Privremene rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini - drugi upisni rok

643 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 6, 2021, 7:42:45 AM9/6/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
U prilogu su privremene rang liste kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na studijske programe "Elektrotehnika i računarstvo" i "Tehnički odgoj i informatika" u akademskoj 2021/22. godini u drugom upisnom roku.
FETRangListaER2021-priv-2rok.pdf
FETRangListaTOI2021-priv-2rok.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages