[Tham khảo] Có nên lập Group Facebook?

Showing 1-7 of 7 messages
[Tham khảo] Có nên lập Group Facebook? Võ Hoàng Sang 9/11/14 10:09 PM
Hi all,

Qua lời gợi ý của n0bawk, mình thấy việc lập 1 group cũng khá hay.

1. Đây là 1 kênh dành cho newbie. Do mình thấy nhu cầu Newbie hỏi trên page cũng khá nhiều mà hầu như chỉ có những ai quản lý page mới để ý. Hơn nữa sự xuống cấp của 1 số group facebook về OSS.

2. Là 1 kênh giao tiếp thứ 4 dành cho Group(hơi nhiều, sau mail group, irc, skype). Tất nhiên vẫn ưu tiên cho IRC và mail group.

3. Việc thông báo offline, đàn đúm chém gió cũng dễ hơn. Tất nhiên cũng sẽ bất tiện với các thành viên ít dùng facebook. Nhưng cũng sẽ lôi kéo đc 1 số thành phần newbie bất hảo tham gia.

4. Page sẽ trở thành 1 kênh độc lập dùng để post những tin tức chính của nhóm và các sự kiện mới. Quản lý sẽ là Huy và anh z1y.

5. Bất lợi là chất thành viên của nhóm facebook sẽ bị loãng. Các thành phần nguy hiểm cũng tăng lên. Chủ đề cũng sẽ ko được lưu lại. Lục lại cũng khó.

6. Còn nhiều thứ khác sẽ phải giải quyết mà giờ chưa kịp nghĩ ra.


Đây là ý kiến của cá nhân mình. Rất mong các bạn đóng góp :).

Best Regard.
Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook? Anh K. Huynh 9/11/14 10:57 PM

+1

Cảm ơn các bạn Hiếu và Sang.
--
I am ... 5.5 dog years old.

Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook? Anh K. Huynh 9/11/14 11:04 PM
On Thu, 11 Sep 2014 22:09:13 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <sangv...@vnoss.org> wrote:

> Quản lý sẽ là Huy và anh z1y.

Hihi, chưa gì mà mình đã lên hàng chức sắc rồi. :D

Một mô hình thành công, là khi trong đó nhiều thành viên
các thể tham gia với vai trò đồng đều nhau. Mình 0 thể
ôm hết mọi việc. Do đó bạn nào xung phong càng tốt. Nhất
là các bạn dùng FB thường xuyên.
Nội dung * Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook? Anh K. Huynh 9/11/14 11:06 PM

Về nội dung, nếu được thì nhóm có thể tập trung về chủ đề nhúng
(archlinuxARM). Chủ đề này nhiều bạn sẽ tham gia và hứng thú,
bản thân mình cũng thích nhưng đã hết ga rồi:)

Tất nhiên các chủ đề các của ArchLinux cũng được thêm vào.

On Thu, 11 Sep 2014 22:09:13 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <sangv...@vnoss.org> wrote:

> Hi all,
>
> Qua lời gợi ý của n0bawk, mình thấy việc lập 1 group cũng khá hay.
>
> 1. Đây là 1 kênh dành cho newbie. Do mình thấy nhu cầu Newbie hỏi
> trên page cũng khá nhiều mà hầu như chỉ có những ai quản lý page mới
> để ý. Hơn nữa sự xuống cấp của 1 số group facebook về OSS.Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook? Anh K. Huynh 9/11/14 11:09 PM
On Thu, 11 Sep 2014 22:09:13 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <sangv...@vnoss.org> wrote:

> 5. Bất lợi là chất thành viên của nhóm facebook sẽ bị loãng. Các
> thành phần nguy hiểm cũng tăng lên. Chủ đề cũng sẽ ko được lưu lại.
> Lục lại cũng khó.

Em đăng ký một tài khoản ma, để nhận mọi notification từ nhóm FB này.
Có server, mình sẽ lưu lại ở dạng mbox, làm nơi lưu trữ công cộng.

A cũng đang làm điều tương tự cho Google Group này . Xem thêm [1]


[1] https://github.com/icy/google-group-crawler
Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook? Dynamo 9/12/14 12:37 AM

+1 cho n0bawk và n0b0dy
Mình ủng hộ nhiệt liệt ý tưởng này

Vào 12-09-2014 13:09, "Anh K. Huynh" <ky...@archlinuxvn.org> đã viết:
--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912130929.07ebec04%40icy.bar.
Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook? Anh K. Huynh 9/12/14 10:37 PM
On Fri, 12 Sep 2014 13:09:29 +0700
"Anh K. Huynh" <ky...@archlinuxvn.org> wrote:

> Em đăng ký một tài khoản ma, để nhận mọi notification từ nhóm FB này.
> Có server, mình sẽ lưu lại ở dạng mbox, làm nơi lưu trữ công cộng.

Coi bộ không được, vì GraphAPI của Facebook nhiều hạn chế quá,
còn phần `notification` mình thử thấy không hiệu quả hay chính xác.

Nên thôi, cái gì không phải của Facebook thì đành để Facebook giữ vậy :(