Odbrana završnog (diplomskog) rada I ciklusa studija - Selmanović Haris

184 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Jan 6, 2022, 8:16:17 AMJan 6
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Selmanović Haris javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo pod nazivom 

"Proces razvoja softvera korištenjem Scrum okvira sa osvrtom na poziciju developera"

mentora dr.sci. Emira Meškovića, vanr.prof. u petak, 14. januara 2021. godine u 14:00 sati,

u prostorijama Stelekta do zgrade Fakulteta elektrotehnike.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages