Konačna rang lista kandidata za upis na II ciklus studija u ak. 2020/2021. godini - Elektrotehnika i računarstvo

667 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Nov 4, 2020, 12:04:19 PM11/4/20
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Konačna rang lista kandidata za upis na drugi ciklus studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" za akademsku 2020/21. godinu nalazi se u prilogu ove obavijesti.

U skladu sa studijskim programom studenti usmjerenja Računarstvo i informatika i Telekomunikacije trebaju izvršiti odabir izbornih predmeta na obrascu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti koji će potpisati i predati prilikom upisa. Ujedno, popunjeni obrazac izbora predmeta poslati odmah na email prodekana za nastavu i studentska pitanja emir.m...@fet.ba.

Ukoliko ECTS bodove predviđene za izborne predmete u skladu sa studijskim programom studenti žele ostvariti objavljivanjem najmanje jednog rada kao autor ili koautor u publikaciji koja se nalazi na listi relevantnih baza podataka Akademije nauka i umjetnosti BiH na obrascu navesti: Objavljivanje naučno-istraživačkog rada.
Konacna-EiR-IIC-2020.pdf
Odabir izbornih predmeta IIC.doc
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages