PragueHydro

1–30 of 48

Milé kolegyně a kolegové,

na základě diskuzí s některými z Vás, jsme se rozhodli založit otevřenou e-mailovou skupinu, ve které bychom si mohli vyměňovat informace o zajímavých akcích, které naše instituce v Praze (nebo jinde), pořádají. Můžou to být například pozvánky na přednášky, obhajoby phd prací či semináře, kam zveme zajímavé hosty jak z Česka, tak ze zahraničí. Jistě je i mnoho dalších typů informací, které lze tímto způsobem společně sdílet.

Skupina je zaměřena převážně na hydrologii a příbuzné obory a vzhledem k předpokládané povaze propagovaných informací (přednášky, semináře) bude zřejmě zajímat lidi hlavně z pražských institucí. Myslím, že skupina může být zajímavá nejen pro zaměstnance a studenty hydrologických institucí a studijních oborů, ale také pro absolventy, kteří tak budou mít alespoň tímto způsobem možnost zůstat v kontaktu se svým oborem.

Do skupiny se může přihlásit kdokoliv na adrese: https://groups.google.com/a/natur.cuni.cz/d/forum/praguehydro. Jde to automaticky bez schvalování administrátorem (pouze potvrdíte pozvánku, která se zašle na zadaný e-mail). Stejně tak je možné se ze skupiny kdykoliv odhlásit (postup je uveden v patičce každého mailu).

E-mailová adresa skupiny je: PragueHydro@natur.cuni.cz. Text Vašeho e-mailu se automaticky rozešle všem členům skupiny. Do skupiny může přispívat kdokoliv, tedy i nečlen skupiny. To zajistí větší otevřenost a možnost využít adresu jako velký maillist pro rozeslání pozvánek, např. na konferenci. Při posílání pozvánek zvažte, jestli ji poslat v angličtině nebo v češtině (jistě bude záležet na povaze propagované akce a cílovém publiku).

Srdečně zdraví,
Michal Jeníček

-- 
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Department of Physical Geography and Geoecology
Charles University, Faculty of Science
Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
E-mail: michal.jenicek@natur.cuni.cz
https://www.natur.cuni.cz/geography/physgeo