ESR 78.11.0 : PDF signatures + updates_disabled

5 views
Skip to first unread message

Dimas Streich (Informàtica ICS Girona)

unread,
Jun 3, 2021, 3:44:23 AM6/3/21
to Enterprise Working Group Mailing List (enterprise@mozilla.org)
Hi,

I'm testing the new 78.11.0 ESR version, two questions:
  • I can't view PDF signatures :-( I try with the same PDF file with Firefox 89 and 78.11.0, the signature is showed with v89 but not with v78.11.0 . Maybe is there a hidden pref I need to enable?
  • 'updates_disabled' is a boolean? So I need to add this to the policies.json for the extensions I want to update manually?
    "updates_disabled": true
Thx!
--

Dimas Streich Colomeda
Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicació

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya
Av.França s/n | 17007 Girona 
dstreich....@gencat.cat | http://www.hospitaltrueta.cat
Instagram | Twitter | YouTube

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.

Mike Kaply

unread,
Jun 3, 2021, 10:47:51 AM6/3/21
to Dimas Streich (Informàtica ICS Girona), Enterprise Working Group Mailing List (enterprise@mozilla.org)
On Thu, Jun 3, 2021 at 2:44 AM Dimas Streich (Informàtica ICS Girona) <dstreich....@gencat.cat> wrote:
Hi,

I'm testing the new 78.11.0 ESR version, two questions:
  • I can't view PDF signatures :-( I try with the same PDF file with Firefox 89 and 78.11.0, the signature is showed with v89 but not with v78.11.0 . Maybe is there a hidden pref I need to enable?
Unfortunately the PDF signature code change was not in the ESR. It was simply too large to backport. I should have indicated that in the README (I'll do that)
 
  • 'updates_disabled' is a boolean? So I need to add this to the policies.json for the extensions I want to update manually?
    "updates_disabled": true
Yes, in the ExtensionSettings section. I'll update the doc
 
Mike

Thx!
--

Dimas Streich Colomeda
Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicació

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya
Av.França s/n | 17007 Girona 
dstreich....@gencat.cat | http://www.hospitaltrueta.cat
Instagram | Twitter | YouTube

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "enter...@mozilla.org" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to enterprise+...@mozilla.org.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/mozilla.org/d/msgid/enterprise/8eeac11a-fa87-156b-71a3-e50980a44309%40gencat.cat.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages