TNTT Info

Showing 1-20 of 1582 topics
Xin chia buồn đến gia đình Tr. Giuse Đào Văn Đức. duonghoang 8/30/15
TNTTVN tham du DH ky niem 100 nam tai Roma tren Vietcatholic... Dang, Kiem Van (CDC/OCOO/OCFO) (CTR) 8/6/15
Eucharistic Youth Movement Centennial Celebration in Rome BCH Trung Uong 7/30/15
Chapter's group photo for VEYM ROME PAPAL GIFT reminder BCH Trung Uong 7/16/15
Requesting Chapter Count of Youth Members for the Distribution of Students' Curricula BCH Trung Uong 7/15/15
Ky Niem 25 Nam Thanh Lap Phong Trao TNTT Viet Nam Mien Tay Hoa Ky Nguyet Dinh 6/24/15
Fwd: Vietnamese Eucharistic Youth funding request form BCH Trung Uong 6/22/15
Kinh chuyen thu Cha Tri Van Vinh chia se thong tin TNTT Gp Can Tho ... Dang, Kiem Van (CDC/OCOO/OCFO) (CTR) 6/22/15
Lời Tri Ân Cha Binh 6/22/15
Thành kính phân ưu CONG NGUYEN 6/19/15
Thiệp Cáo Phó Cha Binh 6/18/15
Fw: Corpus Christi Feast duonghoang 6/15/15
Kính Báo - Xin Cầu Nguyện cho Linh Hồn Martha Kelvin T 6/14/15
Nhân ngày giỗ Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ - TTU dau tien cua TNTTVN ... Dang, Kiem Van (CDC/OCOO/OCFO) (CTR) 6/11/15
Bản Tin Hướng Tâm Lên 54 - Corpus Christi Nhung Nguyen 6/11/15
Kính Báo - Xin Cầu Cho Linh Hồn Tomaso Kelvin T 6/4/15
Re: Fw: [bantrota-mtn] Fwd: Pray for the soul of Maria Duc Dao 5/30/15
Tin Buồn Nguyen, Manh-Truong Dinh 5/24/15
Cảm Tạ hieu bui 5/13/15
Thư Chúc Mừng Cha Nguyễn Sơn Miên Cha Binh 5/8/15
More topics »