Žalbe na privremenu rang listu za prijem na prvi ciklus studija

881 views
Skip to first unread message

Amer Hasanović

unread,
Jul 5, 2022, 1:43:51 PMJul 5
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini, komisija za žalbe FET-a sastajat će se 6.7., 7.7. u 14:00h i 8.7. u 10:00h, radi analize eventualnih pismenih prigovora na privremenu rang listu.

Kandidati koji ulože pismeni prigovor u studentskoj službi, imaju pravo prisustvovati sastanku komisije u terminu dok se razmatra njihova žalba.

Sastav komisije:
○ Amer Hasanović, red. prof. predsjednik
○ Aljo Mujčić, red. prof. član
○ Jakub Osmić,  vanr. prof. član
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages