with us, a Novena to pray for the Convention 'Coming to the Promised Land VI'-Tuần Cửu Nhật cầu nguyện cho Đại Hội VDH6 Nha Nguyen 6/22/16
Fwd: Fw: Cam ta ong Nguyen Dang Do Han QuynhAnh VuNguyen 6/19/16
Orders from TNTT Store Ngockhanh Le 6/17/16
Reminder: ĐHVĐH-VI Raffle tickets Ngockhanh Le 6/9/16
Thư Bổ Nhiệm Ban Tu Chính Cha Binh 6/7/16
Thương Nhớ RE: [TNTT-INFO] Re: [TNTT HLV] Tin Buồn jbmKhanhDUK 6/6/16
Tin Buồn Nguyen, Manh-Truong Dinh 6/6/16
Xin Hiệp Dâng Lời Nguyện Cho Linh Hồn Gioan Baotixita Kelvin T 6/5/16
Xin Cầu Nguyện Nguyet Dinh 6/2/16
Fwd: [BCH-TU TNTT Canada] New Vietnamese Bishop in Canada from Vancouver CONG NGUYEN 6/1/16
Tiberia 9 Cấp III Lãnh Đạo / Miền Nam duonghoang 5/24/16
ĐHVĐH-VI - Updated Raffle Tickets Received Ngockhanh Le 5/7/16
Thư Cảm Tạ Cha Nguyễn Trọng HIếu, SVD Cha Binh 5/5/16
Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Cha Binh 5/5/16
ĐHVĐH-VI Raffle Tickets - Great News Ngockhanh Le 5/1/16
More topics »