การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&Aสพมบุรีรัมย์ (กรุณาล็อกอินด้วยอีเมล)

qa@ssbr.go.th

Description

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานใช้สื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถาม

Language

Thai

Privacy

Anyone on the web
can see group
Entire organization
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Anyone on the web
can post
Anyone on the web
can join group