Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u ak. 2019/2020. godini - treći upisni rok

564 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 18, 2019, 9:57:34 AM9/18/19
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U priloženoj datoteci nalazi se privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" u trećem upisnom roku.
Konacna-TOI-2019-3.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages