อยากสอบถามช่วงระยะปิดสงกรานต์ 2564 ค่ะ

10 views
Skip to first unread message

พิขฌาน์ ศรีตะวัน สพม.บุรีรัมย์

unread,
Apr 8, 2021, 11:21:04 PM4/8/21
to การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A
อยากสอบถามช่วงระยะปิดสงกรานต์ 2564 ค่ะ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

unread,
Apr 8, 2021, 11:21:49 PM4/8/21
to การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A, taip...@gmail.com
12-15 เมษายน 2564 ค่ะ

ในวันที่ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2021 เวลา 10 นาฬิกา 21 นาที 04 วินาที UTC+7 taip...@gmail.com เขียนว่า:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages