Odbrana završnog (magistarskog) rada II ciklusa studija - Aganović Mirna, bach.ing.el.

201 views
Skip to first unread message

emir.m...@fet.ba

unread,
Mar 26, 2021, 4:55:17 AMMar 26
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Kandidat Aganović Mirna, bach.ing.el. javno će braniti završni (magistarski) rad II ciklusa studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" pod naslovom 

"Komparacija različitih modela jednofaznih transformatora u simulacijama ferorezonancije"

mentora dr.sci. Amira Tokića, red.prof. u petak, 02. aprila 2021. godine u 14:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, a rezime rada u prilogu obavijesti. Pristup javnosti je slobodan.
Rezime Mirna Aganovic.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages