Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Seferović Avdo

212 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Oct 16, 2023, 4:18:58 AM10/16/23
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Seferović Avdo javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Tehnički odgoj i informatika pod nazivom 

"Prepoznavanje lica na video nadzoru zasnovano na obradi digitalne slike"

mentora dr.sci. Amire Šerifović-Trbalić, vanr.prof., u petak, 20. oktobra 2023. godine u 12:00 sati,

u  amfiteatru na prvom spratu Gimnazije "Meša Selimović".
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages