WKN Public

wkn-pl@wikianow.com

Description

Wikianow Group Public

Nhấn tham gia group để truy cập Bộ nhớ dùng chung tại đây: https://drive.google.com/drive/shared-drives.
Quy định: Các tài khoản nếu không tuân thủ chính sách của Google sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can join group