Google Groups

CrossPoint lebt -- und sehr!


Timothy Slater Aug 1, 2012 5:54 AM
Posted in group: de.comm.software.crosspoint
Das könnte Euch interessieren, und gefallen: im Monat Juli wurden über
tausend Nachrichten in DE/-Bretter mit CrossPoint-Varianten geschrieben.


## Nachricht vom / message of 01.08.12 weitergeleitet / forwarded
## Ursprung / origin : /DE/ADMIN/LISTS


Postingstatistik fuer den Bereich de.* 07.2012
User-Agent|X-Newsreader|X-Mailer TOP100:
Prozent Anzahl Typ
---------------------------------------------------------
37.55  27809 Mozilla
 9.69   7178 G2/1.0
 8.68   6426 Forte Agent
 7.58   5617 Microsoft Outlook Express
 5.81   4303 40tude_Dialog
 3.58   2655 <unsigned>
 2.86   2119 MacSOUP
 2.28   1689 KNode
 2.18   1611 slrn
 1.96   1448 tin
 1.86   1374 Thunderbird
 1.75   1295 Xnews
 1.20    887 ForteAgent/7.00.32.1200
 1.12    829 Gnus
 1.10    814 Hamster
 1.06    786 OpenXP
 0.99    732 Pan
 0.99    730 Opera
 0.63    469 Microsoft Windows Live Mail 14.0.8117.416
 0.56    414 Microsoft Windows Mail 6.0.6002.18197
 0.56    413 Microsoft Windows Live Mail 15.4.3555.308
 0.52    388 MesNews/1.08.03.00-de
 0.44    327 Claws Mail 3.8.0 (GTK+ 2.24.10; i686-pc-linux-gnu)
 0.33    243 Archivator v3.8.11 (Win32) beta
 0.31    233 Forte Free Agent
 0.24    181 FreeXP (CrossPoint)
 0.24    178 ForteAgent/6.00-32.1186  Hamster/2.1.0.11
 0.23    174 NewsTap/3.5.5 (iPad)
 0.22    164 MicroPlanet-Gravity/3.0.4
 0.21    156 Groundhog Newsreader for Android
 0.21    153 MT-NewsWatcher
 0.17    123 Claws Mail 3.7.6 (GTK+ 2.22.0; i486-pc-linux-gnu)
 0.16    115 postfaq/0.3 by Marc 'HE' Brockschmidt
 0.15    111 Microsoft Windows Mail 6.0.6001.18000
 0.15    111 trn
 0.14    103 XP2 (CrossPoint)
 0.14    103 Nr. 1343 lebt
 0.12     89 Microsoft Windows Live Mail 14.0.8089.726
 0.11     81 Nr. 1342 lebt
 0.10     76 Unison/2.1.7
 0.10     73 Alpine 2.00 (LNX 1167 2008-08-23)
 0.10     72 NewsTap/3.5.5 (iPhone/iPod Touch)
 0.09     63 Claws Mail 3.8.0 (GTK+ 2.24.10; x86_64-pc-linux-gnu)
 0.07     55 XPN/1.2.6 (Street Spirit ; Linux)
 0.07     55 Virtual Access Open Source http://www.virtual-access.org/
 0.07     51 Claws Mail 3.7.4 (GTK+ 2.20.1; i486-pc-linux-gnu)
 0.07     49 Microsoft Windows Live Mail 12.0.1606
 0.06     48 Nr. 1341 lebt
 0.06     43 MicroPlanet-Gravity/2.70.2067
 0.05     36 Invisible Pink Unicorn (0.0.9)
 0.05     35 XanaNews/1.19.1.320
 0.04     33 Sylpheed
 0.04     32 knews
 0.04     31 Ottimeter 0.9 alpha (Testversion)
 0.04     27 Postbox 3.0.4 (Macintosh/20120616)
 0.04     26 •Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0.3) Gecko/20120329 Icedove/10.0.3
 0.03     23 XPN/1.2.6 (Street Spirit ; Darwin)
 0.03     22 Emacs 22.1/Gnus 5.11 (Darwin 9.1.0)
 0.03     22 MesNews/1.08.03.00-gb
 0.03     21 Mikrosaft Outlock Expresz 9.00.4712.0815
 0.02     17 Unison/2.1.7 Hamster/2.1.0.11
 0.02     17 Claws Mail 3.8.0 (GTK+ 2.22.1; x86_64-unknown-linux-gnu)
 0.02     17 yapfaq/0.9
 0.02     17 Claws Mail 3.8.1 (GTK+ 2.24.10; x86_64-pc-linux-gnu)
 0.02     17 NewsPortal
 0.02     16 Microsoft Windows Mail 6.0.6001.18416
 0.02     16 postfaq/0.2a by Marc 'HE' Brockschmidt
 0.02     14 MR/2 Internet Cruiser Edition for OS/2 v2.67/60
 0.02     14 XPAgent/3.69p (Windows; Windows NT 5.0; de) UKAW/3.69p
 0.02     14 Mieze/1.7b12-14032010
 0.02     14 nn
 0.02     13 Microschrott Autschluck Exzess 6.00.2800.1158
 0.02     13 MyGate/2.6.0.171 (http://barin.com.ua/soft/mygate/)
 0.02     12 Direct Read News 5.60
 0.02     12 Crosspoint 4.0
 0.01     11 Claws Mail 3.8.0 (GTK+ 2.24.7; x86_64-suse-linux-gnu)
 0.01     11 TIN [version 1.2 PL2]
 0.01     11 Claws Mail 3.8.0 (GTK+ 2.24.8; x86_64-pc-linux-gnu)
 0.01     10 Claws Mail 3.7.6 (GTK+ 2.20.1; i486-pc-linux-gnu)
 0.01      9 Unison/2.1.4
 0.01      8 ?
 0.01      8 XanaNews/1.19.1.269
 0.01      7 YahooMailClassic/15.0.8 YahooMailWebService/0.8.120.356233
 0.01      7 Claws Mail 3.8.1 (GTK+ 2.20.1; i486-pc-linux-gnu)
 0.01      7 NewsMan Pro 3.0.6 (Freeware)
 0.01      7 XanaNews/1.18.1.6
 0.01      7 MicroPlanet-Gravity/3.0.4 Hamster/2.1.0.11
 0.01      6 Microsoft Internet News 4.70.1155
 0.01      6 Android Usenet Reader 1.19.6
 0.01      6 XPN/1.2.6r01 (Street Spirit ; Linux) Hamster/2.1.0.1525
 0.01      6 Evolution 3.2.3-0ubuntu6
 0.01      6 Claws Mail 3.8.0cvs30 (GTK+ 2.16.6; i586-pc-mingw32msvc)
 0.01      5 MicroPlanet-Gravity/2.60.2060
 0.01      5 Unison/2.1.8
 0.01      5 Microsoft-Entourage
 0.01      5 Thoth
 0.01      5 Claws Mail 3.7.8 (GTK+ 2.24.4; i686-pc-linux-gnu)
 0.01      5 XPN/1.2.6r01 (Street Spirit ; Linux) Hamster/2.1.0.1526
 0.01      5 XPN/1.2.6 (Street Spirit ; Windows)
 0.01      4 Messenger-Pro/6.06 (MsgServe/6.04) (RISC-OS/6.20) NewsHound/v1.50-32
---------------------------------------------------------
Summe:   71410
=========================================================

Die vollstaendige Liste liegt auf ftp://ftp.arcor.de/pub/news/stats/ aus.