Upis dodatnog broja kandidata na studijski program Elektrotehnika i računarstvo po konačnoj rang listi sa prvog upisnog roka

563 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 18, 2020, 8:04:33 AM9/18/20
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Obavještavamo kandidate da je Vlada Tuzlanskog kantona svojom Odlukom broj: 02/1-34-15957-2/20 od 15.09.2020. godine, dala saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj 03-3426-1-1/20 od 30.07.2020. godine za upis dodatnog broja studenata koji su se prijavili za upis na prvom upisnom roku u statusu studenta koji se sami finansiraju.

Prema ovim odlukama na Fakultetu elektrotehnike odobren je upis dodanih 20 kandidata koji su na Konačnoj rang listi kandidata na prvom upisnom roku za studijski program Elektrotehnika i računarstvo rangirani preko broja odobrenog za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini.

Upis kandidata obaviće se u periodu 17.09.-02.10.2020. Primljeni kandidati pri upisu prilažu :
 -popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu - index, te dvije kolor fotografije formata za indeks,
 -ljekarsko uvjerenje,
 -dokaz o uplati participacije/školarine u troškovima studija. Obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, Ul.Urfeta Vejzagića br. 8. Tuzla.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages