Drugi upisni rok za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Fakultetu elektrotehnike

645 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Jul 19, 2020, 8:50:24 AM7/19/20
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli raspisao je drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka. 

Na Fakultetu elektrotehnike nakon prvog upisnog roka preostalo je 26 upražnjenih mjesta na studijskom programu "Tehnički odgoj i informatika" i to 16 mjesta za studente koji se finansiraju sa budžeta i 10 mjesta za studente koji se samostalno finansiraju.

Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 20.07. do 31.08. 2020. godine. Prijava na konkurs podnosi se na prijavnom obrascu koji kandidati mogu pogledati u prilogu ove obavijesti. Napominjemo kandidate da je ovaj prijavni obrazac neophodno poslati i na email upis...@untz.ba i preporučeno poštom sa ostalom dokumentacijom predviđenom konkursom na adresu fakulteta Franjevačka 2, 75000 Tuzla.

Ujedno je za upis na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" na Fakultetu elektrotehnike neophodno popuniti i online prijavu koju kandidati mogu pronaći na https://fet.ba/upis.html i poslati je sa ostalom dokumentacijom.
Prijava_na_konkurs_za_upis I_ciklus 2020_v1.doc
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages