TNTT Info

Showing 1-20 of 1752 topics
2018 VEYM Benchmark Assessment Informational and FAQs Sessions BCH Trung Uong 4/24/18
2018 VEYM Benchmark Assessment BCH Trung Uong 4/13/18
Phân Ưu Duc Dao 4/4/18
Fw: Xin thành kính chia buồn với với Cha Giuse Phạm Thế Đoàn (TU/LĐRK/MTN) TRINH VAN BAY 4/4/18
Thư Bổ Nhiệm Cha Binh 3/25/18
Huan Luyen Huynh Truong cap I & II Thieu, Northern California July 13-16 Nguyet Dinh 3/20/18
Phân Ưu Duc Dao (daovanductntt@gmail.com) 3/12/18
Announcement: http://www.veym.net, New Vietnamese Eucharistic Youth Movement Domain BCH Trung Uong 3/8/18
Registration Guide for Tiberia 12 and Sinai 24 / Hướng Dẫn Ghi Danh Sa Mạc Tiberia 12 và Sinai 24 BCH Trung Uong 2/18/18
Registration Guideline for the Joshua-Executive Committee Congress, 2018 BCH Trung Uong 2/18/18
Thẻ Huấn Luyện Viên / Youth-Leader Trainer ID Card BCH Trung Uong 2/18/18
Đính Chính Thư Bổ Nhiệm Cha Binh 2/12/18
Thư Bổ Nhiệm Ban Bầu Cử Cha Binh 2/12/18
Thư Mời Họp HĐTU Cha Binh 2/9/18
Cha Binh 2/1/18
Weekly Gospel Booklets BCH Trung Uong 1/26/18
Fw: Weekly Gospel Books Thanh Cao 1/26/18
Thông Báo Sa Mạc Ánh Lửa 26 & 27 - HLHT Cấp I và Cấp II Ngành Hiệp Sĩ Lap Vu 1/14/18
Xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô BCH Trung Uong 1/9/18
Phân Ưu Duc Dao 12/28/17
More topics »