job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata

Showing 1-11 of 11 messages
job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata Anh K. Huynh 7/4/13 1:33 AM
Xin chào,

Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData,
đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây:

* Biết deploy ứng dụng Java
* Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster)
* Hiểu kỹ thuật triển khai, maintain và tuning cho Hadoop, HDFS

Bạn nào quan tâm thật sự thì liên hệ với mình nhé.

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.

Re: [saigonlug] job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata afterlastangel 7/4/13 2:15 AM
Định nghĩa thế nào là *biết* vậy anh :D


Vào 15:33 Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Anh K. Huynh <ky...@theslinux.org> đã viết:

--
saig...@googlegroups.com
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <saig...@googlegroups.com>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saig...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
OpenPGP key: D1495710
Re: [ArchLinuxVn] job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata Anh K. Huynh 7/4/13 2:25 AM
On Thu, 4 Jul 2013 15:33:44 +0700
"Anh K. Huynh" <ky...@theslinux.org> wrote:

> Xin chào,
>
> Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData,
> đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây:
>
> * Biết deploy ứng dụng Java
> * Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster)

s/on-promise/on-premise/
Re: [saigonlug] job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata Anh K. Huynh 7/4/13 2:30 AM
On Thu, 4 Jul 2013 16:15:55 +0700
Le Kien Truc <afterla...@gmail.com> wrote:

> Định nghĩa thế nào là *biết* vậy anh :D

Biết:
 * A: chú làm cái này cho anh nhé
 * B: ok để e làm

Biểu:
 * A: chú làm cái này cho anh nhé
 * B: được thôi, nhưng e thấy không cần thiết

Xem cho vui http://tinyurl.com/qj56hsb
Re: [saigonlug] job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata Triết Nguyễn 7/4/13 1:35 AM
đang research hadoop...


Vào 15:33 Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Anh K. Huynh <ky...@theslinux.org> đã viết:
Xin chào,
--
saig...@googlegroups.com
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <saig...@googlegroups.com>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saig...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Best Regards,

Triet Nguyen
Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata ly....@ecepvn.org 7/9/13 1:39 AM
Hi,

Bạn có cần người làm part-time? Mình đã và đang làm project chuyên về Data Warehouse và đang là main developer của project sử dụng AWS (develop on Hive, S3, etc.).

Regards,
Ly
Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata Anh K. Huynh 7/9/13 1:43 AM

Công ty đang muốn tuyển người làm full-time bạn ạ. Tuy nhiên nếu bạn
quan tâm thì gửi mình thông tin cá nhân mình sẽ chuyển qua giúp.
Mình chỉ là cầu nối.

Cảm ơn bạn.
Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata ly....@ecepvn.org 7/9/13 1:47 AM
Hi,

Mình không muốn public CV của mình. Hiện tại công việc của mình giống với những gì bạn đã nêu ra nên mình muốn nhận thêm job làm part-time.

Nếu công ty mà bạn làm cầu nối cần tuyển người part-time thì mình sẽ gởi CV.

Cảm ơn bạn đã hồi âm.

Regards,
Ly
Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata Anh K. Huynh 7/9/13 2:33 AM
On Tue, 9 Jul 2013 01:47:08 -0700 (PDT)
ly....@ecepvn.org wrote:

> Mình không muốn public CV của mình. Hiện tại công việc của mình giống
> với những gì bạn đã nêu ra nên mình muốn nhận thêm job làm part-time.
>
> Nếu công ty mà bạn làm cầu nối cần tuyển người part-time thì mình sẽ
> gởi CV.
>

Okay bạn khi nào công ty mình sẽ báo bạn biết nhé. Have fun,
Re: [saigonlug] Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata hungnv 7/17/13 7:59 PM
Nếu cty đó có thể du di tuyển part-time, thì cho em appy nhé.
Em tin mình good at big data, distributed system và hadoop :)
2013/7/9 Anh K. Huynh <ky...@theslinux.org>
--
saig...@googlegroups.com
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <saig...@googlegroups.com>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saig...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com

Re: [saigonlug] Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdata Anh K. Huynh 7/17/13 8:22 PM
On Thu, 18 Jul 2013 09:59:16 +0700
Hung Nguyen <it.bi...@gmail.com> wrote:

> Nếu cty đó có thể du di tuyển part-time, thì cho em appy nhé.
> Em tin mình good at big data, distributed system và hadoop :)

Okay H để a hỏi lại xem có tin gì mới ở bên cty kia không. Hôm rày
lượm được khoảng 4 cái CV quăng qua đó rồi :)