INFO evolutionary biology

1–30 of 58

Welcome to e-mail conference INFO evolutionary biology!

This interdisciplinary e-mail conference (google group) is meant to crosslink students and researchers interested in evolutionary biology based at different departments and working with different model organisms yet sharing identical conceptual background and related methodology. The conference is free to access also to users from other institutions (i.e. not reserved only for Charles University). Being a member of this group, you will be able to share and receive actual information and offers on mobility, trainings, conferences, Bc/MSc/PhD theses topics, postdoc positions and other job offers shared within the community. Please be considerate and do not spam the others. Enjoy!

Best wishes,

Michal Vinkler, moderator of the group

 

Vítejte v e-mailové konferenci INFO evolutionary biology!

Tato interdisciplinární e-mailová konference (google group) je určena k propojení studentů a výzkumníků z různých kateder UK, které spojuje zájmem o evoluční biologii a kteří sdílejí teoretické koncepty a metodologii. Konference je zdarma přístupná i uživatelům z jiných institucí (tj. není vyhrazena pouze pro Univerzitu Karlovu). Jako člen této skupiny budete moci sdílet a přijímat aktuální informace a nabídky o mobilitě, školeních, konferencích, tématech bakalářských, diplomových a disertačních prací, postdoktorských pozicích a dalších pracovních nabídkách sdílených v rámci komunity. Prosím buďte ale ohleduplní a nespamujte ostatní zbytečně. Užijte si to!

S pozdravem,

Michal Vinkler, moderátor skupiny